ГоловнаЮриспруденціяАрбітражний процес → 
« Попередня Наступна »
Вдовина Ю.Г.. Арбітражне процесуальне право (арбітражний процес), 2010 - перейти до змісту підручника

10.1. Провадження з перегляду судових актів у порядку апеляції


Виробництво в апеляційній інстанції здійснюється в порядку, передбаченому гл. 34 АПК РФ.
В апеляційному порядку оскаржуються рішення арбітражного суду першої інстанції, які не набрали законної сили. Оскаржити зазначені акти мають право особи, які беруть участь у справі. Правом подання апеляційної скарги володіє прокурор, незалежно від того, чи брав участь він в розгляді справи в першій інстанції. Державні органи, органи місцевого самоврядування, інші органи, що брали участь у розгляді справи в першій інстанції, також має право звернутися з апеляційною скаргою. Відповідно до ст. 42 АПК особи, які не брали участі у справі, про права й про обов'язки яких арбітражний суд прийняв судовий акт, має право оскаржити цей судовий акт.
Апеляційна скарга може бути подана протягом одного місяця після прийняття арбітражним судом першої інстанції рішення через арбітражний суд, який прийняв рішення в першій інстанції. Отримавши апеляційну скаргу, арбітражний суд направляє її разом із справою у відповідний арбітражний суд апеляційної інстанції в 3-денний термін з дня надходження скарги до суду.
АПК передбачає для деяких категорій справ особливі терміни подачі апеляційної скарги. У справах про адміністративні правопорушення (про притягнення до адміністративної відповідальності і про оскарження рішень адміністративних органів про притягнення до адміністративної відповідальності) ч. 4 ст. 206 і ч. 1, 5 ст. 211 АПК, відповідно, встановлено скорочений 10-денний строк оскарження рішення. Якщо термін подання апеляційної скарги пропущено, він може бути відновлений арбітражним судом апеляційної інстанції за клопотанням особи, яка звернулася із скаргою, якщо арбітражний суд визнає причини пропуску строку поважними. Клопотання має бути подано не пізніше шести місяців з дня прийняття рішення. Після закінчення шести місяців право на подачу апеляційної скарги втрачається.
Вимоги до форми і змісту апеляційної скарги встановлені в ст. 260 АПК. Апеляційна скарга подається до арбітражного суду в письмовій формі і підписується особою, яка подає скаргу, або його представником, уповноваженим на підписання скарги.
Особа, яка подає апеляційну скаргу, зобов'язана надіслати іншим особам, які беруть участь у справі, копії апеляційної скарги та доданих до них документів, які у них відсутні, рекомендованим листом з повідомленням про вручення або вручити їх іншим особам, беруть участь у справі, або їх представникам особисто під розписку.

Апеляційна скарга, подана із дотриманням вимог до її форми і змісту, приймається до виробництва арбітражним судом апеляційної інстанції. Про прийняття апеляційної скарги арбітражним судом апеляційної інстанції виноситься ухвала, якою порушується провадження за апеляційною скаргою. У визначенні вказуються час і місце проведення судового засідання з розгляду апеляційної скарги. Особи, що у справі, повідомляються про місце і час проведення судового засідання апеляційної інстанції шляхом направлення їм копій ухвали.
Особи, що у справі, має право направити до арбітражного суду та іншим особам, бере участі у справі, відгук на апеляційну скаргу із запереченнями щодо скарги. До відзиву додаються документи, що підтверджують заявлені заперечення.
Якщо апеляційна скарга подана з порушенням вимог, встановлених ст. 260 АПК, арбітражний суд апеляційної інстанції в порядку, передбаченому ст. 263 АПК, виносить ухвалу про залишення такої скарги без руху. У цьому визначенні вказується термін для усунення обставин, що стали підставою для залишення скарги без руху. У разі якщо обставини, що послужили підставою для залишення апеляційної скарги без руху, будуть усунені у строк, вказаний у визначенні, апеляційна скарга вважається поданою в день її первісного надходження до суду і приймається до виробництва арбітражним судом апеляційної інстанції. В іншому випадку арбітражний суд повертає апеляційну скаргу та додані до неї документи особі, яка подала скаргу, в порядку, встановленому ст. 264 АПК.
Апеляційна скарга також повертається за наявності обставин, названих у ст. 264 АПК РФ.
Справа в апеляційній інстанції розглядається в судовому засіданні за правилами розгляду справи арбітражним судом першої інстанції з урахуванням положень гл. 34 АПК. Справи розглядаються колегіальним складом суду без залучення арбітражних засідателів.
Строк розгляду апеляційної скарги на рішення арбітражного суду першої інстанції не повинен перевищувати одного місяця з дня надходження скарги до арбітражного суду апеляційної інстанції, включаючи строк на підготовку справи до судового розгляду та прийняття судового акта.
