Головна
ГоловнаФінансиДоходи і витрати → 
« Попередня Наступна »
Е.В.Карсетская. ПДФО: законне зменшення податку, 2009 - перейти до змісту підручника

10.2. Використання особистого майна в службових цілях

На підставі ст. 188 ТК РФ при використанні працівником за згодою або з відома роботодавця та в його інтересах особистого майна працівникові виплачується компенсація за використання, знос (амортизацію) інструменту, особистого транспорту, обладнання та інших технічних засобів і матеріалів, що належать працівнику, а також відшкодовуються витрати, пов'язані з їх використанням. Розмір відшкодування витрат визначається угодою сторін трудового договору, вираженим у письмовій формі.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 10.2. Використання особистого майна в службових цілях "
 1. 6.3. Особливості адміністративно-правового статусу цивільного державного службовця
  Державний цивільний службовець є громадянином РФ, у зв'язку з чим володіє всіма правами, передбаченими та гарантованими Конституцією Росії та іншими нормативними правовими актами. Разом з тим, державному службовцю для забезпечення виконання повноважень федеральних державних органів, державних органів суб'єктів РФ надаються особливі права. Дані права
 2. § 2. СТАТУС ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ
  Слід правильно розуміти природу статусу державного службовця. У нього включаються такі елементи: права, обов'язки, заохочення і гарантії, відповідальність. Названі елементи органічно пов'язані між собою, оскільки тільки в своїй сукупності вони ніби утворюють реальний статус службовця. Утретє зв'язку або ослаблення внутрішніх залежностей цих елементів робить роботу службовців
 3. § 9. Державний службовець: основи правового становища
  Якщо строго слідувати положенням Федерального закону «Про систему державної служби Російської Федерації», то державний службовець - це особа, професійно здійснює службову діяльність на посадах дер жавної служби із забезпечення виконання повноважень Російської Федерації і її суб'єктів, державних органів, а також осіб, які займають державні посади
 4. § 11. Проходження державної служби
  Проходження державної служби - це процес прак тичного служіння державі особи, призначеної на дер дарчу посаду державної служби, виконання відповідного виду управлінської або іншої дер но-службової діяльності. Проходження державної служби регламентується не тільки Федеральним законом «Про державну цивільну службу Російської Федерації»,
 5. § 3. Витрати, що зменшують доходиплательщіка, і витрати, що не враховуються з метою оподаткування
  Платник зменшує отримані доходи на суму вироб наведених витрат. Витратами зізнаються обгрунтовані й доку ментально підтверджені витрати та збитки, здійснені (понесені) платником. Обгрунтовані витрати - це еко номически виправдані витрати. Документально підтверджені витрати - це витрати, підтверджені оформленими в повідно до законодавства РФ документами, або
 6. ПОДАТОК НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ
  Податок на доходи фізичних осіб, т. е . прямий податок на їх особисті доходи, існує практично у всіх країнах. У по-останню роки у всіх економічно розвинених країнах відбувається із дит зміщення у бік збільшення питомої ваги в структурі бюджету прибуткового податку і внесків до фондів соціального страхування. У США, наприклад, частка прибуткового податку з ставлять 41%, в Англії - 46, у Франції - 20%. В
 7. тестових завдань
  До теми 1 Як слід розуміти слова «комплексна галузь права» у визначенні МПП: це поєднання публічно-правових та приватноправових норм; Б) це поєднання національних і міжнародних норм; це поєднання колізійних та матеріально-правових норм; Г) це поєднання процесуальних і матеріальних норм; Д) це поєднання норм міжнародного цивільного права та міжнародного цивільного процесу. Що
 8. Які види примусових заходів медичного характеру можуть бути застосовані до осудним, страждають психічними розладами? Програма курсу «Кримінальне право Російської Федерації» частина 2
  Тема I. ПОНЯТТЯ Особливої ??частини кримінального права РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ, ЇЇ ЗНА чення І СИСТЕМА Поняття Особливої ??частини кримінального права Російської Федерації. Взаємозв'язок і єдність Загальної та Особливої ??частин кримінального права. Співвідношення кримінального права і кримінального закону. Чинне кримінальне законодавство. Значення Особливої ??частини кримінального права. Система Особливої ??частини кримінального права.
 9. 6.3 ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ
  Податок на додану вартість (ПДВ) в Росії був введений 1 січня 1992 р. його являє собою Форму вилучення до бюджету частини доданої вартості, створюваної на всіх стадіях виробництва, і визначається як різниця між вартістю реалізованих товарів, робіт і послуг та вартістю матеріальних витрат, віднесених на витрати виробництва та обігу. ПДВ виступає непрямим податком, тобто
 10. Словник
  Загальна теорія статистики: статистична методологія у вивченні комерційної діяльності: Підручник / А.І. Харламов, О.Е. Башина, В.Т. Бабурін та ін; Під. ред. А.А. Спіріна, О.Е. Башиной. - М.: Фінанси і статистика, 1996. Погостінський М.М., Погостінський Ю.А. Системний аналіз фінансової звітності. -С.-П.: Изд. Михайлова В.А., 1999. Практикум з фінансового менеджменту: навчально-ділові ситуації,