ГоловнаЕкономікаАудит → 
« Попередня Наступна »
Т.Г.Шешукова М.А.Горолілов. АУДИТ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ, 2005 - перейти до змісту підручника

10.2. Методи визначення обсягу вибірки

У світовій практиці застосовуються різні підходи до визначення сукупності даних, яка надалі піддається вибірковій перевірці:
оцінка впливу таких чинників, як фактор впевненості, загальна вартість генеральної сукупності; допустима і очікувана сума помилок;? оцінка ризику вибірки, очікуваної і припустимого ступеня відхилень;
визначення числа елементів вибірки, що мають сальдо; знаходження числа елементів вибірки, заснованих на оборотах по рахунках бухгалтерського обліку. Розглянемо кожен, підхід докладніше.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 10.2. Методи визначення обсягу вибірки "
 1. 10.2.1. Метод визначення обсягу вибірки з оцінки впливу определеннихфакторов
  У рамках застосування даного підходу можливі варіанти: методика розрахунку обсягу вибірки для генеральнихсукупностей, в яких очікується незначна кількість або зовсім не очікується помилок, відрізняється від тієї, коли такі помилки з великим ступенем ймовірності можуть існувати. У першому випадку обсяг вибірки (ОВ) знаходять множенням фактора надійності (ФН) на загальну суму всієї генеральної
 2. 10.2.2. Метод визначення обсягу вибірки з оцінки ризику вибірки, очікуваної ідопустімой ступеня відхилень
  Даний підхід був розроблений американським дослідником Р. Монтгомері (1872-1953). Суть методу полягає в наступному: щоб розрахувати обсяг вибірки, аудитору необхідно оцінити деякі критерії: а) рівень надійності (100% мінус ризик вибірки), б) очікувана помилка (% генеральної сукупності); в) допустима помилка (% генеральної сукупності). Далі, обсяг вибірки визначається з
 3. 13.2. Особливості міжнародного маркетингу
  Міжнародний маркетинг (ММ) - це маркетингова діяльність з освоєння ринків зарубіжних країн, здійснювана господарюючим суб'єктом у рамках його зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД) з метою розширення і зміцнення конкурентних позицій на зарубіжних ринках. ММ є складовою частиною ЗЕД, що обумовлює його особливості, характер і масштаби пропонованих до нього вимог.
 4. 2.4. ЕМПІРИЧНА ПЕРЕВІРКА МОДЕЛІ ХЕКШЕРА-ОЛИНА. ПАРАДОКС ЛЕОНТЬЄВА
  Найважливіші положення теорії Хекшера-Оліна помітно по впливали на сформовані уявлення про характер між-ної торгівлі. Тому виникла необхідність провести емпі-рическое підтвердження, тобто перевірку відповідності фактам, провести складні розрахунки. Найвідомішою спробою прове рить теорію на відповідність фактам стала спроба американ ського вченого російського походження В. Леонтьєва
 5. 2.1. СТРУКТУРНА І ФУНКЦІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ АІС І АІТ
  Виробничі та господарські підприємства, фірми, корпо-рації, банки, органи територіального управління, являють собою складні системи. Вони складаються з великого числа елементів, що реалізують виробничі та управлінські функції. Такі економічні об'єкти мають багаторівневу структуру, а також великі зовнішні та внутрішні інформаційні зв'язки. Для забезпечення нормального
 6. 3.8. ЕТАПИ СТВОРЕННЯ БАЗИ І БАНКУ ДАНИХ
  Швидкий розвиток інформаційних потреб прикладних систем вимагає різноманітних підходів до створення складних і простих баз даних різної складності. Складність бази визначається обсягами і структурою інформатизації, різноманітністю її задів, множинністю зв'язків між файлами, вимогами до продуктивності і надійності. Серед можливих варіантів створення розглянемо найбільш
 7. 4.1. ПОНЯТТЯ, ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
  Широкомасштабне зрощення обчислювальною технікою усіх від-раслей людської діяльності гостро ставить питання про технологічний забезпеченні інформаційних систем і технологій. Технологічне забезпечення реалізує інформаційні про-процес в автоматизованих системах організаційного управління за допомогою ЕОМ та інших технічних засобів. Розробка технологічного забезпечення вимагає врахування
 8. 4.5. ТЕХНОЛОГІЯ ОБРОБКИ табличної інформації
  Безліч завдань, які належить вирішувати фірмам і підпри-ятіям, носять обліково-аналітичний характер і вимагають табличній компоновки даних з підбиттям підсумків за різними групами та розділами даних, наприклад при складанні балансу, довідок для податкових органів, можливих фінансових звітів і т. п. Для зберігання і обробки інформації, представленої в табличній формі використовують електронні
 9. Глава 8. Теорії світогосподарських зв'язків і економічна геополітика
  Геополітика - це досі формується наука. Поняття «геополітика» трактується найчастіше надзвичайно широко. Межі її переходять в економічні, політичні, військово-стратегічні, природно-ресурс, екологічні та інші дисципліни. Геополітика - наука про ставлення землі і політичних процесів, грунтується на широкому фундаменті географії, перш за все географії політичній, яка
 10. 1.6. Міжнародні економічні та фінансові організації
  До числа основних міжнародних економічних організацій слід віднести ті структури, які мають істотний вплив на «правила гри» в світовій економіці. Генеральна угода з тарифів і торгівлі (ГАТТ) Виникнення ГАТТ пов'язано зі спробами створити Міжнародну торгову організацію (МТО). Це було викликано прагненням багатьох країн після Другої світової війни викорінити
енциклопедія  асорті  печінка  майонез  запіканка