Межі розгляду справи арбітражним судом апеляційної інстанції встановлені в ст. 268 АПК.
При розгляді справи в порядку апеляційного провадження арбітражний суд за наявними у справі і додатково поданими доказами повторно розглядає справу. Арбітражний суд може вийти за межі апеляційної скарги та перевірити законність і обгрунтованість рішення в необжалуемой частини, тільки якщо особи, що у справі, заявлять відповідні заперечення. Однак арбітражний
суд апеляційної інстанції незалежно від доводів, що містяться в апеляційній скарзі, перевіряє, чи не порушені судом першої інстанції норми процесуального права, що є підставою для скасування рішення арбітражного суду першої інстанції. При скасуванні рішення суду у зв'язку з порушенням норм процесуального права арбітражний суд апеляційної інстанції знову розглядає справу по суті без будь-яких обмежень, діючи, як якби він був судом першої інстанції. Для подання додаткових доказів до суду апеляційної інстанції встановлено суттєві обмеження (ст. 268 АПК РФ). В апеляційній скарзі не можуть бути заявлені нові вимоги, які не були предметом розгляду в арбітражному суді першої інстанції.
Повноваження арбітражного суду апеляційної інстанції встановлені в ст. 269 ??
АПК.
Підстави для зміни або скасування рішення арбітражного суду першої інстанції закріплені ст. 270 АПК. До їх числа відносяться необгрунтованість чи незаконність винесеного рішення.
Порушення або неправильне застосування норм процесуального права є підставою для зміни або скасування рішення арбітражного суду першої інстанції за умови, що порушення призвело або могло призвести до прийняття неправильного рішення. Безумовними підставами для скасування рішення арбітражного суду першої інстанції є умови, перераховані в ч. 4 ст. 270 АПК РФ.
За результатами розгляду апеляційної скарги арбітражний суд апеляційної інстанції приймає судовий акт, іменований постановою. Вимоги до змісту постанови арбітражного суду апеляційної інстанції встановлені в ст. 271 АПК.
У постанові арбітражного суду апеляційної інстанції вказується на розподіл між сторонами судових витрат, у тому числі судових витрат, понесених у зв'язку з поданням апеляційної скарги. Копії постанови арбітражного суду апеляційної інстанції направляються особам, бере участі у справі, в 5-денний строк з дня прийняття постанови.
Постанова арбітражного суду апеляційної інстанції набирає законної сили з дня його прийняття і може бути оскаржене до арбітражного суду касаційної інстанції.
Арбітражний суд апеляційної інстанції має право прийняти додаткову постанову за заявою особи, що бере участь у справі, або за своєю ініціативою у випадку, якщо він скасував рішення суду першої інстанції повністю або частково і прийняв нове рішення. Додаткове постанову може бути прийнято в апеляційній інстанції з підстав, зазначених у ч. 1 ст. 178 АПК як підстави для прийняття додаткового рішення, і в порядку, встановленому ч. 2 ст. 178 АПК. У разі відмови у прийнятті додаткової постанови виноситься ухвала,
яка може бути оскаржена у касаційному порядку відповідно до ч. 5 ст. 178 АПК.
Апеляційна скарга повертається, якщо недоліки рішення можуть бути усунені шляхом прийняття додаткового рішення арбітражним судом першої інстанції з підстав, передбачених у ст. 178 АПК, або роз'яснення рішення, виправлення описок, помилок, арифметичних помилок у відповідності зі ст. 179 АПК. Постанова апеляційної інстанції може бути роз'яснено, виправлені допущені в ньому описки, помилки і арифметичні помилки в порядку, передбаченому в ст. 179 АПК.
Запитання про відстрочку або розстрочку виконання постанови апеляційної інстанції про зміну способу і порядку його виконання розглядаються арбітражним судом апеляційної інстанції, якщо ці питання вирішуються одночасно з прийняттям названого постанови.
У випадках, зазначених у ст. 188 АПК, визначення арбітражного суду першої інстанції можуть бути оскаржені до арбітражного суду апеляційної інстанції.
За результатами розгляду скарги на визначення арбітражного суду першої інстанції арбітражний суд апеляційної інстанції має право:
залишити ухвалу без зміни, скаргу без задоволення;
скасувати ухвалу арбітражного суду першої інстанції і направити запит на новий розгляд до арбітражного суду першої інстанції;
скасувати ухвалу повністю або частково і вирішити питання по суті.
