Головна
ГоловнаЕкономікаІсторія економіки → 
« Попередня Наступна »
Є.В. Новикова. Історія економіки, 2010 - перейти до змісту підручника

10.2. Перебудова економіки

Був істотно ослаблений контроль держави за поточною господарською діяльністю підприємств. Їм було надано значно більше прав у визначенні обсягу, асортименту продукції та цін на неї. Для заохочення зміни керівних кадрів на виробництві на багатьох підприємствах була введена виборність керівників. Вперше офіційно заговорили про надмірна монополізація радянської економіки і необхідності конкуренції. З метою передачі високих технологій з ВПК в цивільне виробництво була проголошена програма військової конверсії. Багатьом підприємствам було дозволено самостійно виходити на зовнішній ринок. Вперше з 1920-х років громадяни отримали право легально займатися індивідуальною підприємницькою діяльністю та організацією кооперативів. Однак ці та інші економічні перетворення призвели не до поліпшення функціонування економіки, а, навпаки, до дестабілізації народного господарства. Позначилися накопичені протиріччя в економічній системі, що почався розпад єдиного економічного простору і помилки в проведенні реформ.
Керівні органи втратили політичний авторитет та адміністративні важелі управління. Найбільш сильний удар по радянської політичної та економічної системі завдали прагнення союзних республік до самостійності і розвал СРСР. Центральні державні органи швидко втрачали владні функції і можливості, в т. ч. і з планування народного господарства. Ослаблення державного контролю над економікою, не компенсоване дисципліною ринку, призвело до «вимивання» дешевої продукції, особливо з споживчого ринку, і до стрімкого наростання невідповідностей між обсягами виробництва галузей, між масою товарів і грошей і до появи інших економічних диспропорцій. У 1990 р. в країні був вперше зареєстрований абсолютний спад виробництва. Приріст ВВП, ще в 1989 р. складав 3%, змінився його скороченням в 1990 р. на 2,3%. У 1991 р. СРСР впритул наблизився до економічної катастрофи: ВВП впав на 17%. Дефіцитність економіки, що виражалася в хронічній нестачі сировини, обладнання та споживчих товарів, різко посилилася.
Яскравим проявом кризи з'явилися нараставшая інфляція і повний розвал державних фінансів. Перш прихована, «пригнічена» інфляція, що виражалася в нестачі товарів при стабільному рівні адміністративно встановлюваних цін, в умовах лібералізації ціноутворення перетворилася на відкриту інфляцію. У 1990 р. зростання цін, в основному ще регульованих державою, склав 6%, а в 1991 р. цей показник підскочив до 152%. Падіння доходів держави з-за скорочення виробництва і різкого ослаблення фінансової дисципліни призвело до величезного дефіциту бюджету - 8% ВВП в 1990 р. У 1991 р. дефіцит бюджету ухвалив катастрофічні розміри - 26% ВВП. Держава практично не мало можливостей покриття дефіциту, окрім як за рахунок емісії грошей. У грудні 1991 р. СРСР, а разом з ним і радянська економічна система припинили існування.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 10.2. Перебудова економіки "
 1. ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ
  Державне регулювання економіки є науковою еко номічного дисципліною, що вивчає форми участі держави в економічному житті країни за допомогою методів і важелів воздей-наслідком на соціально-економічні процеси, що забезпечують ефек тивное формування ринкових відносин. Державне регулювання економіки охоплює всі сто-ку суспільного відтворення. У період
 2. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА СТРУКТУРНА ПОЛІТИКА
  Інвестиційна діяльність відіграє важливу роль у розвитку економіки. Вихід російської економіки з кризи у великій мірі пов'язаний з відновленням інвестиційного процесу. Державне регулювання інвестиційного процесу поса але бути спрямована як на активізацію джерел накопичення всередині країни (наприклад, реалізація ефективної амортизаци ційної та податкової політики, підтримка
 3. 1.4. Становлення глобального господарства
  У міру свого розвитку ринкове господарство виходить за націо нальні кордони і набуває рис інтернаціоналізації господарських ної життя. Вона виражається в постійному зростанні міжнародних економічних взаємозв'язків, взаємозалежностей різних країн і регіо нів світу, господарюючих суб'єктів різного рівня. Наприкінці XX в. інтернаціоналізація господарського життя піднялася на якісно
 4. 23.2. Світовий банк: партнерство з міжнародним бізнесом
  Світовий банк є спеціалізованою установою ООН і складається з п'яти тісно пов'язаних між собою організацій, спільною метою яких є поліпшення економічної та соціальної ситуації в раз країнах, що розвиваються за рахунок фінансової допомоги розвинених країн. До цих організацій належать Міжнародний банк реконструкції та розвитку, Міжнародна асоціація розвитку, Міжнародна фінансова кор
 5. 1.4. Необхідність реформування підприємств у РФ
  З метою прискорення структурної перебудови економіки, вище ня ефективності роботи в ринкових умовах підприємств і інших комерційних організацій Уряд РФ розробило концепцію і програму їх реформування. Виконання цієї програми надасть позитивну дію на всю фінансово-господарську діяльність. Під реформою підприємств і інших комерційних організацій розуміється
 6. Деякі моменти історії розвитку кредитної системи Росії
  Створенню сучасної кредитної системи Російської Федерації передував тривалий історичний період, який визначався соціально-економічними умовами розвитку країни. Протягом ХХ в. кредитна система Росії пройшла кілька етапів формування. До 1917 р. вона успішно розвивалася відповідно до потреб Росії, яка була країною середнього рівня розвитку капіталізму. За
 7. 12.1 Цілі і функції підприємств в умовах ринку. Сутність і функції фінансів підприємств, принципи їх організації. Типи фінансових відносин підприємств
  Фінанси підприємств 1. Цілі і функції підприємств в умовах ринку. Сутність і функції фінансів підприємств, принципи їх організації . Типи фінансових відносин підприємств Підприємство є основною одиницею виробничо-господарської та комерційної діяльності, самостійно господарюючим суб'єктом, що виробляють продукцію, виконує роботи та надає послуги. Від ефективності
 8. 3. Економічна та соціальна функції зайнятості
  Як економічна категорія зайнятість являє собою сукупність відносин з по воду участі населення в трудовій діяльності. Вона відображає міру його включення в працю, ступінь громадських потребнос тей у працівниках, а також особистих потреб та інтересів в оплачуваних економічно доцільних місцях. Важ нейшей економічною функцією зайнятості є створення матеріального та
 9. 5. Умови ефективного застосування теорій в практиці державного регулювання економіки
  У попередньому викладі розглянуті не тільки економі-етичні теорії державного регулювання , а й досвід їх застосування в практиці реформ США та Західної Європи. Все це держави з розвиненою ринковою економікою. Які ж висновки можна зробити щодо умов, що визначили як успіх, так і невдачі перетворень? У всіх випадках, коли реформи виявлялися ефективні мі, в їх основі лежала
 10. 3. Трансформація економічної системи Росії
  У 80-х рр. XX ст. повноваго оголився клубок важких протиріч, з якими столк нулісь економіка і суспільство Радянського Союзу , найбільш великою складовою частиною якого була Росія. Різко впали темпи економічного зростання. Підприємства та структура управ ління закостенілі і опинилися непристосованими до требо ваниям НТП. Велика частина продукції була неконкуренто-здатної по