Головна
ГоловнаЕкономікаЕкономічний аналіз → 
« Попередня Наступна »
Б.І. ГЕРАСІМОВ, Т.М. КОНОВАЛОВА, С.П. СПИРИДОНОВ, Н.І. САТАЛКІНА. КОМПЛЕКСНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ, 2008 - перейти до змісту підручника

10.1. ЗАВДАННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АНАЛІЗУ


Необхідною умовою виконання плану по виробництву продукції, зниження її собівартості, зростання прибутку, рентабельності є повне і своєчасне забезпечення діяльності підприємства сировиною і матеріалами необхідного асортименту і якості.
Завданнями аналізу є:
аналіз забезпеченості підприємства матеріальними ресурсами; оцінка ефективності використання матеріальних ресурсів;
оцінка впливу ефективності використання матеріальних ресурсів на величину матеріальних витрат; аналіз обгрунтованості норм витрати матеріальних ресурсів; обгрунтування оптимальної потреби в матеріальних ресурсів. Джерелами інформації для проведення аналізу служать:
форма статистичної звітності № 1 підприємства «Основні відомості про діяльність підприємства»; план матеріально-технічного постачання;
відомості аналітичного бухгалтерського обліку про надходженні, витрату та залишках матеріальних ресурсів; договори на поставку сировини і матеріалів;
форма № 5-з «Відомості про витрати на виробництво продукції (робіт, послуг) підприємства».
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 10.1. ЗАВДАННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АНАЛІЗУ "
 1. 7.3. НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ПОЛІТИКА НА МАКРО-і мікрорівнях, ЇЇ ЗМІСТ, ОСОБЛИВОСТІ І ЗНАЧЕННЯ
  Знання факторів та механізму їх впливу на прискорення НТП є основою для його управління. Але цього недостатньо. Для управління НТП необхідний комплексний підхід, тобто облік впливу всіх факторів. При цьому всі фактори необхідно ранжувати за силою впливу на НТП і враховувати в першу чергу ті з них, які чинять найбільш істотний вплив. Перш за все держава на основі
 2. 8.4. ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ
  На кожному підприємстві на якість продукції впливають найрізноманітніші чинники, як внутрішні, так і зовнішні. До внутрішніх факторів належать такі, що пов'язані зі здатністю підприємства випускати продукцію належної якості, тобто залежать від діяльності самого підприємства. Вони численні, і їх доцільно класифікувати в наступні групи: технічні, організаційні,
 3. 9.4. СУТНІСТЬ І ЗНАЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ
  Важливим важелем впливу на підприємницьку діяльність суб'єктів господарювання й економіку країни є інвес-тіціонная політика держави. З її допомогою держава непо-безпосередніх може впливати на темпи та обсяги виробництва, рівень інфляції, прискорення НТП, зміна структури суспільного виробництва та вирішення багатьох соціальних проблем. Аналіз показав, що в науковій
 4. 19.3. П РО цедурой БАН крутство НА ОСНОВІ антикризового законодавства
  Якщо арбітражним судом визнано, що підприємство є банкрутом, то згідно з Федеральним законом «Про неспроможність (банкрутство)» застосовуються такі процедури банкрутства: спостереження, фінансове оздоровлення; зовнішнє управління; конкурсне виробництво; мирову угоду. Розглянемо сутність цих процедур більш докладно. Спостереження - процедура банкрутства, застосовуваний до боржника з
 5. 2.1. Основи формування підприємницьких мереж
  За останнє десятиліття в поведінці та свідомості громадян держав СНД відбулися і продовжують відбуватися значні зміни. Вони викликані, насамперед, переходом до іншої системи розвитку суспільства, побудованої на впровадженні ринкових відносин та активізації підприємницької діяльності. При цьому важливими стають відносини і поведінку людей на різних рівнях їх участі у
 6. 2.4. Інноваційні підприємницькі мережі: технологічні парки, поліси
  Впровадження технологічних парків у світову підприємницьке середовище визначає якісно новий підхід до умов реалізації та забезпечення процесів підприємницької діяльності і створення сприятливого середовища, в якій наукові ідеї перетворюються на унікальну науково- технічну продукцію та здійснюють черговий ривок у галузі новітніх технологій. Будь-яке місто або регіон завжди
 7. 4.1. Принципи та методи оцінки ефективності підприємницької діяльності
  У загальному уявленні ефективність (в перекладі з латинської - дієвий, продуктивний, що дає результат) характеризує розвинені системи, процеси, явища, тобто виступає індикатором розвитку. Вона ж - його найважливіший стимул. Прагнучи підвищити ефективність конкретного виду підприємницької діяльності та їх сукупності, ми визначаємо заходи, що сприяють процесу розвитку, і відсікаємо
 8. 4.5. Організаційно-управлінські інновації
  У країнах з розвиненою ринковою економікою прийнято розглядати підприємництво з позиції приналежності до класичної або інноваційної моделі. Класична модель описує традиційне, консервативне підприємництво, що припускає управління виробництвом на основі економічного та ефективного використання виробничих ресурсів. Інноваційна модель розглядає види
 9. 5.1. Економічна безпека
  Дев'яності роки минулого століття показали, що силові методи в російській економіці стали постійним і необхідним елементом господарського життя. За останні п'ятнадцять років сформувалися і активно продовжують розвиватися професійні силові структури як державні, так і недержавні. Вони активно шукають свої ніші в бізнесі, що красномовно свідчить про дію в цьому
 10. 5.4. Інформаційна безпека
  Інформаційна безпека - це захищеність інформації і підтримуючої інфраструктури від випадкових або навмисних впливів природного або штучного характеру, що можуть призвести нанесенням шкоди власникам або користувачам інформації і підтримуючої інфраструктури. Інформаційна безпека не зводиться виключно до захисту інформації. Суб'єкт інформаційних відносин може