Головна
ГоловнаЕкономікаЕкономіка та управління народним господарством (по галузях) → 
« Попередня Наступна »
Я. В. Паттурі. Економіка нерухомості, 2002 - перейти до змісту підручника

10.2.3 Фактор фонду відшкодування


Ця функція дозволяє розрахувати величину періодичного платежу, необхідного для накопичення потрібної суми після закінчення n платіжних періодів при заданій ставці відсотка.
З формули майбутньої вартості ануїтету можна зробити висновок, що величина кожного платежу (SFF) у разі звичайного ануїтету обчислюється таким чином:
SFF = FV - 1
(1 + i) n _ 1
Приклад. Необхідно за 4 роки зібрати $ 1000 при ставці банку 10%. Скільки доведеться вкладати щороку?
SFF = 1000 01 = 215,47
(1 + 0,1) 4 _ 1
У разі авансового фонду відшкодування (відповідного авансового ануїтету) формула одиничного платежу (SFF? l) має вигляд:
SFFa = FV - 1
a "(1 + i) n + i _ 1 _ 1
.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація , релевантна "10.2.3 Фактор фонду відшкодування"
 1. Метод Інвуд
  передбачає повернення капіталу з фонду відшкодування за нормою прибутку для інвестицій, тобто норма повернення основної суми дорівнює ставці прибутковості інвестицій. Фактор фонду відшкодування дозволяє сформувати грошовий потік, який відповідає повному поверненню первинних інвестицій. Загальний коефіцієнт капіталізації повинен включати норму прибутку на капітал (У0) і фактор фонду відшкодування (SFF),
 2. Безризикова ставка прибутковості
  ставка відсотка у високоліквідні активи, тобто це ставка, яка відображає «фактичні ринкові можливості вкладення грошових коштів фірм і приватних осіб без якого те би не було ризику не повернення». В якості безризикової ставки частіше береться прибутковість по ОФЗ, ВЕБ. У процесі оцінки необхідно враховувати, що номінальні і реальні безризикові ставки можуть бути як рублеві, так і валютні. При
 3. Постійний іпотечний кредит
  Даний вид кредиту носить також назву аннуїтетний - самоамортізірующійся кредит з фіксованою процентною ставкою, за яким передбачені рівновеликі періодичні (як правило, щомісячні) платежі. Періодичний платіж включає виплату в рахунок погашення боргу та сплату відсотків по кредиту. Величина платежу визначається як сума , яку необхідно вносити щомісяця, щоб повністю
 4. Складний відсоток
  це відсоток нарахувань як на основну суму, так і на невиплачені відсотки, нараховані за попередній період. Логіка складного відсотка очевидна: всі гроші, які залишені на депозиті, повинні приносити відсоток; відсоток приносять тільки ті гроші, які залишені на депозиті. Основний предмет фінансової математики - шість функцій грошей (або шість функцій складного відсотка). Перерахуємо
 5. 9.5.2. Методи фінансування інвестицій
  Слід розрізняти поняття «джерела фінансування інвестицій» і «методи фінансування інвестицій». Джерела фінансування інвестицій - це кошти, які можуть використовуватися в якості інвестиційних ресурсів. Метод фінансування інвестицій - це механізм залучення інвестиційних ресурсів з метою фінансування інвестицій-онного процесу. У науковій та навчальній літературі
 6. 11.7. АМОРТИЗАЦІЯ ОСНОВНИХ ФОНДІВ
  Нараховувати амортизацію в Росії стали в XIX в., а законодавчо це було оформлено тільки в 1898 р. в Положенні про державний промисловий податок Під амортизацією в той час розуміли «суму, що служить для покриття, зменшення і навіть знецінення вартості машин, заводських будівель і пр.». Ці суми трактувалися Положенням як відрахування з валового доходу і не підлягали обкладанню промисловим
 7. 16.2. СИСТЕМА ЦІН ТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ
  Система цін характеризує собою взаємозв'язок і співвідношення різних видів цін. Вона складається з різних елементів, серед яких можна виділити як окремі ціни, так і певні їх групи. Взаємозв'язок цін обумовлена ??залежністю окремих підприємств, виробництв і галузей, єдиним процесом формування витрат на виробництво та іншими факторами. Тому підвищення або пониження однієї ціни
 8. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА СТРУКТУРНА ПОЛІТИКА
  Інвестиційна діяльність відіграє важливу роль у розвитку економіки. Вихід російської економіки з кризи у великій мірі пов'язаний з відновленням інвестиційного процесу. Державне регулювання інвестиційного процесу поса але бути спрямована як на активізацію джерел накопичення всередині країни (наприклад, реалізація ефективної амортизаци ційної та податкової політики, підтримка
 9. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
  Відмінною особливістю сучасного етапу хозяйствен-ного розвитку Росії є формування уявлень про тес ної взаємозв'язку економічного та екологічного благополуччя. У період переходу країни до ринкової економіки особливе вни мание приділяється державному регулюванню природокористування тання та охорони навколишнього середовища, так як в даний час еколого-економічні проблеми
 10. 1.1 Мета створення і функціонування підприємства
  На всіх етапах розвитку економіки основною ланкою є підприємство. Саме на підприємстві здійснюється виробництво продукції, виявляються різного роду послуги, відбувається непо средственно зв'язок працівника з засобами виробництва. Під само стоятельность підприємством розуміється виробнича одиниця , що володіє виробничо-технічним єдністю, организацион но-адміністративної та