ГоловнаЕкономікаМікроекономіка → 
« Попередня Наступна »
Селищев А. С.. Мікроекономіка, 2002 - перейти до змісту підручника

10.1. «Промислова група»: однаковість і симетрія

Змінюючись кожну мить Changing every moment Я всьому колом двійник! I am a double to all around! Леонід Аронзон (1939-1970) Translation by R. McKane Розглянемо монополістичну конкуренцію як одну з чотирьох головних ринкових структур на основі вже відомого нам набору структурних змін них, наведених у розділах 7 - 9 (табл. 10.1). Таблиця 10.1 Структурні змінні монополістичної конкуренції Інституційні 1) Умови попиту 2) Кількість продавців 3) Кількість покупців 4) Вхід у галузь та вихід Продукція не цілком однорідна Багато Багато Порівняно вільний Поведінкові 5) Цільова функція 6) Стратегічна мінлива 7) Очікування щодо дій суперників Максимізація прибутку в короткостроковому періоді Рівень ціни і випуску Відсутні, так як суперників занадто багато Сутність виробничої групи, що пропонує близькі субститути, мо же бути визначена за допомогою дослідження того, як виробничі ре ня окремого виробника впливають на поведінку інших виробників «промислової групи». Промислова група - це велике число виробників продукції, які досить успішно, хоча і не в повній мірі, можуть заміщати один одного. Кожна фірма в ситуації монополістичної конкуренції є анало гічної іншим, тобто репрезентативною. Гіпотеза Чемберлина щодо при пологи монополістичної конкуренції покоїться на умовах однаковості і симетрії Умова однаковості полягає в тому, що криві попиту та пропозиції кожного виробника в групі ідентичні.
Стосовно до виробництва пива, наприклад, це припущення говорить про те, що витрати виробництва пляшки пива «Балтики», по суті, не відрізняються від виробництва «Степана Ра зина», а умови попиту практично однакові. Умова однаковості (uniformity): ідея Чемберлина про те, що криві іздер-жек і попиту кожного члена галузі або групи ідентичні. Обидва сорти пива мають власної «нішею» на ринку і мають більш-менш лояльними прихильниками. Разом з тим споживачі «Балтики» і «Степана Разіна» не володіють якимись принципово відмінними характе тиками. На конкурентному ринку жоден з виробників не володіє мо нополя на «кращий продукт». Якщо виникає новий сорт товару, більш попу лярні, ніж інші, інші виробники можуть видозмінювати характеристики своїх продуктів, копіюючи кращі риси найбільш популярного і разом з тим не наслідуючи його на 100%. Рівноважну систему формує цілий спектр товарів, характеристики яких до деякої міри диференційовані, і ці товари по-різному подобаються чи не подобаються різним споживачам. Умова симетрії означає, що дія одного виробника (у вигляді з трансформаційних змін ціни на свій товар) впливає на усіх інших членів групи. Соком дружби взаємної, прощенням образ Напайки, як і давнину, Нас, прекрасної Еллади щасливий народ, У наше серце веселу лагідність пролий! Ринок весь нам до верху добром завали! Раннім яблуком, цибулею мегарських, бадиллям, Огірками, гранатами, злим часником, сорочечку маленькими для рабів.
