ГоловнаФінансиФінансовий менеджмент → 
« Попередня Наступна »
П.А. Левчаев. Фінансовий менеджмент та оподаткування організацій: навчальний посібник П.А. Левчаев. - Саранськ: Мордовський гуманітарний інститут, 2010 - перейти до змісту підручника

10.3 Єдиний податок на поставлений дохід

Поставлений дохід - це потенційно можливий валовий дохід платника, що розраховується на основі встановленої законом базової прибутковості на одиницю фізичного показника діяльності (по кожному виду діяльності - окремо), кількості фізичних показників, а також підвищують або понижуючих коефіцієнтів.
Система оподаткування у вигляді єдиного податку на поставлений дохід для окремих видів діяльності вводиться в дію законами суб'єктів Федерації і застосовується поряд із загальною системою оподаткування. Платниками єдиного податку на поставлений дохід є організації та індивідуальні підприємці, які здійснюють на території суб'єкта Федерацій, в якому введено єдиний податок, такі види діяльності:
надання побутових послуг населенню;
надання ветеринарних послуг;
надання послуг з ремонту, технічного обслуговування та миття автотранспортних засобів;
надання послуг з надання у тимчасове володіння (у користування) місць для стоянки автотранспортних коштів, а також зі зберігання автотранспортних засобів на платних стоянках;
надання автотранспортних послуг з перевезення пасажирів і вантажів, здійснюються організаціями та індивідуальними підприємцями,
мають на праві власності або іншому праві не більше 20 транспортних засобів, призначених для надання таких послуг; 6) роздрібної торгівлі, здійснюваної через магазини і павільйони з площею торгового залу не більше 150 квадратних метрів по кожному об'єкту організації торгівлі.
Роздрібної торгівлі, здійснюваної через об'єкти стаціонарної торгової мережі, що не має торгових залів, а також об'єкти нестаціонарної торгової мережі;
надання послуг громадського харчування, що здійснюються через об'єкти організації громадського харчування з площею залу обслуговування відвідувачів не більше 150 квадратних метрів по кожному об'єкту організації громадського харчування.
Надання послуг громадського харчування, що здійснюються через об'єкти організації громадського харчування, що не мають залу обслуговування відвідувачів;
поширення зовнішньої реклами з використанням рекламних конструкцій;
розміщення реклами на транспортних засобах;
надання послуг з тимчасового розміщення та проживання організаціями і підприємцями, які використовують в кожному об'єкті надання даних послуг загальну площу приміщень для тимчасового розміщення та проживання не більше 500 квадратних метрів;
надання послуг з передачі у тимчасове володіння та (або) у користування торгових місць, розташованих в об'єктах стаціонарної торговельної мережі, що не мають торгових залів, об'єктів нестаціонарної торгової мережі, а також об'єктів організації громадського харчування, що не мають залу обслуговування відвідувачів;
надання послуг з передачі у тимчасове володіння та (або) у користування земельних ділянок для розміщення об'єктів стаціонарної та нестаціонарної торгової мережі, а також об'єктів організації громадського харчування.
На сплату єдиного податку не переводяться:
організації та індивідуальні підприємці, середньооблікова чисельність працівників яких за попередній календарний рік, що визначається в порядку, що встановлюється центральним органом виконавчої влади, уповноваженим в галузі статистики, перевищує 100 осіб;
організації, в яких частка участі інших організацій становить більше 25 відсотків. Зазначене обмеження не поширюється на організації, статутний капітал яких повністю складається з вкладів громадських організацій інвалідів, якщо середньооблікова чисельність інвалідів серед їх працівників становить не менше 50 відсотків, а їх частка у фонді оплати праці - не менше 25 відсотків, на організації споживчої кооперації, а також на господарські товариства, єдиними засновниками яких є споживчі товариства та їх спілки;
індивідуальні підприємці, які перейшли на спрощену систему оподаткування на основі патенту за видами підприємницької діяльності, які за рішеннями представницьких органів муніципальних районів, міських округів , законодавчих органів державної влади переведені на цю систему;
установи освіти, охорони здоров'я і соціального забезпечення в частині підприємницької діяльності з надання послуг громадського харчування;
організації та індивідуальні підприємці, здійснюють види підприємницької діяльності, в частині надання послуг з передачі у тимчасове володіння та (або) у користування автозаправних станцій і автогазозаправних станцій.
Сплата організаціями єдиного податку передбачає їх звільнення від обов'язку щодо сплати податку на прибуток організацій, податку на майно організацій і єдиного соціального податку.
Об'єктом оподаткування встановлено поставлений дохід.
Податковою базою визнається величина поставлений дохід, що розраховується як добуток базової прибутковості за податковий період і величини фізичного показника цієї прибутковості.
Для обчислення суми єдиного податку залежно від виду підприємницької діяльності використовуються такі фізичні показники, що характеризують певний вид підприємницької діяльності, і базова прибутковість на місяць:

Надання ветеринарних послуг
Надання послуг з ремонту, технічного обслуговування та миття автотранспортних засобів Види підприємницької діяльності Фізичні показники Базова прибутковість на місяць (рублів) 1 2 3 Надання побутових послуг
Надання послуг з надання у тимчасове володіння (у користування) місць для стоянки автотранспортних засобів, а також зі зберігання автотранспортних засобів на платних стоянках
Кількість працівників, включаючи 7500
індивідуального
підприємця
Кількість працівників, включаючи 7500
індивідуального
підприємця
Кількість працівників, включаючи 12 ТОВ
індивідуального
підприємця
Загальна площа стоянки 50
( у квадратних метрах)

Надання автотранспортних послуг з перевезення вантажів
6000
Кількість автотранспортних засобів, що використовуються для перевезення вантажів

1500
Кількість посадочних місць
Надання автотранспортних послуг з перевезення пасажирів

Роздрібна торгівля, здійснювана через об'єкти стаціонарної торгової мережі, що мають торгові зали
1800
Площа торгового залу (в квадратних метрах)
Роздрібна торгівля, Торговельне місце 9 ТОВ
здійснювана через об'єкти
стаціонарної торгової мережі, що не
мають торгових залів, а також
через об'єкти нестаціонарної
торгової мережі, площа
торгового місця в яких не
перевищує 5 квадратних метрів
Роздрібна торгівля, Площа торгового місця 1800
здійснювана через об'єкти (у квадратних метрах)
стаціонарної торгової мережі, що не
мають торгових залів, а також
через об'єкти нестаціонарної
торгової мережі, площа
торгового місця в яких
перевищує 5 квадратних метрів

розвізного і розносна роздрібна торгівля
4500
Кількість працівників, включаючи індивідуального підприємця

Надання послуг громадського харчування через об'єкти організації громадського харчування, що мають зали обслуговування відвідувачів
1 ТОВ
Площа залу обслуговування (у квадратних метрах)

Надання послуг громадського харчування через об'єкти організації громадського харчування, що не мають залів обслуговування відвідувачів
4500
Кількість працівників, включаючи індивідуального підприємця

Поширення зовнішньої Площа інформаційного поля 3000
реклами з використанням (у квадратних метрах)
рекламних конструкцій (за винятком рекламних конструкцій з автоматичною зміною зображення та електронних табло)
Поширення зовнішньої Площа інформаційного поля 4000
реклами з використанням (у квадратних метрах)
рекламних конструкцій з автоматичною зміною зображення

Поширення зовнішньої реклами за допомогою електронних табло
5000
Площа інформаційного поля (в квадратних метрах)

Розміщення реклами на транспортних засобах
10 000
Кількість транспортних засобів, на яких розміщена реклама

Надання послуг з тимчасового розміщення та проживання
1000
Загальна площа приміщення для тимчасового розміщення та проживання (в квадратних метрах)

