Головна
ГоловнаЕкономікаМакроекономіка → 
« Попередня Наступна »
Б.І. Герасимов, Н.С. Косів, В.В. Дробишева. Економічна теорія. Макроекономіка. Перехідна економіка, 2009 - перейти до змісту підручника

10.2. ЛІБЕРАЛІЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ


У плановій економіці існували товарно-грошові відносини. Але за зовнішньою формою грошей, ціни, угод купівлі-продажу тощо не було реального ринкового механізму. Попит не впливав на ціну, не було рівноважних цін, відсутня конкуренція. Ціни формувалися централізовано на основі витрат, вони були відірвані від цін на світових ринках. Відносні ціни відображали диспропорції виробництва і т.д. Тому головним завданням для переходу до реальних ринкових відносин стає відмова від планового ведення господарства, тобто лібералізація економіки.
Лібералізація економіки - це система заходів зі звільнення від обмежень одержавленої економіки, спрямована на створення умов для вільного руху цін, ринкового обігу товарів і послуг підприємництва, а також відкритості економіки.
В перехідній економіці завдання лібералізації дуже різноманітні. Вони пов'язані із створенням інститутів ринку і з перекладом на ринкові принципи господарювання всіх суб'єктів економіки. Охоплюючи всі сфери господарського життя, лібералізація передбачає ліквідацію державної монополії на здійснення господарської діяльності, зниження державного контролю над обмінними операціями, скасування централізованого розподілу ресурсами, відкриття широких можливостей для освоєння різних ринків господарюючими суб'єктами. Це шлях формування конкретних структур в тих секторах економіки і на тих ринках, для яких була характерна монополія держави. Йдеться про зняття різного роду заборон і усунення бар'єрів, що перешкоджають доступу на той чи інший ринок конкурентів. Лібералізація економіки, не зачіпаючи безпосередньо власності державних підприємств, сприяє утворенню нових господарюючих суб'єктів, діяльність яких викликає конкуренцію.
У найзагальнішому вигляді лібералізація економіки протікає за трьома напрямками:
Звільнення процесу формування цін від централізованого регулювання - це найважливіший вихідний момент лібералізації.
Введення свободи торгівлі для фізичних осіб.
Підпорядкування діяльності виробників вимогам ринкового попиту - це найбільш глибокий і складний момент лібералізації.
Всі ці перетворення різко змінюють систему господарювання, сам спосіб життя і мислення людей, породжують у суспільстві складні проблеми і протиріччя.
«Відпустка» цін призводить до їх суттєвого підвищення, що викликає зменшення реальних доходів населення, зниження життєвого рівня, зміна структури споживання і т. п.
В економічній теорії виділяють два варіанти відпустки цін: одномоментний («шоковий») і поступовий (градуалістської). На ділі реальна лібералізація, швидше, носить змішаний характер, схиляючись у бік того чи іншого варіанту. Чим менше розвинені ринкові відносини до початку лібералізації, тим менш ефективний «шоковий» варіант.
Лібералізація економіки породжує гострі протиріччя у виробничій сфері. По-перше, маса підприємств, особливо галузей військово-промислового комплексу, які працювали на державне замовлення, втрачають сферу збуту на свою продукцію. По-друге, підприємства в ринкових умовах виявляються неконкурентоспроможними на ринку. В-третє, труднощі збуту породжують проблему закупівлі сировини і матеріалів, тобто проблему самого функціонування підприємств. По-четверте, скрутне становище виробників ускладнюється скороченням попиту населення. По-п'яте, у важкому становищі опиняються виробництва, які одержували субсидії від держави (насамперед сільське господарство). В-шостих, лібералізація економіки суперечить сформованому менталітету директорського корпусу, вихованого умовами планової системи виконувати завдання зверху, не піклуючись про збут продукції та отриманні необхідних ресурсів.
Абсолютно необхідним наслідком лібералізації внутрішньоекономічних відносин є лібералізація зовнішньоекономічних зв'язків країни. Ринковий механізм в економіці може бути створений лише за його тісному зв'язку з світовими ринками. При цьому важливо єдність економічних і правових форм взаємозв'язків між різними країнами. Зовнішньоекономічна лібералізація розширює можливості допомоги при проведенні пре-утворень в перехідному періоді, тобто як би прискорює вирішення завдань перехідної еконо-міки.
Основні форми такої лібералізації - розширення доступу в країну іноземних інвестицій; усунення централізації зовнішньоекономічних зв'язків; зняття протекціоністських обмежень для імпорту (скасування мит, квот, ліцензій та пільг); забезпечення конвертованості національної валюти. Всі ці форми підсилюють ефективність чинного ринкового механізму.
