ГоловнаЕкономікаМікроекономіка → 
« Попередня Наступна »
Селищев А. С.. Мікроекономіка, 2002 - перейти до змісту підручника

10.2. Короткострокове і довгострокове рівновагу

MeiE, ov 5 гща <; touq EAArivaq ПаАду е ^ архл? х ^ А-со кса cmyyvconri Tm яраотера керааоу TOV vcmv Km tt) V ayopav r | | ii.v ayaQcov ЕцяЛа0г | Уси, до Meyapcov OKopoScov, SVKOCOV npaxov, ЦГ | Х (оу, poicov, AovXowx. xXavvoKiSvcov щкрсоу Kav BoicoTcov ye фероутаа vSevv Kav nepi Tmjtq rijaaq aOpoouq Оч / covoDVTaq т'рРа ^ шЕт Mopuxco, TeXea, ГЯсшкегп, cD.Xotq TevGaiq noXXoic, ката MeXavOiov HKEVV'сттероу evq tt) v ayopav, Taq 5e яеяра50а1 ... Аристофан (446-385 до н. Е..) Всі розпродано ... Переклад Адріана Піотровського Сутність монополістичної конкуренції проявляється в рамках чотирьох параметрів: (1) продуктова диференціація; (2) однаковість, (3) симетрія і (4) порівняно велика кількість виробників. 1) Продуктова диференціація увазі, що кожен виробляй тель має обмеженим контролем над ціною, тобто формує сходячи щую криву попиту. Виробник має можливість «перетягувати» до себе деяких покупців, здійснюючи певне зниження цін і змінюючи якість продукції. З іншого боку, фірма може дещо підняти ціну на свою продукцію, не втративши при цьому основної маси по купатель (постійних клієнтів, які з тих чи інших причин від дають перевагу саме цьому виробнику). 2) Единбурзі забезпечує основу для аналізу поведінки «репрезентує тивного» члена групи, припускаючи, що кожен виробник буде вес ти себе так, як і інші члени групи, тобто стане пропонувати однаковий обсяг випуску на продаж при однаковій ціні. Якщо один виробник розраховує виграти від зниження своєї ціни, він, очевидно, піде на це, але тоді й інші члени групи захочуть отримати аналогічний вигр риш і також знизять ціни. Лінія попиту DD (mutatis mutandis) 1 демонструє ситуацію, при якій всі фірми одноманітно змінюють ціни на свою продукцію. 1 У розділі 2 (параграф 2.1) ми вже познайомилися з термінами «ceteris paribus» - «за інших рівних умов» і «mutatis mutandis» - «з відповідними змінами». 3) Симетрія і 4) велика кількість виробників увазі, що інді виділеного виробник діє так, як ніби його власне ціно ше поведінка поширюється на велику групу. При цьому сумарний результат прийняття аналогічних рішень усіма членами групи стано вится значним і помітним. Особливість ринку монополістичної конкуренції полягає в тому, що каж дая фірма стикається з двома різними кривими попиту: DD і dd (рис. 10.1). При однаково високих цінах кожен репрезентативний виробник конт ролірует порівняно невелику і рівну частку ринку. Одночасне сни ються цін усіма продавцями призводить до того, що кожна фірма збільшує свій збут на рівну величину. Наприклад, в точці А кожен виробник по одержить ціну 0,6 р. за одиницю товару і продасть 45 од.; в точці В кожна фірма ви ручіт 0,5 р. за одиницю товару і продасть 50 од. Крива DD подібна лінії попиту галузі чисто конкурентної моделі і від личается лише тим, що показує частку кожного індивідуального виробляєте ля в сукупному ринковому попиті.