Арбітражний суд апеляційної інстанції припиняє провадження за апеляційною скаргою, якщо від особи, яка її подала, після прийняття апеляційної скарги до провадження арбітражного суду апеляційної інстанції надійшло клопотання про відмову від апеляційної скарги і відмова був прийнятий судом відповідно до ст. 49 АПК. Якщо в апеляційній скарзі заявлені нові вимоги, які не були предметом розгляду в арбітражному суді першої інстанції, котрий прийняв оскаржуване рішення, арбітражний суд апеляційної інстанції своєю ухвалою закриває провадження за апеляційною скаргою в частині цих вимог. Визначення арбітражного суду про припинення провадження за апеляційною скаргою може бути оскаржене. У разі припинення провадження за апеляційною скаргою повторне звернення тієї ж особи з тих самих підстав до арбітражного суду з апеляційною скаргою не допускається.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 10.1. Провадження з перегляду судових актів у порядку апеляції "
 1. Апеляційне оскарження ухвал арбітражного суду першої інстанції
  Апеляційний розгляд скарг на визначення арбітражного суду першої інстанції відбувається за правилами розгляду апеляційних скарг на рішення суду з деякими особливостями, передбаченими ч. 2, 3 ст. 272 АПК РФ. Порядок і строки оскарження визначень передбачені ст. 188 АПК РФ. Предметом оскарження може бути визначення, яким закінчується розгляд справи по суті, якщо
 2. Підстави наглядового перегляду
  Одне з центральних місць у виробництві в порядку нагляду займає встановлення певних критеріїв, при наявності яких судовий акт повинен бути змінений або скасований. Перегляд судового акта в порядку нагляду врегульовано в АПК РФ. Звичайна процедура перевірки, як правило, завершується апеляцією або касацією або - за наявності встановлених у законі підстав - виробництвом по знову
 3. * (№)
  * (1) В країнах системи континентального (цивільного) права розподіл права на приватне і публічне є фундаментальним і визначає в тому числі організацію судової системи (див., наприклад: Aubert J.-L. Introduction au droit et themes fondamentaux du droit civil. 9-е ed. P., 2002. P. 33, 45). Проте в Росії всі цивільні суди є одночасно судами та приватного, і публічного права.
 4. § 2. Судові витрати
  Судові витрати - це витрати, пов'язані з розглядом і раз рішенням справ у порядку судочинства в арбітражному суді, біля Гаєм на сторони, третіх осіб із самостійними вимогами, в цілях їх відшкодування державі і спонукання зацікавлених осіб до врегулювання спорів відповідно до законодавства без втручання суду. Інститут судових витрат у арбітражному процесі
 5. § 1. Поняття і види судових актів
  Поняття судових актів арбітражного суду. Діяльність орга нов судової влади, наділених владними повноваженнями по при менению норм матеріального та процесуального права, відрізняється від діяльності інших державних органів наявністю особливої ??процесуальної форми, оформленням результатів цієї діяльності у судових актах. У кожній галузі судочинства існує своє родове по нятие,
 6. § 1. Право апеляційного оскарження
  Норми про апеляційне виробництві згруповані в основному в гол. 34 «Виробництво в арбітражному суді апеляційної інстанції» розд. II «Виробництво з перегляду судових актів арбітражних су дов» АПК РФ. При цьому апеляційне провадження можна розуміти у двох значеннях: як самостійну стадію арбітражного процесу і як механізм перевірки судових актів арбітражних судів. В якості
 7. § 2. Розгляд справ у касаційній інстанції
  Порушення провадження по справі в суді касаційної інстанції ції оформляється визначенням судді, який діє від імені арбітражного суду. Тим часом до прийняття касаційної скарги до провадження та розгляду справи по суті необхідно враховувати питання, що стосуються форми і змісту касаційної скарги, вимоги до яких пред'явлені в ст. 277 АПК РФ. Необхідно відзначити, що
 8.  § 1. Адміністративна юстиція в іноземній державі
    Цікавий і дуже повчальний досвід адміністративної юстиції в країнах, де вона існує багато десятиліть (Див.: Адміністративна юстиція в нових європейських демократіях. - М.: Изд-во Артяков, 1999)., Практика адміністративних судів в країнах континентальної системи права докладно висвітлюється в юридичній літературі (Див.: А.Н. Пилипенко. Адміністративна юстиція в зарубіжних державах. -
 9.  5.1. Поняття і значення процесуальних строків
    Процесуальним строком зазвичай називається період часу, визначальний момент вчинення процесуальної дії. Процесуальні терміни встановлюються для учасників процесу, а також для інших осіб. Процесуальні терміни встановлюються законом (АПК РФ) або судом. У випадках, коли процесуальні строки можуть встановлюватися суддею або судом вони іменуються судовими. Після закінчення процесуального
 10.  § 8. Право громадянина на адміністративну скаргу
    Право громадянина оскаржити акти суб'єктів влади - ат рібут демократичної організації держави, суспільства. Воно обумовлене особливостями властеотношений, асиммет ковий, побудованих на засадах нерівності сторін. У таких правовідносинах одна із сторін, що володіє владними підлогу повноваженнями, має право вирішувати питання. Досвід розвитку че ловеческого суспільства свідчить про те, що акти суб'єктів
енциклопедія  асорті  печінка  майонез  запіканка