Однак, політика зовнішньоекономічної лібералізації в перехідній економіці повинна бути оптимальною, тобто з одного боку, забезпечувати прискорений розвиток внутрішньонаціональних ринкових відносин та їх включення у світове господарство, а з іншого - не допускати збитків розвитку вітчизняного виробництва.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 10.2. лібералізацію економіки "
 1. 5.3. Протистояння рейдерству (загарбницької політики)
  Прийнято вважати, що основні війни з приводу власності вже відгриміли в кінці минулого століття, а тепер настав період якогось порядку і розсудливості. На жаль, це не зовсім так. Процеси насильницького перерозподілу власності не тільки не припинилися - вони навіть не сповільнилися. Змінилися тільки способи і засоби протиправного привласнення майна. І якщо раніше, на стадії
 2. ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ
  Державне регулювання економіки є науковою еко номічного дисципліною, що вивчає форми участі держави в економічному житті країни за допомогою методів і важелів воздей-наслідком на соціально-економічні процеси, що забезпечують ефек тивное формування ринкових відносин. Державне регулювання економіки охоплює всі сто-ку суспільного відтворення. У період
 3. 7.1. ПОНЯТТЯ РИНКУ ПРАЦІ, ЙОГО ЕЛЕМЕНТИ, ФУНКЦІЇ, ОБСЯГ
  Ринкові відносини припускають існування і функ-ціонування безлічі ринків, що охоплюють різноманітні сфери людської діяльності. Розрізняють ринки сировини, мате-ріалів, палива, готових виробів, проектних робіт, наукових дослі-джень, послуг, житла, інвестицій, цінних паперів, грошей (кредитів) та ін Серед цих ринків своє місце займає і ринок праці. Теорія ринку праці розглядає
 4. 5.1. СУТНІСТЬ, ПЕРЕДУМОВИ І СПЕЦИФІКА СУЧАСНОГО ЕТАПУ регіоналізації
  Регіоналізація, або регіоналізм, - вельми цікаве і водночас вкрай складне явище, що має безліч різних аспектів, не дивно тому, що універсального його визна-лення не існує. Але для того щоб зрозуміти суть цього явища, необхідно насамперед скласти уявлення про те, що таке регіон. Існує reo-або зовнішньополітичне розуміння регіону, коли цей термін
 5. 1.7. Вибір економічної стратегії держави
  Кому є вибір - вибирає; Хто в дорогу зібрався - нехай іде; Стеж за картою, хто грає, Лети скоріше - кому політ. Ах, вибір вольний иль безвольний, - Той шлях, куди веде нас рок, Навіщо зачаровуватися зухвалою помилкою? Ти - мирний подорожній, не боєць. Помилку думаєш помилкою Поправити ти, смішний сліпець? (Листопад 1907) М. А. Кузьмін (1872-1936) Будь-яка економічна дія означає вибір,
 6. 2.1.1. Адміністративно-розпорядчі методи державного управління
  Як випливає з назви, ці методи засновані на розпорядництві суб'єкта управління - державного апарату, державних органів влади, що надають керуючі впливу на об'єкт управління у вигляді підлягають неухильному виконанню законів, постанов, указів, розпоряджень, вказівок та інших директив. Тому адміністративно-розпорядчий метод управління називають також
 7. 2.3. Основні напрямки макроекономічної політики в перехідній (транзитивної) економіці
  Макроекономічна політика в перехідній економіці націлена на зниження державного втручання в економіку, підвищення ефективності нових орга їх організаційно-правових структур, адаптацію населення, суб'єктів економіки до нових умов господарювання . Вирішення цих та інших завдань вимагає здійснення глибоких економічних та інституційних перетворень в економіці. Однією з найважливіших
 8. 10.7.3. Цінова дискримінація ТРЕТЬОГО СТУПЕНЯ
  Цінова дискримінація третього ступеня відрізняється тим, що в основі її лежить не розрізнення цін попиту на окремі екземпляри (або партії) товару, як при дискримінації перших двох ступенів, а поділ самих покупців на групи, для кожної з яких встановлюється своя ціна реалізації (сегментація ринку). Приклади цінової дискримінації третього ступеня численні і різноманітні. Наведемо
 9. 30.2. Етапи економічного розвитку Індії
  Розвиток економіки незалежної Індії характеризується досить чітко вираженими режимами відтворення або етапами розвитку. Перше десятиліття відносять до стабілізаційного періоду, коли формувалися основи господарського механізму. Завоювання незалежності поклало кінець позаекономічному примусу і торгової експансії з боку Британії, прямому контролю англійського капіталу над
 10. 8. ЕКСПОРТ КАПІТАЛУ
  Якщо торгівля між народами і державами існує з глибокої давнини, то що сприяв подальшому посиленню інтернаціоналізації господарського життя вивіз капіталу має більш коротку історію. Бурхливо розвивалася в XIX в., Особливо в другій його половині, концентрація виробництва і капіталу призвела до появи в найбільш розвинених капіталістичних країнах «надлишку» капіталів, що не