Наприклад, точка В для 100 виробників відповідає ринковому обсягом в 5000 од. Лінія попиту dd (ceteris paribus) демонструє ситуацію, при якій тільки одна фірма змінює ціну (ціни інших фірм фіксовані). Індивідуальний виробник не встановить таку ж ціну, як його конку ренти, якщо він вважатиме, що якась інша ціна здатна принести йому більш ви сокую прибуток. Якщо виробник думає, що інші фірми будуть продов жати дотримуватися вже існуючої ціни (скажімо, 0,6 р. За штуку), то і він, встановивши ціну 0,6 р. за штуку, продасть 45 шт. Однак виробник може встановити як вищу, так і нижчу ціну (скажімо, 0,7 або 0,5 р. За штуку), і продати відповідно або 35 од. (Точка А '), або 55 од. (Точка А ") товару. Крива dd більш еластична, ніж крива DD. Вона чутлива до змін ям цін за умови, що інші члени групи не змінять свої ціни. Зниження індивідуальної ціни з 0,6 до 0,5 р. За штуку товару забезпечує не тільки до полнітельние 5 од. продажів аналогічно іншим членам групи (як це показуючи ет крива DD), а й понад те ще додаткові 5 од., які наш вироб дитель отримає від втрат інших членів групи. При вищій, ніж PQ, ціною, лінія dd лежить лівіше, а при більш низькій, ніж Р0, ціною - правіше лінії попиту DD. Це пояснюється тим, що при підвищенні ціни нашою фірмою конкуренти, найімовірніше, збережуть свої ціни на преж ньому рівні, а при зниженні ціни однією фірмою інші фірми будуть винуж дени послідувати цьому прикладу, щоб не втратити своїх покупців. Короткострокове рівновагу. Припустимо, що початкове рівновагу виробничої групи визначається точкою Л0 на рис. 10.2, а при загальній ціні PQ і випуску q0. Окремий виробник, діючи в рамках лінії попиту dd (l, при відповідному граничному доході (тг (1) здатний збільшити власну при бувальщина, знижуючи ціну на свою продукцію до рівня Pt і виробляючи q0 'одиниць ви пуску (при ТГ = тс). Цьому відповідає нова точка рівноваги А'. Але якщо прикладом одного виробники підуть всі інші і також знизять ціну на їх продукцію до рівня Р, то рівновага системи перемістить ся по кривій DD в точку Ау Крива dd почне зміщуватися вниз і вліво, так як ціни товарів-субститутів (які пропонуються всіма іншими членами групи) також знизилися. Кожен член отримає нову лінію попиту dd, про що ходить через точку і перегляне умови отримання прибутку відповід ствующим чином. Процес продовжиться до тих пір, поки група не досягає положення, изоб ражен на рис. 10.2, б. Точці Е відповідає єдина для всієї групи ціна Р *, і кожен учасник продає q * одиниць продукції. Як тільки ця позиція досягнута, кожен виробник отримує лінію попиту dd * і не схильний змінювати ні ціну своєї продукції, ні обсяг випуску. З одного боку, дане короткострокове рівновагу монополістичної кон куренції нагадує модель рівноваги в умовах монополії, при якому крива попиту фірми має спадний нахил, причому тг <Р, а ціна перевищувала ет граничні витрати.
Однак, з іншого боку, ситуація нагадує також рівновагу чистої конкуренції при ціні ринкової рівноваги (Р *), над якою індивідуальний виробник не володіє контролем. Відмінність від чистої конкуренції заключа ється тільки в тому, що крива попиту фірми не є абсолютно еластичною. Довгострокове рівновагу. У короткостроковому періоді репрезентативна фір ма може отримувати певну економічний прибуток (тс> 0), якщо ціна пре вишает загальні середні витрати (Р> АТС) при рівноважному обсязі випуску q *. Однак, так як ринок є конкурентним, економічна прибуток (або збитки) не може існувати в довгостроковому періоді. Це пояснюється тим, що, як і в чисто конкурентній галузі, при монополістичної конкуренції існування економічних прибутків або збитків створює стимули для входу в галузь нових фірм або виходу з галузі частини вже в ній присутніх - вхід і вихід фірм у даній моделі практично не обмежені. При входженні нової фірми в галузь ринкова частка репрезентативною фір ми скорочується, що призводить до відповідного зрушенню вліво ліній DD і dd. Індивідуальна фірма змушена знижувати ціни, що ще більше зрушує вниз криву dd. Процес продовжується до тих пір, поки крива dd не досягне кри вої загальних середніх витрат А ТС (точка Е на рис. 10.3), в якій економічна прибуток дорівнює нулю (тс = 0). Представницька фірма максимізує свій при бувальщина при ТГ = тс, але положення кривої dd таке, що дана максимізація здійсню-ється за тс = 0 (нульова економічна прибуток). Для більшої наочності можна порівняти рівновагу конкурентної фірми в крат косрочном і довгостроковому періодах на одному графіку (рис. 10.4). На рис. 10.4, а зображена ситуація короткострокової рівноваги монополистически конкурент ної фірми. Оскільки фірма є єдиним виробником товару сво їй марки і має справу з порядку спадання кривої попиту, то підсумкова ціна короткострокового періоду (PSR) перевищує середні витрати (АТС) і фірма отримує положитель ную прибуток (заштрихований прямокутник). Однак ця прибуток залучає в дану галузь нових виробників з конкуруючими марками товарів . В ре док ринкова частка даної фірми скорочується, і її крива попиту зсуває ся вниз. Тому при рівновазі в довгостроковому періоді (рис. 10.4, б) ціна рав-Дана ситуація відрізняється від моделі чистої конкуренції в двох відносинах ях. По-перше, відповідно з умовою максимізації прибутку ціна перевищувала ет граничні витрати (Р> МС). По-друге, торкання не може бути в точці мінімуму Л ГС, тобто в точці М на рис 10.3.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "10.2. Короткострокове і довгострокове рівновагу"
