ГоловнаЕкономікаЕкономічна теорія → 
« Попередня Наступна »
Л. Н. Давиденко. Економічна теорія, 2002 - перейти до змісту підручника

10.3. Дохід, прибуток і рентабельність виробництва


Дохід підприємства та його форми. Підсумком господарської діяльності підприємства (фірми) виступає його дохід. Дохід - це найважливіший економічний показник роботи підприємства, який відображає його фінансові надходження від усіх видів діяльності за певний період. У категорії доходу відображається економічна результативність діяльності підприємства, його господарська політика. Динаміка доходу, його величина свідчать про ступінь ефективності діяльності підприємства,. Суспільному визнанні виробленої ним продукції, а також про місце і роль даного підприємства на відповідному ринку.
У вітчизняній господарській практиці використовується показник валового доходу, який виступає у формі заробітної плати підприємницького або госпрозрахункового доходу і прибутку.
Валовий дохід визначається як різниця між сумою виручки від реалізації продукції і матеріальними затра-тами на її виробництво. Валовий дохід і чистий продукт єдині в тому сенсі, що обидва вони характеризує новостворену вартість, але мають відмінності практичного характеру.
Головне з них полягає в тому, що чистий продукт - це вироблена новостворена вартість, а валовий дохід - реалізована. Внаслідок цього валовий дохід не збігається за абсолютною величиною з чистим продуктом. Валовий дохід характеризує результат не тільки виробничої, а й всієї господарської діяльності підприємства, тому що враховує кінцеві результати діяльності підприємства в міру завершення процесу кругообігу коштів і розрахунків із споживачами.
У західній економічній теорії показник доходу ха-теризується ціною реалізованої продукції.
Відповідно видам витрат доходи підрозділяється на загальні, середні і граничні.
Загальний (валовий) дохід - це грошова сума, отримуємо травня від продажу певної кількості товару (виручка). Він визначається шляхом множення ціни товару на відповідну кількість продукції, що фірма продала.
Валовий дохід фірми, як правило, складається з виручки від реалізації продукції і нереалізаціонних доходів. Виручка від реалізації продукції - це грошові кошти, які надійшли на рахунок фірми від реалізації продукції. Позареалізаційні доходи - це грошові кошти, отримання 'яких не пов'язане з безпосередньою виробничою діяльністю фірми: відсотки за вкладами, дивіденди, отримані штрафи, пені, доходи від валютних операцій та операцій з цінними паперами і т. д.
Середній дохід - визначається шляхом ділення загального (валового) доходу на кількість реалізованої продукції, це виручка від реалізації одиниці продукції. Він виступає як ціна за одиницю продукції для покупця і є прибутком від одиниці продукції для продавця. Ціна і середній доход в зарубіжній економічній теорії - одне й те ж явище, розглянуте з різних точок зору.
Граничний дохід - це додатковий дохід до валового доходу, який отримує підприємець від продажу ще однієї додаткової одиниці продукції.
Показник граничного доходу є для підприємців орієнтиром у зміні обсягу виробництва, бо показує, як зміниться дохід в результаті збільшення випуску і реалізації продукції.
