ГоловнаЕкономікаЕкономічна теорія → 
« Попередня Наступна »
Попов Олександр Іванович. Економічна теорія, 2006 - перейти до змісту підручника

10.3. Рух капіталу. Моделі кругообігу капіталу


Всякий капітал, кому б він не належав і які б форми не приймав, завжди зберігає свою основну функцію - постійно знаходиться в русі. Головною метою використання капіталу в процесі такого руху є, з одного боку, створення матеріальних благ і надання послуг, з іншого - отримання доходу за рахунок вкладених у виробництво капітальних витрат. Механізм руху капіталу та отримання доходу виявляється в процесі кругообігу і обороту капіталу.
У російській і зарубіжній економічній літературі кругообіг капіталу зазвичай розглядається на мікро-і макрорівнях.
Кругообіг капіталу на мікрорівні. Найпростішою схемою кругообігу є взаємодія фірми з постачальниками і споживачами. Від постачальників фірма отримує обладнання, сировина, матеріали, а також працю у вигляді робочої сили, тобто речові та особисті фактори виробництва. За них фірма спрямовує постачальникам грошові кошти, які складають її витрати.
У процесі провадження діяльності фірма створює матеріальні блага, які виступають у вигляді закінченої продукції, призначеної для особистого виробничих-ного споживання, або у вигляді напівфабрикатів, використовуваних іншими фірмами. Готова продукція надходить покупцям. Виручені кошти виступають у вигляді доходу фірми. Схема кругообігу капіталу на мікрорівні представлена ??на рис. 10.1.
Ракянди фірми Доходи фірми 1 г Срсдстгр виробництва Кінцевий продукт 1 Г 110Ст & ащ1лкі>
<Фірми> |
<Покупці Грошові Грошові
кошти ср-едстіз
Рис. 10.1. Найпростіша схема кругообігу на мікрорівні
Отримувані кошти Д1 включають додаткову вартість АД:
Д1 = Д + АТ.
Модель кругообігу капіталу К. Маркса. У моделі кругообігу К. Маркс виділив три стадії.
На першій стадії грошовий капітал авансується на придбання засобів виробництва (устаткування, сировину, матеріали, виробничі приміщення) і робочої сили. На цій стадії грошова форма капіталу перетворюється на продуктивну.
Друга стадія - продуктивна. На цій стадії здійснюється процес виробництва і створюється новий продукт. Головне призначення цієї стадії - створення нової вартості (що включає додаткову вартість).
Третя стадія - товарна. На цій стадії відбувається реалізація готової продукції на ринку. У результаті підприємець назад повертає авансований капітал і додатково отримує додаткову вартість (Т1 - Д1; Д1 = Д + АТ). Таким чином, рух капіталу послідовно охоплює авансування капіталу, його застосування у виробництві, реалізацію виробленого товару і повернення авансованого капіталу підприємцю з приростом на величину додаткової вартості. Проходження капіталом через три послідовні стадії виробництва та обігу називається кру-гооборотом.
Кругообіг капіталу має наступний вигляд:

Трьом стадіям кругообігу відповідають три форми промислового капіталу: грошовий, продуктивний, товарний. Кругообіг передбачає безперервний рух капіталу. Якщо капітал призупинить свій рух у грошовій формі, то гроші перетворяться на скарб. Якщо він зупиниться на продуктивній стадії, то відбудеться омертвіння засобів виробництва. Якщо капітал затримає свій рух на третій стадії, то перерветься кругообіг всього промислового капіталу: відбудеться затоварення, припиниться реалізація готової продукції і надходження грошових коштів для продовження процесу виробництва.
Кругообіг на макрорівні. Кругообіг підприємницького капіталу здійснюється у вигляді зв'язків фірм з сімейними господарствами. Сполучними ланками виступають ринки ресурсів, споживчих товарів, фінансовий ринок і держава, її бюджетні органи. Модель кругообігу капіталу представлена ??на рис. 10.2.
Модель кругообігу капіталу являє собою потік товарів і послуг, якими обмінюються домашні (сімейні) господарства та фірми. На схемі потоки товарів і послуг зображені за годинниковою стрілкою, потоки грошових платежів проти годинникової стрілки. У моделі беруть участь фірми, сімейні (домашні) господарства, ринки продуктів, ринки ресурсів, фінансовий ринок і держава, її бюджетні органи.

