ГоловнаЮриспруденціяКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
Качалов В.А., Качалова О.В.. Кримінально-процесуальне право, 2007 - перейти до змісту підручника

10.2. Поняття і система загальних умов провадження попереднього розслідування

Загальні умови провадження попереднього розслідування при вання - процесуальні правила, встановлені кримінально-процесуальним законом, які висловлюють характерні чер ти, особливості попереднього розслідування, як стадії кримінального судочинства, і визначають відповідні вимоги до процесуальних дій і рішень, застосовувані в ході провадження попереднього розслідування. Загальні умови попереднього розслідування перед-ставляют собою певну систему процесуальних правил.
Вся система загальних умов попереднього розслідування ділитися на такі підстави: форми попереднього розслідування; підслідність кримінальних справ, і місце проведення попереднього розслідування; з'єднання і виділення кримінальних справ, а також виділ ня в окреме провадження матеріалів кримінальної справи; початок провадження попереднього розслідування і закінчення попереднього розслідування; виробництво невідкладних слідчих дій; відновлення кримінальних справ; обов'язок розгляду клопотань; прийняття заходів піклування про дітей, про утриманців подоз-реваемого або обвинуваченого і заходів щодо забезпечення збереження майна; - неприпустимість розголошення даних попереднього розслідування.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 10.2. Поняття і система загальних умов провадження попереднього розслідування "
 1. § 3. Учасники виконавчого провадження
  Особи, які беруть участь у виконавчому провадженні, - це все ті учасники виконавчого провадження, які мають визна поділену юридичну зацікавленість (матеріально-і (або) процесуально-правову) і виступають у виконавчому виробниц стве або від свого імені, або від імені інших осіб на захист своїх інтересів, інтересів інших осіб, державних і громадських інтересів. В якості
 2. Плани семінарських занять з кримінального права (Особлива частина) і методичні вказівки щодо вирішення завдань
  Рішення задач з Особливої ??частини - це, в основному, кваліфікація дій конкретних , зазначених у казуси осіб, з зазначенням статті (статей), частин (пунктів) КК і доказом запропонованої кваліфікації - показом наявності в діях винного всіх ознак осудної складу злочину. Також бажано призначити покарання і вид ВТУ. При вирішенні завдань необхідно виходити з того, що
 3. 3.5 СУДОВА СИСТЕМА РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ
  Судову систему Російської Федерації відповідно до ст. 4 Федерального конституційного закону від 31.12.1996 «Про судову систему Російської Федерації» (з наступними змінами та доповненнями) складають федеральні суди, до яких відносяться Конституційний Суд РФ, суди загальної юрисдикції, арбітражні суди і суди суб'єктів Російської Федерації, що включають в себе конституційні ( статутні)
 4. 1.1. Кримінальне переслідування як функція прокурора в кримінальному процесі
  Визначення ролі прокурора у виконанні завдань попереднього слідства і зміцненні законності при розслідуванні злочинів можна справедливо вважати одним з найбільш гострих і важливих питань проведеної правової реформи, що стосуються регламентації досудових стадій кримінального процесу. Вивчення вжитих у минулому наукових досліджень і ряду робіт, опублікованих в останні роки,
 5. § 2. Слідчі дії як об'єкт правового регулювання
  Аналіз пізнавальної структури слідчої дії показує його пристосованість до видалення і закріпленню інформації певного виду. Але не менш важлива й інша сторона - підпорядкування пізнавальної діяльності строгому правовому регулюванню. Адже учасники слідчої дії - це суб'єкти, реа-лізующіе свої права та обов'язки, а їх дії утворюють правовідносини. В цілому
 6. ЗМАГАЛЬНІСТЬ В МЕХАНІЗМІ кримінально-процесуального доказування при провадженні слідчих дій
  Кримінально-процесуальний кодекс Російської Федерації 2001 року - явище явно прогресивне, що увібрало результати багатьох наукових розробок вчених -процесуалістів, закрепившее ряд правовиш новел у сфері кримінального судочинства і розв'язати багато перш дискусійні або практичні питання. Однак незважаючи на наявність багатьох позитивних моментів, досвід більш ніж двох років реалізації нового
 7. 16.3 Організаційна структура управління підприємством
  Організаційний механізм управління підприємством має безліч компонентів, але обов'язково повинен представляти еди ву систему, в якій функціонування окремих елементів взаимозависимо і взаємообумовлено. В даний час в Росії в області організації менеджменту є особливо багато про блем через особливості сучасного стану її перехідної економіки. Організаційний механізм
 8. 7.2. Методологічні підходи до завдань краткосредне-і довгострокового прогнозування світових товарних ринків
  Методологічні особливості коротко-, середньо-і довгострокового прогнозування світового ринку закономірно і об'єктивно виникають з економічної сутності кожної з поставлених завдань. Це знаходить своє конкретне вираження щонайменше в чотирьох основних содер жательних складових загального процесу розробки внешнеекономі чеського прогнозу залежно від заданого горизонту (періоду)
 9. Третейський суд як предмет вивчення
  В курсі сучасного арбітражного процесуального права одним з предметів вивчення є третейський суд. Третейський суд - форма розгляду правових спорів, що здійснюється на підставі угоди сторін та / або згідно з міжнародним договором, не державним судом, а третіми стосовно сторонам спору приватними фізичними особою або особами (третейськими суддями), обраними
 10. 2.4.4. Державне економічне програмування
  Термін «економічне програмування» виник в радянській економічній науці, яка прагнула довести, що в умовах капіталістичної системи господарювання державне планування неможливо з причини відсутності власності на засоби виробництва. Звідси нібито випливало, що існує, з одного боку, всеосяжне соціалістичне державне (народно-господарське)
енциклопедія  асорті  печінка  майонез  запіканка