ГоловнаФінансиФінанси та кредит → 
« Попередня Наступна »
Смородінa М. І.. Фінанси та кредит, 2006 - перейти до змісту підручника

10.2 Поняття і терміни в страхуванні


0 Учасники:
Страховики - ЮЛ будь ОПФ
Страхувальники - ЮЛ і ФО, що мають страховий інтерес і вступають у страхові відносини або в силу закону, або добровільно
0 Страховий інтерес -
економічна потреба в страхуванні
величина страхової суми, в яку оцінюється збиток у зв'язку з можливими втратами
0 Страхова сума - розмір Д. ср-в, на які фактично застраховано майно,
життя, здоров'я
По майновому страхуванню страхова сума не може перевищувати реальної вартості майна. З особистого страхування - залежить від матеріальних можливостей страхувальника і наявності бажання страхуватися на ту чи іншу суму.
0 Страхове відшкодування - що належить до виплати страх. сума страхувальникові (max відшкодування 0 Страховий внесок (платіж, премія) - плата в рублях з сукупної страхової суми (може бути разовою і періодичної)
0 Страхова тарифна ставка - ціна страхового ризику або плата з одиниці страхової суми (одиниця = 100 руб.)
Структура страхової тарифної ставки
Страхова тарифна ставка (Брутто-ставка ):
Нетто-ставка (йде на всі виплати страхових сум і відшкодувань. Для цієї мети формуються страхові резервні фонди)
Навантаження (на ведення справи і формування прибутку страхової компанії)
_ Нетто - ставка.
Брутто-ставка =, де d - питома вага навантаження
1-d
0 Страхова відповідальність - обов'язок страховика виплатити страхове відшкодування або страхову суму в застерігаються випадках.
0 Страховий ризик -
ймовірність нанесення збитку від страхового випадку (обчислюється математично і є основою розрахунку основних тарифних ставок)
конкретний об'єкт страхування з страховій сумі і ступеня ймовірності збитку.
0 Сострахование - поділ великого ризику на кілька страховиків за договором з метою вирівнювання страх. ризиків.
0 Перестрахування - передача частини отв-ти за взятими ризикам іншим страховикам (страхування самого страховика)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "10.2 Поняття і терміни в страхуванні"
 1. 1.2 Виробничі та ринкові зв'язки підприємства. Конкуренція і підприємство
  У сучасних умовах розвитку економіки будь-якої підпри-приємець, а тим більше підприємець, що займається виробниц жавної діяльністю, стикається з безліччю проблем. Пер ша з них - знайти себе в господарському просторі, або, як кажуть, свою господарську нішу. Підприємцю належить вивчити стан ринку, пропозиція і попит на ті чи інші то вари в цікавить його галузі,
 2. 22.2. Структура і розвиток міжнародних фінансових ринків як економічного середовища для бізнесу
  У сучасній економічній літературі даються різні визна поділу поняття «міжнародний фінансовий ринок» аж до упро щенних, коли він визначається тільки як ринок термінових фінансових інструментів або фондовий ринок. Спробуємо уточнити поняття «між народний фінансовий ринок» виходячи з таких общеметодологіче ських міркувань. По-перше, фінансовий ринок є взаємодія продавців і
 3. 5.1. Поняття, сутність і функції страхування
  Страхування - складова частина фінансів, але відносини страхування мають цілий ряд особливостей: грошові відносини в страхуванні пов'язані з можливістю настання страхових випадків, що завдають шкоди; при страхуванні завдані збитки розподіляється між учасниками страхування; при страхуванні збиток перерозподіляється між територіями і в часі; страхування характеризується возвратностью
 4. термінологічних словників
  Авізо - доручення на зарахування або списання коштів за рахунками в банку. Розрізняються авізо кредитові (гроші зараховуються) та дебетові (гроші списуються). Авуар (податковий) - податковий кредит, відкритий будь-якому платнику податків (компанії або фізичній особі), яка отримує дивіденди, що розподіляються компаніями, які платять податок на фірми. Акредитив - доручення банку про виплату
 5. 1.3.1. Неформальні правила
  Різниця між формальними і неформальними правилами У сучасному суспільстві неформальні правила грають вельми значну роль. Люди стикаються з неформальними-ми правилами всюди: в сім'ї, у взаєминах з іншими людьми, в діловій і політичного життя. Прості люди зазвичай слабко інформовані про матеріальне право, що регулює їх від носіння з іншими людьми. Основні правила, які
 6. 5.1.2. P. Коуз про причини виникнення фірми і її кордонах
  Першим, хто спробував розгадати загадку про роль фірм в де-централізованої економіки, пояснити виникнення фір ми в термінах стандартної економічної теорії був Ф. Найт (1921) [Найт , 2003]. Він пояснив існування фірми необ хідності в інституті, який забезпечував би розподіл ризику. Працівники фірми не схильні до ризику, і власник фірми платить їм відносно стабільну заробітну
 7. глосарій
  антиблаго (bad) - товар або продукт, що володіє негативною корисністю для споживача. Асиметрія інформації (information asymmetry) - ситуація, в кото рій одна сторона угоди володіє більшою інформацією, ніж інша. Безбілетник (free rider) - поняття, що використовується в економічному аналізі для позначення сторони, яка отримує вигоди від зусиль, що робляться іншою стороною, не сплачуючи
 8. 2. Інституційні передумови та обмеження
  У багатьох суспільно-зна чімих роботах, таких, як Звіт Світового банку за 1997 р. "Держава в мінливому світі", середньострокова програма Уряду Російської Федерації на 1997-2000 роки "Структурна перебудова та економічне зростання "були ис користані інституційні принципи. Однак теорети-етичні, методологічні підходи та практичні механиз ми застосування цього напряму
 9. 2.7. ФОРМУВАННЯ ГЛОБАЛЬНОГО РИНКУ ПОСЛУГ
  Передумови формування та риси сервііндустріального про щества. Індустріальний тип економічного розвитку, домини Рова більше одного століття, поступово сходить з історичної сцени. Принаймні це характерно для розвиненої частини світу. Очевидною стала невідворотність переходу на нову, більш прогресивну модель розвитку, яка базується на еконо-мічної витрачанні ресурсів і на
 10. 3.2. Державне управління соціальними процесами і соціальною сферою економіки 3.2.1. Участь держави в соціальних процесах
  У попередніх розділах книги неодноразово підкреслювалася соціальна орієнтація державного управління економікою, вказувалося на наявність явно виражених соціальних аспектів управління. Глибока зв'язок державного управління із соціальними процесами і явищами випливає з цілей, завдань, функцій державного впливу на економіку. Оскільки генеральна мета державного
енциклопедія  асорті  печінка  майонез  запіканка