ГоловнаЮриспруденціяІсторія політичних і правових вчень → 
« Попередня Наступна »
Юрчук BC. Історія політичних і правових вчень, 2010 - перейти до змісту підручника

10.2. Праворозуміння радянського часу


Після революції, в процесі численних дискусій про долі права в нових соціально-історичних і політичних умовах, поступово, в загальному руслі марксистського підходу до права, стали складається різні напрямки та концепції розуміння і трактування права.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 10.2. Праворозуміння радянського часу "
 1. ТЕМИ І ПЛАНИ семінарських занять
  Семінар № 1. Предмет історії політичних і правових уче ний. Питання для обговорення: Поняття політико-правової доктрини. Зв'язок історії політичних і правових вчень з іншими юридичними науками, її місце в системі наук. Соціальні функції політичних і правових вчень, їх роль у розвитку суспільства. Різні підходи до періодизації історії політичних і правових вчень. ЛІТЕРАТУРА: Алексєєв
 2. питання до заліку (ІСПИТУ)
  Предмет історії політичних і правових вчень. Поняття і структура політико-правового вчення. Методологія історії політичних і правових вчень. Пе ріодізація курсу. Становлення і розвиток політико-правової ідеології як специфічної форми суспільної свідомості. Зародження політико-правової думки. Руйнування міфо логічних уявлень про устрій суспільства в пе ріод розкладання родового
 3. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
  Агєєва ЕЛ. Юридична відповідальність у державному управ-I нії. М., 1990. Александров Н1. Юридична норма і правовідносини. М., 1947. Алексєєв Л.І. До питання про загальне поняття права / / Держава і пра во. 1994. № 3. Алексєєв Н. Я. Нариси з загальної теорії держави і права. М., 1919. Алексєєв З С. Структура радянського права. М., 1975. Алексєєв С. С. Введення в юридичну
 4. § 3. РАДЯНСЬКИЙ ПЕРІОД РОЗВИТКУ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА
  Для розуміння цього періоду необхідно коротко нагадати про ставлення. Марксистсько-ленінської теорії до управління. Відзначимо відразу, що його роль в майбутньому соціалістичному і комуністичному суспільстві оцінювалася високо. Універсалізація управління державними і громадськими справами була атрибутом загальної організації виробництва праці в масштабі суспільства. Перехід управління галузями
 5. § 4. ВЗАЄМОДІЯ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ З ІНШИМИ ДЕРЖАВНИМИ ОРГАНАМИ
  Виконавча влада та її органи функціонують в адміністративно-правовій сфері не ізольовано. І іншого роду державні органи діють у цій сфері, причому виступають тут передусім як суб'єкти конституційного права і як суб'єкти адміністративного права. Застосовуються також норми інших галузей права, що створює для державних органів свого роду двошарову правову базу
 6. § 1. ЗАКОН І ПІДЗАКОННИЙ АКТ
  Як вже зазначалося, адміністративно-правове регулювання є частиною загального державно-правового регулювання. З цієї причини воно користується і засобами інших видів регулювання. Конституція і закон створюють не тільки основу для адміністративно-правового регулювання, а й активно в ньому беруть участь. Їх прямі і непрямі регулятори дуже дієві і відчутні в багатьох сферах.
 7. § 5. Психологічна теорія права Л. І. Петражицького
  Виникнення психологічних концепцій права було пов'язано з процесом становлення психології як самостійної галузі знань. Інтерес суспільствознавців до проблем психологічної науки помітно зріс на рубежі XIX-XX ст., Коли в ній взяли гору експериментальні методи досліджень і почали складатися великі наукові школи, що розійшлися в трактуванні психіки людини (рефлексологія,
 8. 7. Радянська юриспруденція: основні політико-правові концепції
  Історія юридичної думки радянського періоду - це ис торію боротьби проти державності та права в їх некомм-ністіческая сенс і значення, проти «юридичного миро погляди» як буржуазного світогляду, історія заміни правової ідеології ідеологією пролетарської, Комуністична ської, марксистсько-ленінської, історія інтерпретації установ i встановлень тоталітарної диктатури як «принципи
 9. 1.Тіпологія систем права: основні" правові сім'ї "сучасності
  Відомий французький юрист-компаративист Р. Давид, фахівець в галузі порівняльного права (порівняльного вивчення права, порівняльного правознавства), подібні групи однорідних національних систем позитивного права позначив як "правові сім'ї", "сім'ї систем права". Це найменування широко використовується і в нашій літературі. У своїй класифікації різних національних систем позитивного
 10. праворозуміння в юридичну науку
  Право настільки унікальний, складний і суспільно необхідний феномен, що протягом усього часу його співіснування науковий інтерес до нього не тільки не зникає, а й зростає. Питання правопоні-манія належить до числа «вічних» вже тому, що людина на кожному з витків свого індивідуального і суспільного розвитку відкриває в праві нові якості, нові аспекти співвідношення його з
енциклопедія  асорті  печінка  майонез  запіканка