ГоловнаЕкономікаМікроекономіка → 
« Попередня Наступна »
Гальперіна В. М., ІГНАТЬЄВ С. М., МОРГУНОВ В. І.. МІКРОЕКОНОМІКА. Том 2, 1999 - перейти до змісту підручника

10.3. МОНОПОЛІЯ У короткий період 10.3.1. Максимізація прибутку

За даних функціях попиту та витрат підприємство-монополіст може максимізувати прибуток, вибираючи або обсяг випуску, або ціну. Назвемо оптимальним такий обсяг випуску Q *, при якому прибуток монополіста максимальна: max; r ((2 *) = TR (Q *) - STC (Q *). (10.9) Отже, умовою максимізації прибутку першого порядку (необхідним) буде da (Q) = rfTR (Q) rfSTC ( Q) dQ ~ ~ dQ dQ Оскільки dlR (Q) / dQ = MR (Q), a dSlC (Q) / dQ = MC (Q), умовою першого порядку є рівність граничної виручки граничним витратам: MR (Q *) = MC (Q *). (10.10) Ви, звичайно, звернули увагу на те, що умови першого порядку для монополіста (10.10) і для абсолютно конкурентного підприємства (9.3) однакові. Однак за цією схожістю приховано і важлива відмінність. Для абсолютно конкурентного підприємства гранична виручка дорівнює ціні, тоді як у монополіста вона менше ціни (10.3), тобто MR (Q *)

0. Отже, при нееластичним попиті умова першого порядку (10.10) нездійсненно. Прибуток монополіста може бути максимальною, лише якщо et> 1. Повертаючись до рис . 10.1, зауважимо, що максимум прибутку монополіста можливий при випуску, що не більшому QE, при якому загальна виручка монополіста досягає максимуму, а гранична падає до нуля. Це важливий висновок. Адже при лінійної функції попиту на колоколообразной кривої загальної виручки (рис. 10.1, б) можливо безліч симетричних відносно точки Е 'пар рівних значень TR. Так, наприклад, TRX к = QKPK = QLPL | Ще А. С. Пушкін задавався питанням: «... що вигідніше - надрукувати 20 000 примірників однієї книги і продати за 50 коп. або надрукувати 200 примірників і продавати по 50 руб. », адже в обох випадках виручка« книгопродавца »складе 10 000 руб. Якщо останній орієнтований на максимізацію прибутку, функція попиту лінійна і QL = 200, QK = 2000, Рк = 0.5 , то, швидше за все, тираж книги не перевищить 9900 примірників ((20 000-200): 2). Умовою максимізації прибутку другого порядку (достатнім) для монополіста буде наступне нерівність: d2n = d2TR (Q) d2STC (Q) (dQ) 2 ~ (dQ) 2 (dQ) 2 АБО (10.12) d2TR (Q) d2STC (Q) (dQ) 2 <(dQ? Ліва частина (10.12) характеризує нахил кривої MR, права - нахил кривої МС. Отже, умова другого порядку вимагає, щоб нахил кривої граничних витрат був більше нахилу граничної виручки, або, інакше, щоб крива МС перетинала криву MR знизу. Таким чином, умови другого порядку для монополіста (10.12) і абсолютно конкурентного підприємства (9.4) збігаються. Але й тут є відмінність. Для монополіста ціни і випуск (продажу) задані кривої попиту, що має негативний нахил. заперечувачем також і нахил кривої граничної виручки, і, значить, нерівність (10.12) не може бути приведене до нерівності виду (9.4 *), як це було зроблено для абсолютно конкурентного підприємства, крива попиту якого має вигляд горизонтальної прямої і до того ж тотожна кривим середньої і граничної виручки.