Фірма, визначаючи обсяги виробництва продукції, порівнює суму граничного доходу та граничних витрат кожної наступної одиниці продукції. Будь-яку одиницю продукції, граничний дохід від якої перевищує її пре-слушні витрати, слід виробляти, бо на кожній такій одиниці продукції фірма отримує більше доходу від її продажу, чим вона додає до витрат, виробляючи цю одиницю продукції. І навпаки, якщо граничні з-тримки перевищують граничний дохід, фірмі слід пре-Крат виробництво, бо вона додає більше до издерж-кам, ніж до доходу, така одиниця продукції не буде оку-паться.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 10.3. Дохід, прибуток і рентабельність виробництва "
 1. 6.3. ТЕНДЕНЦІЇ ТА ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ В РФ
  У всіх країнах з розвиненою ринковою економікою малий бізнес довів свою значимість і ефективність як в економічному, так і в соціальному плані. Для цих країн це вже давно усталене, зрозуміле і давно вивчене явище. Мале підприємництво в нашій країні як самостійне суспільно-політичне та соціально-економічне явище існує трохи більше 10 років, і в даний час
 2. 9.6. ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙ НА ПІДПРИЄМСТВІ
  Давно відома істина, що перш ніж приступати до реалізації якого-небудь інвестиційного проекту, необхідно зробити його економічне обгрунтування. Воно має дати відповідь про вигідність чи недоцільності реалізації інвестиційного проекту. При цьому повинні бути використані найбільш надійні та апробовані методичні підходи, що дозволить звести інвестиційний ризик до мінімуму. У бутність
 3. 10.1. КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА
  Капітальні вкладення є основою для здійснення капітального будівництва. Вони можуть бути спрямовані на: нове будівництво, реконструкцію діючого підприємства; технічне переозброєння виробництва; розширення діючого підприємства чи якогось іншого об'єкта; інші цілі. До нового будівництва належить будівництво комплексу об'єктів основного, підсобного та
 4. 12.3. Класифікації запасів родовищ корисних копалин ТА ЇХ ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА
  Мінерально-сировинна база промисловості - це ресурси мінеральної сировини в надрах землі, виявлені в результаті геологорозвідувальних робіт. Таким чином, основою мінерально-сировинної бази є виявлення родовища корисних копалин. Мінерально-сировинні ресурси, які при даному рівні розвитку науки і техніки можуть бути досить ефективно вилучені з надр землі і використані в
 5. 15.6. ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВА
  Прибуток підприємства є найважливішою економічною категорією і традиційно вважається основною метою діяльності будь-якої комерційної організації. Разом з тим таке трактування ролі прибутку в даний час не є єдиною. З точки зору сучасної англо-американської фінансової школи, яка отримала визнання в багатьох країнах світу, в якості пріоритету в діяльності підприємства
 6. 16.2. СИСТЕМА ЦІН ТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ
  Система цін характеризує собою взаємозв'язок і співвідношення різних видів цін. Вона складається з різних елементів, серед яких можна виділити як окремі ціни, так і певні їх групи. Взаємозв'язок цін обумовлена ??залежністю окремих підприємств, виробництв і галузей, єдиним процесом формування витрат на виробництво та іншими факторами. Тому підвищення або пониження однієї ціни
 7. 16.4. ЦІНОВА ПОЛІТИКА НА ПІДПРИЄМСТВІ
  В умовах ринкової економіки ціна є одним з найбільш важливих синтетичних показників, які суттєво впливають на фінансове становище підприємства. Тому, розраховуючи ціну виробу, підприємці прагнуть до того, щоб вона була оптимальною з точки зору відповідності інтересам власника і ринку. Рівень установлюваної підприємством ціни на продукцію багато в чому визначається тим, які
 8. 1.2. Економічна природа і зміст підприємництва
  У римському праві «підприємництво» розглядалося як заняття, справа, діяльність, особливо комерційна. Досить просте і дуже ємне визначення підприємництва дає В. І. Даль: «вживати» означає «затівати, вирішуватися виконати будь-яке нову справу, приступати до здійснення чого-небудь значного»: звідси «підприємець» - «що почав» що-небудь. По сучасному
 9. 1.5. Цілі підприємницької діяльності
  Поняття «мета» на перший погляд здається зрозумілим без додаткового пояснення. Має, здавалося б, самоочевидний сенс, воно насправді належить до складних категорій соціології, філософії, економіки, управління. Мета - ідеальне уявне передбачення результату підприємницької діяльності. Це предмет устремління, заздалегідь намічений кінцевий задум, очікуваний результат
 10. 3.5. Форми інтеграції компаній
  У світовій практиці склалися такі форми інтеграції компаній: стратегічні альянси, консорціуми, картелі, синдикати, пули, асоціації, конгломерати, трести, концерни, промислові холдинги, фінансово-промислові групи, які умовно можна розділити на дві групи: жорсткі і м'які. До жорстких організаційних форм інтеграції компаній відносяться концерни, трести, а до м'яких - асоціації,
енциклопедія  асорті  печінка  майонез  запіканка