ГоловнаФінансиФінанси та кредит → 
« Попередня Наступна »
Смородінa М. І. . Фінанси та кредит, 2006 - перейти до змісту підручника

10.3 Джерела коштів та напрями їх використання


Джерела коштів:
Основні власні кошти - КК
min КК = 30 млн. руб. К = 1 - для основних видів К = 2 - для страхування життя (60 млн. крб.) К = 3 - для перестрахування
Страхові ср-ва або внески страхувальників (мобільні ср-ва)
Доходи від страхової діяльності
Кошти з бюджету (по соц. та мед. страху)
Напрямки використання ср-в:
Виплати страхових відшкодувань і сум, для чого формуються страхові резервні фонди
Витрати на ведення справи
Витрати на попереджувальні заходи
Страхові резервні фонди:
резерв зі страхування життя
резерви за іншими видами страхування
а) резерв незароблених премії
б) резерв технічних збитків
o резерв що відбулися, але незаявлених збитків o подію заявлене, але неврегульоване
резерв попереджувальних заходів
резерв вирівнювання збитків по ОСАГО
стабілізаційні фонди
стабілізаційний резерв по ОСАГО
інші резерви
Резерв незароблених премії (методи)
T - t

1) Резервна незароблених премій = Базова премія
T -1 T
Базова премія = Внески від надходжень - Витрати на попереджувальні заходи Комісія
«1/24» - раз на півмісяця
«1/8» - раз на полквартала
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "10.3 Джерела коштів та напрями їх використання"
 1. 3.5. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ФОРМИ ГОСПОДАРЮВАННЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ, І
  Наявність різних організаційно-правових форм господарювання, як показала світова практика, є найважливішою передумовою для ефективного функціонування ринкової економіки в будь-якій державі, в тому числі і в Росії. У ДК РФ зафіксовані різні форми господарювання, кожна з яких має свої особливості, переваги, недоліки і право на життя. Розглянемо сутність кожної з них
 2. 4.1. СУТНІСТЬ І ЗНАЧЕННЯ ЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ
  Централізація [лат. centrum, rp. kentron - вістря (циркуля), зосередження] - одна з двох форм монополізації (інша - концентрація). Централізація і концентрація - дві сторони одного економічного процесу. Централізація являє собою об'єднання підприємств, фірм у результаті їх злиття і поглинань під єдиним управлінням і веде до зростання ринкової частки у виробництві та реалізації. Розвитку
 3. 7.2. ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ПРИСКОРЕННЯ НТП В СУЧАСНИХ УМОВАХ
  Науково-технічний прогрес - це складний і багатогранний процес, на розвиток якого впливає безліч чинників і знання яких має важливе наукове і практичне значення. З практичної точки зору знання цих чинників, механізму їх впливу на розвиток НТП є основою для розробки обгрунтованої науково-технічної політики та більш ефективного управління НТП. За роки радянської влади
 4. 7.3. НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ПОЛІТИКА НА МАКРО-і мікрорівнях, ЇЇ ЗМІСТ, ОСОБЛИВОСТІ І ЗНАЧЕННЯ
  Знання факторів та механізму їх впливу на прискорення НТП є основою для його управління. Але цього недостатньо. Для управління НТП необхідний комплексний підхід, тобто облік впливу всіх факторів. При цьому всі фактори необхідно ранжувати за силою впливу на НТП і враховувати в першу чергу ті з них, які чинять найбільш істотний вплив. Перш за все держава на основі
 5. 9.2. КЛАСИФІКАЦІЯ І СТРУКТУРА ІНВЕСТИЦІЙ
  Для обліку, аналізу, планування і підвищення ефективності інвестицій необхідна їх науково обгрунтована класифікація як на макро-, так і на мікрорівні. Подібна класифікація інвестицій дозволяє не тільки їх грамотно враховувати, але й аналізувати рівень їх використання з усіх боків і на цій основі отримувати об'єктивну інформацію для розробки і реалізації ефективної інвестиційної
 6. 9.3. ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ІНВЕСТИЦІЙ, інвестиційна привабливість та інвестиційну діяльність
  Процес інвестування - це складний багатогранний процес, на який впливає безліч факторів, що мають важливе наукове і практичне значення. З практичної точки зору знання таких факторів, механізму їх впливу на інвестиційну діяльність та ефективність інвестицій є основою для розробки науково обгрунтованої інвестиційної політики та більш ефективного управління інвестиційним
 7. 9.4. СУТНІСТЬ І ЗНАЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ
  Важливим важелем впливу на підприємницьку діяльність суб'єктів господарювання й економіку країни є інвес-тіціонная політика держави. З її допомогою держава непо-безпосередніх може впливати на темпи та обсяги виробництва, рівень інфляції, прискорення НТП, зміна структури суспільного виробництва та вирішення багатьох соціальних проблем. Аналіз показав, що в науковій
 8. 10.4. ОСНОВИ ЦІНОУТВОРЕННЯ В БУДІВНИЦТВІ
  Перехід Росії на ринкові відносини істотно вплинув на всі складові частини економічної політики, в тому числі і на політику в області ціноутворення. Політика ціноутворення в будівництві є складовою частиною загальної цінової політики РФ і виходить із загальних для всіх галузей принципів ціноутворення. Водночас механізм ціноутворення в будівництві має наступні специфічні
 9. 15.6. ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВА
  Прибуток підприємства є найважливішою економічною категорією і традиційно вважається основною метою діяльності будь-якої комерційної організації. Разом з тим таке трактування ролі прибутку в даний час не є єдиною. З точки зору сучасної англо-американської фінансової школи, яка отримала визнання в багатьох країнах світу, в якості пріоритету в діяльності підприємства
 10. 1.1. Розвиток вітчизняного підприємництва
  Давньоруська держава утворилася в 882 р. багато в чому завдяки зароджується підприємницькому духу східних слов'ян. Перша держава (Русь) об'єднало понад 200 дрібних слов'янських племен, а також деякі фінно-угорські та литовсько-латиські племена. Основними чинниками виникнення давньоруської держави були військовий і торговий. Слов'янське населення, освоюючи среднерусскими
енциклопедія  асорті  печінка  майонез  запіканка