Оскільки крива MR монополіста має негативний нахил, вона може і не перетнути висхідній гілці кривої МС. Тому рівність MR = МС може виконуватися для монополіста і при зростаючих, і при відбувають граничних витратах, але відбувають повільніше, ніж знижується гранична виручка. Звернемося до рис. 10.2. Умова першого порядку, MR = МС, виконується і в точці F, і в точці Е. Умова ж другого порядку виконується лише в точці Е, але не виконується в точці F. Дійсно, на рис. 10.2, а в точці Е крива MR перетинає висхідну гілку кривої МС, а на рис. 10.2, б в точці Е граничні витрати знижуються, але знижуються повільніше, ніж зменшується гранична виручка. Навпаки, в точці F і на тому, і на іншому малюнку граничні витрати зменшуються швидше, ніж зменшується гранична виручка. Очевидно, що в інтервалі від Qp до Q? приріст виручки, принесений кожної додатковоюодиницею продукції, перевищує при-зростання витрат. Таким чином, випуск QE максимізує прибуток, є оптимальним, випуск Qp - ні. Як вже говорилося в розділі 9.2.1, економісти називають Р б а Р Q Про D Про i_MR Qr Qe Q Qe Рис. 10.2. Умова максимізації прибутку монополіста першого порядку. максимумом прибутку і максимум позитивної, і мінімум модуля негативній різниці між загальною виручкою і загальними витратами на виробництво. Таким чином, мінімум збитків можна розглядати як максимум прибутку. Монополія, як і абсолютно конкурентні підприємства, може при оптимальному обсязі випуску отримувати позитивну, нульову чи негативну прибуток. На рис. 10.2 ми визначили випуск, максимізує прибуток, але не з'ясували, чи буде цей прибуток позитивною, нульовою або негативною. А це залежить від взаємного розташування кривих попиту і середніх загальних витрат (SATC). Звернемося до рис. 10.3, на якому послідовно представлені позитивна (10.3, а), нульова (10.3, б) і негативна (10.3, в) прибуток при одному і тому ж оптимальному, тобто максимізує прибуток, випуск Q *. Зауважимо, що у всіх трьох випадках оптимальний випуск визначається абсцисою точки перетину убуваючих кривих граничних витрат год граничної виручки Є. Ціна Р * визначається ординатою точки перетину А кривої попиту з перпендикуляром, відновленим з точки Q *, а середні загальні витрати - ординатою точки перетину В того ж перпендикуляра з кривою SATC. На згадку про Курно, перших вказав на точку Е як оптимум монополіста, її зазвичай називають (але не в англомовній літературі!) точкою Курно.? 6 \ \ = 5 SATC f \ t-SMC \ "\?> - MR Очевидно, загальна виручка від продажу оптимального обсягу випуску складе (за визначенням) TR (Q *) - Q * P * (Q *), (10.13) а загальні витрати на виробництво a шшт ГЧ SATC * r -SMC 4 MR D r STC (Q ') == Q * SATC (Q *). (10.14) Різниця між ними характеризує величину прибутку: n {Q *) = TR (Q *) - STqe *). (Ю .16) Рис. 10.3. Оптимум монополіста в короткому періоді з позитивною (а), нульовий (б) і негативною (в) прибутком. На рис. 10.3 загальна виручка (10.13) відповідає площі прямокутника OP * AQ *, а загальні витрати - площі прямокутника OC * BQ *. (Оскільки на рис. 10.3, б А = В, площа OP * AQ * характеризує як загальну виручку, так і загальні витрати). Різниця цих площ графічно характеризує прибуток. Заштрихований прямокутник на рис.
10.3, про представляє позитивну, а на рис. 10.3, в - негативний прибуток. У ситуації, показаної на рис. 10.3, б, монополія при оптимальному випуску отримує нульовий прибуток. Зверніть увагу, що у всіх трьох представлених на рис. 10.3 випадках криві попиту та граничної виручки однакові, так що відмінності в прибутку обумовлені особливостями застосовуваної технології, які втілені в кривих витрат. Можна вважати, що ми розглянули три підприємства-монополіста з випадково співпадаючими функціями попиту на їх продукцію. Можна, однак , використовувати той же інструментарій і для того, щоб показати, що при зниженні попиту і при збереженні незмінної технології монополія може з прибуткової перетворитися на збиткову. Переконатися в цьому корисно у зв'язку з широко поширеною думкою, що після звільнення цін підприємства-монополісти в Росії отримали можливість скоротити виробництво, з лишком компенсуючи втрати випуску за рахунок підвищення цін. Справедливість такої думки сумнівна вже тому, що якби така надмірна компенсація дійсно мала місце, то слідом за звільненням цін не виник би масштабну кризу неплатежів, що перетворився на хронічну хворобу російської еко- номики. На рис. 10.4 представлені криві середніх загальних, середніх змінних і граничних витрат монополіста в короткому періоді. В їх конфігурації відображений незмінний характер прийнятої технології і масштабу підприємства. Припустимо, що попит на продукцію монополіста скоротився з D до Dl, відповідно знизився і обсяг оптимального випуску (з Q * до Qj), знизилася і ціна (з Р * до Р {). Однак середні загальні витрати зросли з C (Q *) до C ^ Qf). При випуску Q * і ціною Р * монополіст отримував позитивну прибуток, рівну площі прямокутника CtP * AB. Після скорочення випуску до Qj монополіст став отримувати негативний прибуток, рівну по модулю площі прямокутника PfCB ^. Таким чином, зниження величини попиту на продукцію монополії привело її до збитковості. Володіння монопольною владою на ринку не гарантує, як бачимо, позитивної економічної прибутку. Чи