Фірма - це ділове підприємство, яке виробляє різні товари і надає послуги.
Сімейна (домашнє) господарство - або хаусхолд - незалежна економічна одиниця. Особи, які входять в сімейне господарство, користуються заробленим доходом «спільно» (сім'єю). Сімейне господарство може складатися з однієї людини. Сімейні господарства на ринковій основі поставляють фірмам ресурси (робоча сила, капітали, природні ресурси, що знаходяться у власності сімейних господарств) і купують на виручені кошти предмети споживання, створювані фірмами.
Ринки споживчих товарів - це ринки, на яких сімейні господарства купують вироблені фірмами товари та послуги.
Ринки ресурсів - це ринки, на яких фірми набувають ресурси, необхідні для виробництва (природні ресурси і робочу силу).
Інвестиції виступають у вигляді капітальних вкладень. Вони здійснюються в основний капітал на придбання обладнання, а також у товарно-матеріальні цінності. Більшість заощаджень в ринкових умовах відбувається сімейними господарствами, а більшість інвестицій - фірмами.
В результаті зв'язок між фірмами і сімейними господарствами здійснюється через фінансові ринки. На фінансові ринки надходять заощадження сімейних господарств, а фірми набувають ці заощадження за відповідну плату у вигляді відсотка, дивіденду на акції або частини прибутку за безпосередньої вкладі коштів у фірму.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 10.3. Рух капіталу. Моделі кругообігу капіталу "
 1. 12.3 Сутність основних засобів (основного капіталу) підприємства. Джерела їх формування, склад і структура
  Матеріально-технічною основою виробництва на будь-якому підприємств є виробничі фонди, що представляють собою функціонуючі в процесі діяльності підприємства засоби виробництва, виражені у вартісній формі та грошові кошти. У процесі відтворення фонди перебувають у безперервному кругообігу і залежно від способу перенесення вартості на створюваний продукт діляться на
 2. 6.2. Структура і механізм функціонування кредитної системи, форми кредиту
  Сучасна кредитна система - це сукупність різних кредитно-фінансових інститутів, діючих на ринку позикових капіталів і що здійснюють акумуляцію і мобілізацію грошового капіталу. Через кредитну систему реалізуються сутність і функції кредиту. Кредит є рух позичкового капіталу, тобто грошового капіталу, який віддається в позичку на умовах зворотності за певний відсоток.
 3. 1.1. ПОНЯТТЯ МАКРОЕКОНОМІКИ, ЇЇ ЦІЛІ ТА ІНСТРУМЕНТИ АНАЛІЗУ
  Макроекономіка - розділ загальної економічної теорії, в якому досліджуються фундаментальні проблеми економіки на рівні національного господарства в цілому. Термін "'макроекономіка'1 введений в оборот відносно недавно, але сам макроекономічний аналіз виник майже одночасно з економічною наукою. По суті вже в" Економічній таблиці "Ф. Кене представлена ??макроекономічна модель
 4. СЛОВНИК макроекономічних категорій, понять і термінів
  Абсолютна перевага - перевага, якою володіє країна, здатна, використовуючи даний обсяг ресурсів, виробляти більше, ніж інші країни. Австрійська школа - група економістів Віденського університету (К. Мен-гер, Ф . Візер, Е. Бем-Баверк), яка здійснила наприкінці XIX в. "суб'єктивістську революцію" в політичній економії. Виступивши проти класичної теорії вартості, яка робила наголос
 5. 3.1.1. Статистична база регіонального аналізу
  На перший погляд організаційна структура державної статистики в Російській Федерації повністю відповідає інтересам аналізу регіональної економіки. Первинні статис тичні дані, одержувані від підприємств, організацій, на селища, узагальнюються в статистичних комітетах суб'єктів Фе-ської Федерації, а потім остаточно зводяться в Державному комі тітці за статистикою Росії. Однак оскільки в
 6. 1.2. Основні види підприємництва
  Виникнення і функціонування ринку, в рамках якого здійснюється кругообіг ресурсів, доходу та продукції, віз можна за наявності низки умов. Найважливіші з них:> суспільний поділ праці, яке неминуче приводить до обміну продуктами і послугами;> економічна відособленість виробників як неперервним менное умова еквівалентного обміну;> свобода підприємницької
 7. 1.4. Макроекономічний кругообіг і відтворення економічних благ
  У результаті взаємодії макроекономічних суб'єктів між ними форми руются взаємозв'язки, що визначають стійкі закономірності розвитку всієї економі ки. Аналіз цих взаємозв'язків проводиться на базі загальної моделі кругообігу продуктів і доходів. Найбільш відомою теоретичною моделлю, яка відображає стійкі реальні та грошові потоки між економічними суб'єктами, є модель
 8. 7.2. Ринок благ. Загальна економічна рівновага
  Визначення У процесі макроекономічного аналізу виділяють кілька агрегованих ринків: ринок благ, фінансовий ринок і ринок факторів виробництва (див. главу 1). Між ними існують тісні економічні взаємини. Ринок благ - це форма конкурентного економічного зв'язку між суб'єкта ми ринку з приводу купівлі і продажу всіх благ, вироблених в національ-ної економіці протягом
 9. 3-4. Рівновага і ставка відсотка
  почавши наш шлях з розгляду пропозиції товарів і послуг, і завершв його аналізом попиту. Звідки у нас може з'явитися впевненість, що всі ці потоки збалансовані? Іншими словами, що гарантує рівний ство суми споживання, інвестицій і державних закупівель кількістю виробленої продукції? Покажемо, що вирішальну роль у врівноважені попиту та пропозиції грає ставка відсотка.
 10. 2.2. Економічний кругообіг
  Економічні блага рухаються не самі по собі. Вони виступають як засоби зв'язку між економічними агентами. Економічні агенти омические агенти (economic agents) - суб'єкти економічних відношенні, що беруть участь у виробництві, розподілі, обміні і споживанні економічних благ. Основними економічними агентами є-ються індивіди (домогосподарства), фірми, держава та її
енциклопедія  асорті  печінка  майонез  запіканка