Надання послуг з передачі у тимчасове володіння та (або) у користування торгових місць,
6000
Кількість переданих у тимчасове володіння та (або) у користування торгових місць,
розташованих в об'єктах стаціонарної торговельної мережі, що не мають торгових залів, об'єктів нестаціонарної торгової мережі, а також об'єктів організації громадського харчування, що не мають залів обслуговування відвідувачів, якщо площа кожного з них не перевищує 5 квадратних метрів
Надання послуг з передачі у тимчасове володіння та (або) у користування торгових місць, розташованих в об'єктах стаціонарної торговельної мережі, що не мають торгових залів, об'єктів нестаціонарної торгової мережі, а також об'єктів організації громадського харчування, що не мають залів обслуговування відвідувачів , якщо площа кожного з них перевищує 5 квадратних метрів
Надання послуг з передачі у тимчасове володіння та (або) у користування земельних ділянок для розміщення об'єктів стаціонарної та нестаціонарної торгової мережі, а також об'єктів організації громадського харчування, якщо площа земельної ділянки не перевищує 10 квадратних метрів
Надання послуг з передачі у тимчасове володіння та (або) у користування земельних ділянок для розміщення об'єктів стаціонарної та нестаціонарної торгової мережі, а також об'єктів організації громадського харчування, якщо площа земельної ділянки перевищує 10 квадратних метрів
Ставка єдиного податку встановлено в розмірі 15% поставлений дохід. Організації та підприємці за місяць до початку податкового періоду подають до податкового органу розрахунок суми податку за спеціальною формою. Податковим періодом визнається квартал.
Об'єктів нестаціонарної торгової мережі, об'єктів організації громадського харчування
Площа переданого під 1200
тимчасове володіння та (або) в
користування торговельного місця,
об'єкта нестаціонарної
торговельної мережі, об'єкта
організації громадського
харчування (у квадратних метрах)
Кількість переданих під 5000
тимчасове володіння та (або) у користування земельних ділянок
Площа переданого під 1000
тимчасове володіння та (або) у користування земельної ділянки (у квадратних метрах)
Сплата єдиного податку здійснюється платником податку за підсумками податкового періоду не пізніше 25-го числа першого місяця наступного
податкового періоду. Обчислена за податковий період сума єдиного податку зменшується (але не більше ніж на 50%) платниками податків:
на величину страхових внесків на обов'язкове пенсійне страхування, сплачену за цей самий податковий період з винагород своїм працівникам і за власними доходам підприємця;
на суму виплаченої допомоги по тимчасовій непрацездатності.
Пільги по єдиному податку Податковим кодексом не передбачені.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 10.3 Єдиний податок на поставлений дохід "
 1. Податки та податкова система
  Для належного забезпечення функцій державної влади необхідні відповідні грошові кошти, які акумулюються у формі державного бюджету. Формування доходів державного бюджету відбувається головним чином за допомогою податків і являє собою один з головних видів державної економічної політики. Безпосередню діяльність держави щодо збирання податків
 2. 6.2. Єдиний податок на поставлений дохід ДЛЯ ОКРЕМИХ ВИДІВ ДІЯЛЬНОСТІ
  Система оподаткування у вигляді єдиного податку на поставлений дохід для окремих видів діяльності (ЕНВД) є спеціаль ним податковим режимом, застосовуваним платником податків у обя зательние порядку. Податок вводиться в дію нормативними право вими актами представницьких органів муніципальних районів, міських округів, які визначають його елементи в межах сво їй компетенції. Порядок
 3. ВІДПОВІДІ НА ЗАВДАННЯ
  Відповіді на завдання дано відповідно до положень податкового законодав-ства на 1 червня 2006 р. Податок на прибуток організацій 1. 73272 руб.; 2. 2005 р. - 3360 руб., 2006 р. - 6000 руб., 2008 - 9840 руб.; 3. 59361 руб.; 4. 274262 руб.; 5. 10200 руб.; 6. 87600 руб. Податок на майно організацій: 1. I квартал - 213 457 руб., Півріччя - 212 699 руб., 9 місяців - 211 784 руб., Рік - до
 4. § 2. Основні поняття курсу «Податки та оподаткування»
  Податкове право базується на низці принципів, одним з до торих є принцип обов'язковості елементів налогообло жения. Цей принцип зводиться до того, що відсутність у законі коректно певних обов'язкових елементів податку озна чає, що даний податок не можна вважати встановленим, податок можна не платити, в крайньому випадку - всі виникаючі юри дичні колізії платник має право трактувати
 5.  § 4. Податкова система Російської Федерації
    Податкова система РФ будується відповідно до НК РФ. Принципи побудови податкової системи, які є основоположними в економічно розвинених країнах, показали свою ефективність і можуть бути запозичені Росією, - це: детальна структурованість і цілісність податкової системи. Забезпечується жорсткою централізацією управ ління податками з боку держави на базі податково го
 6.  Система спрощеного оподаткування
    Організації та індивідуальні підприємці обкладаються в рамках або загального режиму оподаткування, або спеці ного податкового режиму. Загальний режим оподаткування передбачає сплату подат га на прібишь (дохід), ПДВ, податку на майно та ін Обкладення в рамках спеціального податкового режиму означаючи ет, що суб'єкти підприємництва застосовують особиш порядок обчислення і сплати податків і
 7.  14.2.6. Єдиний податок на поставлений дохід для певних видів діяльності
    Єдиний податок на поставлений дохід для певних видів діяльності є регіональним податком. При введення єдиного податку на поставлений дохід з його платників не стягується більшість діючих федеральних, регіональних і місцевих податків і зборів за винятком таких податків: державного мита; митних зборів та інших митних платежів; ліцензійних та реєстраційних зборів;
 8.  5.3. Теоретичні основи податкової політики держави
    Податкова політика держави грунтується на наукових концепціях, які отримали теоретичне визнання і практичне застосування. Ці концепції докладно розглядалися раніше в розділі 2: класична, кейнсіанська, неокласична, неокейнсианская. Кожна з цих концепцій отримала своє застосування в залежності від соціально-економічних і політичних умов, що складаються в суспільстві,
 9.  1.3. ФІНАНСИ ОРГАНІЗАЦІЙ МАЛОГО БІЗНЕСУ
    У ринковій економіці місце і роль організацій малого бізнесу важко переоцінити. У розвинених країнах малий бізнес становить основу національної економіки. Малі підприємства в порівнянні з великими володіють гнучкістю і здатні швидше і краще пристосовуватися до ринкової кон'юнктури. У російській практиці критеріями віднесення підприємства до малого є чисельність працівників і участь їх в
 10.  ОПОДАТКУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙ (ПІДПРИЄМСТВ)
    Податкова система сучасної Росії перебуває в процесі реформування. Реалізовані ключові напрями реформування податкової системи Росії, намічені в 1999: -2000 рр..: З 1 січня 2001 р. скасовано податок на утримання житлового фонду та об'єктів соціально-культурної сфери; з 1 січня 2002 р. змінилася методологія і методика взі манія податку на прибуток організацій, а також введений податок на
енциклопедія  асорті  печінка  майонез  запіканка