Головна
ГоловнаЕкономікаМікроекономіка → 
« Попередня Наступна »
Бусигін В.П, Желободько О.В, Циплаков А.А.. Мікроекономіка. Третій рівень, 2005 - перейти до змістом підручника

10.10.1 Завдання


^ 484. Розглянемо квазілінійного економіку з двома благами і однорідними екстерналія-ми. Перше благо виробляється з другого за технологіями, описуваних функціями витрат виду
(j + n \ 2
cj (yj, aj) = y2 + - (j = 1 - - -, n)?
де yj - обсяг виробництва першого блага, aj - обсяг виробництва екстерналій. Функція корисності репрезентативного споживача має вигляд
де x - обсяг споживання першого блага, z - обсяг споживання другого блага.
Знайдіть рівновагу без регулювання.
Знайдіть Парето-оптимум.
Нехай на обсяги виробництва екстерналій встановлені однакові квоти a. За яких квотах добробут буде максимальним?
Знайдіть рівновагу з торгівлею квотами в залежності від квот d. За яких квотах досягатиметься Парето-оптимум?
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" 10.10.1 Завдання "
 1. ДО ТОГО, ХТО ЧИТАЄ
  Розрізнені уривки законів античного народу-завойовника, зібрані воєдино за велінням імператора, що правив дванадцять століть тому в Константинополі в подальшому були перемішані з лонгобардскімі звичаями і поховані в томах темних і плутаних коментарів приватних осіб. ВНІТ і становлять ті освячені традицією думки, які в більшій частині Європи все ще називаються законами. І як це не
 2. VI співмірні МІЖ Злочин і кара
  В інтересах всього товариства не тільки домогтися припинення вчинення злочинів взагалі, але і звести до мінімуму вчинення найбільш тяжких з них. Тому ефективність заходів, що перешкоджають здійсненню злочинів, має бути тим вище, чим небезпечнішим злочин для суспільного блага і чим сильніше спонукальні мотиви до скоєння злочину. Отже, суворість покарання повинна залежати
 3. VIII КЛАСИФІКАЦІЯ ЗЛОЧИНІВ
  Ми вже бачили, що справжнім мірилом злочинів є шкода, заподіяну ними о6щсстеу. Це одна з тих очевидних істин, для пізнання якої не потрібно ні квадрантів, ні телескопів і яка доступна будь-якому пересічному розуму. Однак за дивним збігом обставин у всіх народів і в усі часи цю істину розуміли лише небагато мислячі люди. Азіатський образ думок і кипіння пристрастей,
 4. ХУ1. 0 тортури
  більшості народів жорстокі тортури, яким піддається обвинувачений під час процесу, освячені звичаєм. Застосування тортур переслідує різні цілі: по-перше, щоб змусити обвинуваченого зізнатися у скоєному злочині, по-друге, щоб він пояснив протиріччя у своїх свідченнях, по-третє, щоб назвав спільників, а також заради якогось метафізичного і важкозбагненної очищення.
 5. ХХ1. ПОКАРАННЯ для дворян
  Яким же покаранням слід піддавати дворян за скоєні ними злочини, якщо врахувати, що їх привілеї складають значну частину законів різних націй? Я не буду тут займатися вивченням питання про те, чи корисно спадкове поділ на дворянство і плебеїв при певному образі правління і чи необхідно воно при монархії. І чи вірно, що дворянство становить проміжне
 6. Заключні СЛОВА ПЕРЕДМОВИ Фауст-ЕЛІ ПРО ЗНАЧЕННЯ КНИГИ Беккарі
  Мені хотілося б кинути кілька променів світла на надані цим автором науці кримінального права заслуги , якими у нас останнім часом марно починають нехтувати. Беккаріа був істинним перетворювачем наших кримінальних законів. Якщо він не надав своїй книзі виду наукового дослідження, якщо він не розвинув у ній своєї вченості, не підтвердив своїх висновків рассуж301 новами та доказами, то
 7. 1.2. ОСНОВНІ ЦІЛІ І ФУНКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ РИНКУ
  У багатьох підручниках і навчальних посібниках вказується, що основною метою підприємства в умовах ринку є отримання прибутку. На наш погляд, це твердження вірне, але навряд чи достатньо повно. Не менш важливою метою будь-якого підприємства в умовах ринку є забезпечення стабільної фінансової стійкості в його роботі. Це складніша для досягнення мета, яка включає в себе не тільки
 8. Контрольні питання
  Що розуміється під підприємством? Какуюрол' відіграють підприємства в економіці країни? Чому при плановій економіці підприємства не могли рабо-татьеффектівно? Чому ринок створює більш благопріятниеусловія для роботи підприємства? Які характерні риси перехідного періоду для російських підприємств ? Які цілі і завдання підприємств, що працюють висловах планової економіки і ринку? Які
 9. 2.1, НЕОБХІДНІСТЬ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ КРАЇНИ
  Підприємницька діяльність і економіка країни в значній мірі залежать від державної політики. Своїми діями держава може суттєво загальмувати або прискорити ці процеси. Ринкова економіка, незважаючи на її багато позитивні риси, не здатна автоматично регулювати всі економічні та соціальні процеси в інтересах усього суспільства і кожного громадянина. Вона не
 10. 2.2. УМОВИ І ПЕРЕДУМОВИ ДЕРЖАВНОГО ВТРУЧАННЯ
  Держава повинна втручатися в економіку тільки в тому випадку, якщо є на то певні умови і передумови. Вони можуть бути як позитивними, так і негативними. Під негативними умовами розуміється поява всякого роду негативних явищ і тенденцій в різних сферах економіки, які можуть негативно вплинути на підприємницьку діяльність й економіку країни в цілому. Ці