Беотийцев побачити дозволь нам знову З куріпками, з Крижень, з гусаком, з вівцею, Нехай в кошиках притягнуть копайскій вугрів, А кругом ми натовпом, кричимо, гомін, Рвемо з рук і торгуємося. Тиснуться до лотків Знамениті ласуни: Моріхею, Телей І Главкет. Наостанок Меланфій гряде: Він на ринок приходить всіх пізніше, На жаль! Умова симетричності: ідея Чемберлина про те, що дія одного вироб-уря змушує інших членів монополистически конкурентної групи підпри-нимать певні заходи у відповідь. Образно кажучи, чемберлінскую фірму можна порівняти з однією з багатьох рибальських човнів з кількома рибалками з вудочками. Якщо один рибалка знайде більш спокусливу для риб наживку, то його частка в загальному улові помітно віз зростає. Але оскільки ситуація симетрична, то та інші рибалки можуть наслідувати його приклад. Але якщо всі стануть використати кращу наживку, то наживка пер вого рибалки перестане бути для риб особливо привабливою і його частка в загальному улові знову зменшиться.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 10.1. «Промислова група»: однаковість і симетрія "
 1. 11.7. АМОРТИЗАЦІЯ ОСНОВНИХ ФОНДІВ
  Нараховувати амортизацію в Росії стали в XIX в., А законодавчо це було оформлено тільки в 1898 р. в Положенні про державний промисловий податок Під амортизацією в той час розуміли «суму, що служить для покриття , зменшення і навіть знецінення вартості машин, заводських будівель і пр. ». Ці суми трактувалися Положенням як відрахування з валового доходу і не підлягали обкладанню промисловим
 2. 15.6. ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВА
  Прибуток підприємства є найважливішою економічною категорією і традиційно вважається основною метою діяльності будь-якої комерційної організації. Разом з тим таке трактування ролі прибутку в даний час не є єдиною. З точки зору сучасної англо-американської фінансової школи, яка отримала визнання в багатьох країнах світу, в якості пріоритету в діяльності підприємства
 3. 4.5.4. Типи контрактів і альтернативні способи організації операції
  Отже, ми з'ясували, які фактори впливають на вибір типу контракту. Типи контрактів відрізняються тією роллю, яку відіграє в них ціна, ступенем специфічності ресурсів, які є предметом угоди, а також наявністю спеціальних га гарантій виконання зобов'язань, закріплених у контракті. Ці характеристики контрактів та альтернативних способів організує ції угоди можна представити у вигляді такої
 4. 8.2. ГЛОБАЛЬНИЙ МАРКЕТИНГ ЯК ВІДОБРАЖЕННЯ СУЧАСНИХ ГЛОБАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ
  Проблеми глобального маркетингу стали популярними після виходу книги Т. Левітта «Глобалізація ринків». Розвивається світове міжнародне співробітництво помітно підсилює тенденцію до глобалізації економічних процесів, сприяє міжнародної спеціалізації і кооперування виробництва, торгівлі, обміну науково-дослідними ідеями, інформацією. Глобалізація економічних процесів
 5. 4.3.1. Реформи Петра I
  Можна виділити чотири основні напрями в перетворювальної діяльності Петра I: реформи державного апарату - адміністративна і військова; економічні (оподаткування) і соціальні реформи; реформа церкви і перетворення у культурному житті; заходи, націлені на піднесення міжнародного становища і статусу Росії. Загальна тривалість реформаторського періоду - більше 25
 6. МОНОПОЛІСТИЧНА КОНКУРЕНЦІЯ
  Бути може, вам сьогодні вранці Невистачить кренделів. Я сумніваюся, що не вистачить. Але ймовірність все ж є. Кондитер старий помер. Але - Його зникнення навряд чи Помітить хтось, крім близьких І, можливо, однієї бабусі З нашого кафе «Vec Riga». (1969) Маріс Чаклайс Ключові поняття Монополістична конкуренція Лінія попиту DD (mutatia mutandis) Промислова група Лінія попиту dd (ceteris
 7. 3.2. КЛАСИФІКАТОРИ, КОДИ І ТЕХНОЛОГІЯ ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ
  Обробка економічних задач закінчується складанням на ЕОМ різних зведень, таблиць, відомостей, в яких інформація згрупована з яких-небудь реквізитами-ознаками. Угрупування інформації здійснюється на основі систем класифікації та кодування, що дозволяють представити техніко-економічну інформацію у формі, зручній для введення та обробки даних за допомогою обчислювальної техніки.
 8. 2.5. Державне бюджетування
  У числі найбільш потужних інструментів державного впливу на економіку слід назвати фінансове управління на бюджетній основі, зване бюджетним регулюванням. Бюджети різних рівнів утворюють серцевину фінансових інститутів державного управління економікою. Роль бюджетної системи держави настільки велика, що її правомірно вважати самостійним інститутом
 9. § 2. ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ
  Детальні характеристики природи і видів управління, наведені вище, дозволяють виявити їх «юридичний зріз». Тут цікаві два аспекти. Перший стосується поля застосування юридичних засобів. Будучи комплексним явищем, управління використовує для своїх цілей різні засоби - економічні, матеріальні, кадрові, ідеологічні, юридичні, технічні . Юридичні засоби мають як
 10. § 4. ГАЛУЗЕВЕ УПРАВЛІННЯ
  Неважко помітити, що в останні роки різко слабшає галузевий принцип управління економікою. Причина полягає в широкому розвитку цивільно-правових засобів і форм господарювання та застосуванні диспозитивних методів регулювання економічних відносин. Нові економічні комплекси в галузях поєднуються з новими функціями міністерств і відомств. Промисловість найчастіше охоплюється
енциклопедія  асорті  печінка  майонез  запіканка