ГоловнаЕкономікаЕкономічна теорія → 
« Попередня Наступна »
Попов Олександр Іванович. Економічна теорія, 2006 - перейти до змісту підручника

10.1. Сутність капіталу. Сучасні трактування капіталу в західній економічній літературі


В економічній теорії в поняття «капітал» вкладають різний зміст.
Меркантилісти вважали, що капітал - це самозростаюча вартість. При цьому вони пов'язували накопичення багатства зі сферою обігу без урахування будь-яких витрат праці, пов'язаних із створенням товарів.
А. Сміт і Д. Рікардо пов'язували капітал з витратами праці. А. Сміт вважав, що капітал виступає як накопиченого праці, Д. Рікардо - як засоби виробництва, фізіократи розглядали як капіталу землю.
У марксистській економічній науці капітал є найважливішою категорією всієї системи суспільного виробництва. К. Маркс зв'язував поняття «капітал» з експлуатацією найманої праці. Капітал - це відношення між капіталістами і найманими робітниками, які в процесі експлуатації створюють додаткову вартість. Отже, капітал - це вартість, яка шляхом експлуатації найманої робочої сили приносить додаткову вартість, тобто самозростаюча. Таким чином, джерелом самовозрастания капіталу є додаткова вартість. За визначенням К. Маркса, капітал виступає у трьох формах - постійного капіталу (у формі засобів виробництва); грошового капіталу (у формі грошей); товарного капіталу (у формі товару). Крім цього, за способом створення додаткової вартості К. Маркс ділив капітал на постійний (засоби виробництва, кото-які в процесі виробництва переносять свою вартість на готовий продукт у зміненому вигляді) і змінний (капітал у вигляді вартості робочої сили, яка в процесі виробництва змінює свою вартість, зростає на суму додаткової вартості). За способом перенесення на готовий продукт капітал поділяється на основний (верстати, машини, устаткування, які переносять свою вартість на готовий продукт поступово, частинами) і оборотний (сировина, матеріали, паливо, а також вартість робочої сили, які переносить свою вартість на готовий продукт повністю за один оборот).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 10.1. Сутність капіталу. Сучасні трактування капіталу в західній економічній літературі "
 1. § 1. ТИПОЛОГІЯ ДЕРЖАВ: ПІДСТАВИ, РІЗНІ I ПІДХОДИ, СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ
  Особливості держави конкретного історичного періоду визначаються станом і рівнем розвитку суспільства. При неизмен ності формальних ознак (території, публічної влади, сувере-I нитета) держава у міру суспільного розвитку зазнає се-I рьезние зміни. Змінюються зміст і методи управління, цілі, завдання та соціальна спрямованість. На характер державності та
 2. 5.1. СУТНІСТЬ, ПЕРЕДУМОВИ І СПЕЦИФІКА СУЧАСНОГО ЕТАПУ регіоналізації
  Регіоналізація, або регіоналізм, - вельми цікаве і водночас вкрай складне явище, що має безліч різних аспектів, не дивно тому, що універсального його визна-лення не існує. Але для того щоб зрозуміти суть цього явища, необхідно насамперед скласти уявлення про те, що таке регіон. Існує reo-або зовнішньополітичне розуміння регіону, коли цей термін
 3. 6.1. Сутність, мета і якісний вимір продовольчої безпеки
  У глобальному розвитку світової економіки є проблеми, які в певних умовах набувають пріоритетний характер. У зв'язку із збільшенням населення Землі в даний час на одне з перших місць вийшла проблема голоду, точніше - проблема виробництва продовольства і його споживання. Продовольчу безпеку слід розглядати як найважливішу якісну характеристику економічної
 4. 3.2. Методологічні підходи до визначення залежності між динамікою грошової маси та інфляції в економіці Білорусі
  Для виявлення залежності між грошовою масою і інфляцією актуальним є визначення інфляції та її природи. Більшість західних вчених-економістів поняття «інфляція» ототожнюють із зростанням цін та (або) знеціненням (падінням купівельної спроможності) грошей, що відбувається в результаті встановлен-ня нового попиту та пропозиції в умовах, що змінюються. Так, наприклад, К.Р.Макконелл і С. Брю,
 5. ФРАГМЕНТ РОБОЧОЇ ПРОГРАММИУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛІНИ «АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ»
  I. Організаційно-методичний розділ Мета вивчення дисципліни: оволодіння базовими спеціальними знаннями, уявленнями, вміннями та навичками, необхідними для розуміння публічної фінансової звітності, її читання та аналізу. Завдання курсу: вивчення складу і структури звітності; ознайомлення з базовими регулятивами в області обліку і звітності, в тому числі і в міжнародному контексті; оволодіння
 6. 7.1. НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ПРОГРЕС І НАУКОВО-ТЕХНІЧНА РЕВОЛЮЦІЯ, ЇХ СУТНІСТЬ, ЗНАЧЕННЯ І ОСОБЛИВОСТІ
  У навчальній та спеціальній літературі немає однозначного тлумачення сутності науково-технічного прогресу (НТП) та науково-технічній революції (НТР ). На основі узагальнення літературних джерел можна дати наступні визначення цим поняттям. Науково-технічний прогрес - це безперервний процес вдосконалення знарядь і предметів праці, технології, організації виробництва і праці на базі (основі)
 7. 11.7. АМОРТИЗАЦІЯ ОСНОВНИХ ФОНДІВ
  Нараховувати амортизацію в Росії стали в XIX в., А законодавчо це було оформлено тільки в 1898 р. в Положенні про державний промисловий податок Під амортизацією в той час розуміли «суму, що служить для покриття , зменшення і навіть знецінення вартості машин, заводських будівель і пр. ». Ці суми трактувалися Положенням як відрахування з валового доходу і не підлягали обкладанню промисловим
 8. 1.2. Економічна природа і зміст підприємництва
  У римському праві «підприємництво» розглядалося як заняття, справа, діяльність, особливо комерційна. Досить просте і дуже ємне визначення підприємництва дає В. І. Даль: «вживати» означає «затівати, вирішуватися виконати будь-яке нову справу, приступати до здійснення чого-небудь значного»: звідси «підприємець» - «що почав» що-небудь. По сучасному
 9. 2.3. ЗМІСТ, ХАРАКТЕР І РІЗНОВИДИ ПРАЦІ
  У теоретичних уявленнях про працю крім положень про його сутність і формах прояву розрізняють, як про це було сказано в параграфі 2.1, категорії праці та його різновиди. Категорія - це група явищ, понять, об'єднаних спільністю яких ознак. Серед категорій праці виділяються ють такі, як зміст, характер, форми трудової діяльності (форми організації праці) та ін Тут
 10. 1.2. Зміни в соціально-економічній картині світу
  Розпад Радянського Союзу і розвал РЕВ мали своїм результатом відмова від колишньої класифікації національно-державних суб'єктів світового господарства. Відпала необхідність виділення в окрему групу соціалістичних держав. З тієї ж причини, по суті, втратило право громадянства поняття «третій світ». Виникла нова класифікація. По-перше, за рівнем розвитку всі країни поділяються на
енциклопедія  асорті  печінка  майонез  запіканка