ГоловнаФінансиФінанси підприємств → 
« Попередня Наступна »
Бочаров В. В., Леонтьєв В. Є. .. Корпоративні фінанси, 2004 - перейти до змісту підручника

10.3. Джерела формування оборотних активів

Джерела формування оборотних активів відображаються в пасиві бухгалтерського балансу. Відповідно до класифікації оборотних активів джерела їх утворення поділяються на власні, позикові та залучені.
До власних джерел відноситься насамперед чистий оборотний капітал (різниця між оборотними активами і короткостроковими пасивами), до позикових джерел - короткострокові кредити і позики з терміном погашення до одного року, до залучених джерел - кредиторська заборгованість. Склад джерел формування оборотних активів підприємств (корпорацій) представлений на рис. 10.3.
Чистий оборотний капітал встановлюють з бухгалтерського балансу на останню звітну дату. Аналогічним шляхом визначають і його планову величину по прогнозним балансом активів і пасивів (бюджету по балансовому листу) на кінець майбутнього кварталу.
Приклад 1
Фактична величина чистого оборотного капіталу по балансу на кінець звітного кварталу становить 750 тис. руб. (7500 - 6750), Планова величина цього капіталу в бюджеті але балансовому листу 900 тис. руб. (7875 - 6975). Отже, підприємство має недолік чистого оборотного капіталу в 150 тис. руб. (750 - 900). При зворотній ситуації буде його надлишок в тій же сумі.
Приклад 2
Мінімальна величина чистого оборотного капіталу за рекомендаціями Мінекономрозвитку РФ дорівнює 10% від обсягу оборотних активів. При загальному обсязі

Рис. 10.3. Джерела формування оборотних активів
оборотних активів у бюджеті за балансовому листу на кінець поточного кварталу 50200 тис. руб. Тоді мінімальна величина чистого оборотного капіталу 5020 тис. руб. (50200 х 10%). Фактичне його наявність з бухгалтерського балансу на цю дату - 5650 тис. руб. Надлишок чистого оборотного капіталу - 630 тис. руб. (5650 - 5020).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 10.3. Джерела формування оборотних активів "
 1. 16.2.АНАЛІЗ І ОЦІНКА ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ
  Виробляється за допомогою коефіцієнтів платоспроможності, є відносними величинами і відображають можливість організації погасити короткострокову заборгованість за рахунок тих чи інших елементів оборотних активів. Показники платоспроможності: Коефіцієнт абсолютної ліквідності (норма грошових коштів) показує, яка частина поточних (короткострокових) зобов'язань може бути покрита найбільш
 2. 4.2.Аналіз І ОЦІНКА ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ
  Виробляється з допомогою коефіцієнтів платоспроможності, є відносними величинами і відображають можливість організації погасити короткострокову заборгованість за рахунок тих чи інших елементів оборотних активів. Показники платоспроможності: Коефіцієнт абсолютної ліквідності (норма грошових коштів) показує, яка частина поточних (короткострокових) зобов'язань може бути покрита найбільш
 3. 4.1. Склад позикового капіталу і оцінка вартості його залучення
  До складу корпоративного позикового капіталу включають: короткострокові кредити і позики; довгострокові кредити і позики; кредиторську заборгованість як форму залучених коштів. Короткострокові кредити і позики служать джерелом формування оборотних активів. Передоплату розглядають як безвідсотковий кредит постачальникам, який часто стає причиною неплатежів у господарстві. Західні корпорації рідко
 4. 6.2. Управління оборотним капіталом в процесі операційного та фінансового циклів
  Для нормальної діяльності підприємства оборотний капітал (активи) повинен знаходитися на всіх стадіях операційного (виробничого) циклу і у всіх формах (товарній, продуктивній і грошовій). Відсутність будь-якого елементу оборотного капіталу на одній зі стадій призводить до зупинки виробництва. Якщо товар продають у кредит (з відстрочкою платежу), то підприємству необхідні оборотні кошти для
 5. 6.8. Процедура складання бюджету оборотних активів
  Зростання потреби в оборотних активах (по активу балансу) завжди супроводжується відтоком грошових коштів, який вимагає відповідних джерел відшкодування (по пасиву балансу). Виходячи з систематизації оборотних активів, джерела їх фінансування поділяють на власні, позикові та залучені. Послідовність дій фінансового директора підприємства (корпорації) але формуванню
 6. 1.3. ФІНАНСИ ОРГАНІЗАЦІЙ МАЛОГО БІЗНЕСУ
  У ринковій економіці місце і роль організацій малого бізнесу важко переоцінити. У розвинених країнах малий бізнес становить основу національної економіки. Малі підприємства в порівнянні з великими володіють гнучкістю і здатні швидше і краще пристосовуватися до ринкової кон'юнктури. У російській практиці критеріями віднесення підприємства до малого є чисельність працівників і участь їх в
 7. 3.5. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ФОРМИ ГОСПОДАРЮВАННЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ, І
  Наявність різних організаційно-правових форм господарювання, як показала світова практика, є найважливішою передумовою для ефективного функціонування ринкової економіки в будь-якій державі, в тому числі і в Росії. У ДК РФ зафіксовані різні форми господарювання, кожна з яких має свої особливості, переваги, недоліки і право на життя. Розглянемо сутність кожної з них
 8. 6.1. СУТНІСТЬ, РОЛЬ І ЗНАЧЕННЯ МАЛОГО БІЗНЕСУ
  З переходом економіки РФ на ринкові відносини, а в зв'язку з цим і початком розвитку малого бізнесу в нашій країні в наукову літературу та офіційні документи міцно стали входити такі поняття, як «малий бізнес», «малі підприємства», «підприємці малого бізнесу», «підприємництво і малий бізнес» та ін На жаль, багато ці поняття не уніфіковані, і тому в науковій літературі вони
 9. 11.7 . АМОРТИЗАЦІЯ ОСНОВНИХ ФОНДІВ
  Нараховувати амортизацію в Росії стали в XIX в., А законодавчо це було оформлено тільки в 1898 р. в Положенні про державний промисловий податок Під амортизацією в той час розуміли «суму, що служить для покриття , зменшення і навіть знецінення вартості машин, заводських будівель і пр. ». Ці суми трактувалися Положенням як відрахування з валового доходу і не підлягали обкладанню промисловим
 10. 13.1. ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ, СКЛАД І СТРУКТУРА ОБОРОТНИХ КОШТІВ
  Оборотні кошти, поряд з основними і робочою силою;, є найважливішим елементом (фактором) виробництва. Недостатня забезпеченість підприємства оборотними коштами паралізує його діяльність і призводить до погіршення фінансового поло-ження. Розрізняють два поняття: оборотні кошти та оборотні фонди. Під оборотними фондами розуміється частина засобів виробництва, які одного разу беруть участь
енциклопедія  асорті  печінка  майонез  запіканка