не припинить в такому випадку монополія виробництво даного товару, чи не покине вона ринок? Ні, в короткому періоді монополіст залишиться в галузі до тих пір, поки подальше зниження попиту не призведе до падіння ціни нижче рівня середніх змінних витрат. Зазначимо у зв'язку відміну монополії від абсолютно конкурентного підприємства. У розділі 9.2.2 ми визначили точку закриття абсолютно конкурентного підприємства (точка D на рис. 9.4, а) як точку мінімуму середніх змінних витрат. Для підприємства-монополіста точка, відповідна minSAVC, не є точкою закриття. Такий єдиною точки закриття для монополії взагалі не існує. Монополіст залишить ринок лише в тому випадку, якщо ціна виявиться нижче середніх змінних витрат при оптимальному, тобто прібилемаксімізірующем, випуск, тобто якщо P * (Q *)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 10.3. МОНОПОЛІЯ У короткий період 10.3.1. Максимізація прибутку "
 1. 9.3. Максимізація довгострокового прибутку
  Але для людей і багатства кордонів не вказано точних, І хто володіє скарбницею, більшою, ніж інші всі, Жадає подвоїти її: бо досита хто всіх наситить? Засобами прибуток добути смертних людей обдарував Промисел безсмертних богів, але в багатстві і загибель таїться, Карой для тих иль інших шле від Зевса вона. Солон (VII-VIвв. до н. Е..) У короткостроковому періоді виробничі можливості підприємства огра
 2. ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК
  А Агенти економічні 17,71, 123, 237 Агрегирование переваг 401 агрегування товарної продукції 102 Аксіоми опуклості 136, 139, 142 виявлених переваг 161 ненасиченими 135, 142 безперервності 135, 141-142 повної впорядкованості 135 порядкового підходу 134 переваг 139, 161 рефлективності 135, 142 порівнянності 135 порівняльне ™ 142 транзитивності 135, 142 Акт добровільний 76
 3. Словник термінів
  Акциз - податок, що стягується з одиниці проданої продукції в твердо ус тановленном розмірі. Алокація - певний розподіл благ між індивідами або факторів виробництва між галузями. Ануїтет - чистий дохід від фінансового активу, рівновеликий по всіх роках його терміну служби. Безробіття - перевищення обсягу пропозиції над обсягом попиту на ринку праці. Благо - предмет або послуга,
 4. 10.8.1. Встановлення граничного ЦІН
  Одним із способів регулювання монополії є встановлення граничних, або максимально допустимих, цін продукції. Вплив граничних цін на умови попиту, з яким стикається монополіст, показано на рис. 10.17. Тут D і MR - криві попиту і відповідно граничної виручки нерегульованої монополії, Рт - встановлена ??владою, а це може бути уряд або органи місцевого
 5. 4.2 РІШЕННЯ
  рішення задачі № 1 а) Оптимум фірми в короткому періоді досягається при тому рівні випуску, при якому виконується рівність SMC (q) = P. При вирішенні задачі (Виробництво, 4 частини III) визначена функція SMC (q) = 0.1256q. З рівності 0.1256q = 6 знаходимо q = 47.773. Виручка фірми TR = Pq == 6 - 47.774 = 286.64. Загальні витрати фірми в короткому періоді STC (q) = 85 + 0.062797q2 = 228.32. Прибуток
 6. 18.1. Основні риси соціально-економічної моделі
  Після перевороту 1867-1868 рр., («революція Мейдзі») Японія за сто років пройшла шлях від традиційної феодальної соціально-економічної системи до розвиненої ринкової економіки. Ряд сусідів Японії - Південна Корея, Тайвань, Таїланд - використовували багато в чому уроки японського шляху «наздоганяючого розвитку». Соціальна структура і трудові відносини Для Японії характерний великий соціальний шар дрібного
 7. 12.2. Умови максимального прибутку
  При економічному підході, коли прибуток представляється різницею між виручкою від реалізації і витратами втрачених можливостей, фірма прагне максимізувати різницю між загальним доходом і загальними витратами. Однак треба врахувати, що виробництво кожної додаткової одиниці продукції одночасно збільшує загальні витрати (на величину МС граничних витрат) і підвищує загальну виручку на
 8. 14.7. Теорії вилучення ренти
  Рента як економічна категорія крім номінальної функції приросту багатства створює ще й стимул до постійного перерозподілу ресурсів на сфери найбільш прибуткового додатки. Цей процес перерозподілу ресурсів в сфери, що приносять ренту, називається процесом отримання прибутку. Жак уже зазначалося, земельна рента неоднорідна. Диференціальна рента 1 формується на землях кращого
 9.  ГЛОСАРІЙ
    Абсолютна величина людського капіталу (освітній фонд) - оцінка людського капіталу в грошовому вираженні. Автоматичні стабілізатори - економічні категорії, мінливі автоматично при зміні обсягів національного виробництва (ЧНП), наприклад податки, трансфертні платежі. Пом'якшують реакцію обсягу ВНП на зміну сукупного попиту. Авуари - кошти, за рахунок
 10.  ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО РИНКУ ТА ГРОШОВОГО ОБІГУ
    Нормальне функціонування фінансового ринку в стра ні - одна з обов'язкових умов ефективного функціонує вання економіки, стабільності соціального розвитку. Фінан совий ринок - комплексний об'єкт. За предметною ознакою, тобто по виду фінансових ресурсів, він складається з трьох сегментів: ринків грошових ресурсів, цінних паперів і валютного ринку. Між ними існують тісні взаємозв'язки,
енциклопедія  асорті  печінка  майонез  запіканка