 1. 8.2. Ціна і випуск в довгостроковому періоді
  Exigis, ut donem nostras tibi, Quincte, libellos. Non habeo, sed habet billiopola Triphon. Aes dabo pro nugis, et emam tua carmina sanus? Non, inquis, faciam tam fatue: nec ego. M. В. Марціал (40-104) Яке щастя нам фортуна ниспослала - Читати в оригіналі Марциала. І Марціалу пощастило, бачить Бог: Адже він румунських епіграм читати не міг! А. Пеунеску (нар. 1894) 'вимагаєш все від мене в
 2. 3.1. Галузеве рівновагу і його різновиди
  Ринок досконалої конкуренції - це відкритий ринок гомоген ного блага, на якому великому числу покупців товар можуть пред лага багато продавців і всі учасники торгів мають повну ін формацією про ціни та обсяги угод. Щоб визначити, при якій ціні на такому ринку встановиться рівновага, потрібно прирівняти один до одного функції галузевого попиту та пропозиції і вирішити дорівнює ство
 3. 10-2. IS-LM як теорія сукупного попиту
  Ми використовували модель IS-LM для пояснення краткосроч них змін національного доходу, виходячи з передумови , що рівень цін фіксований. Щоб визначити, яким чином модель IS-LM співвідноситься з моделлю сукупного попиту та сукупної пропозиції, викладеної в главі 8, подивимося, що станеться з моделлю IS-LM при зміні рівня цін. Як і було заявлено на самому початку нашого дослідження
 4. Додаток 9А МАТЕМАТИЧНІ ВЕРСІЇ МОДЕЛЕЙ / 5-/.Л / І АО-АБ
  У цьому додатку ми представимо математичні версії моделей і АО-А5. Для кожного з трьох ринків - праці, товарів і активів - ми спочатку представимо рівняння, які описують попит і пропозицію на цьому ринку, а потім визначимо рівновагу на ньому. Після розгляду кожного ринку окремо ми визначимо умова загальної рівноваги в повній моделі / 5-АМ . Ми використовуємо модель 18-1М для
 5. МОДЕЛЬ Ай-А5
  Розробивши цілком певну математичну версію моделі / 5-АМ, тепер ми можемо звернутися до математичної версії моделі ЛО -Л5, представленої в даній главі. Ми представимо математичну версію кривої сукупного попиту АТ, кривої сукупної пропозиції в короткостроковому періоді 5А45 і кривої сукупної пропозиції в довгостроковому періоді Шаб, а потім вирішимо ці рівняння для стану
 6. висновки
  Кейнсіаци сумніваються, що невідповідність між працівниками та ра-робітниками місцями може пояснити всю існуючу безробіття. Вони стверджують, що частина безробіття пояснюється жорсткістю реальних зарплат, які знаходяться вище того рівня, при якому попит на працю і його пропозиція рівні. Одне з пояснень жорсткості реальної зарплати грунтується на моделі ефективної заробітної плати,
 7. 17.1 Фактори, що впливають на реструктуризацію
  Реструктуризація підприємств в ринкових умовах має на меті швидкої адаптації до умов зовнішнього сере ди, мобільності управління, зростання показників ефективності та конкурентоспроможності. Трансформаційний характер російської економіки визначає залежність процесу реформування підприємств від ряду факторів: 1) організаційно-правової форми підприємств; 2) пріоритетів і цілей
 8. 7.2. Методологічні підходи до завдань краткосредне-і довгострокового прогнозування світових товарних ринків
  Методологічні особливості коротко-, середньо-і довгострокового прогнозування світового ринку закономірно і об'єктивно виникають з економічної сутності кожної з поставлених завдань. Це знаходить своє конкретне вираження щонайменше в чотирьох основних содер жательних складових загального процесу розробки внешнеекономі чеського прогнозу залежно від заданого горизонту (періоду)
 9. 22.2. Структура і розвиток міжнародних фінансових ринків як економічного середовища для бізнесу
  У сучасній економічній літературі даються різні визна поділу поняття «міжнародний фінансовий ринок» аж до упро щенних, коли він визначається тільки як ринок термінових фінансових інструментів або фондовий ринок. Спробуємо уточнити поняття «між народний фінансовий ринок» виходячи з наступних общеметодологіче ських міркувань. По-перше, фінансовий ринок є взаємодія продавців і
 10. 7.3. Фінансовий стан підприємств. Фінансова стійкість, платоспроможність і ліквідність підприємств
  Фінансовий стан підприємств характеризується сукупно стю показників, що відображають процес формування і використання його фінансових ресурсів. У ринковій економіці фінансовий стан підприємства відображає кінцеві результати його діяльності, які цікавлять не тільки працівників підприємства, але і його партнерів, го сударственние, фінансові, податкові та ін органи. Аналіз фінансового
енциклопедія  асорті  печінка  майонез  запіканка