ГоловнаЮриспруденціяАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
Четвериков BC. Адміністративне право, 2004 - перейти до змісту підручника

10.3. Загальні правила накладення адміністративного покарання

У ст. 4.1 вказані загальні правила накладення адміністративного покарання, якими повинні керуватися суддя, орган, уповноважена посадова особа, що розглядає справи про адміністративні правопорушення. Адміністративне покарання за вчинення адміністративного правопорушення призначається в межах, встановлених законом, що передбачає відповідальність за дане адміністративне правопорушення, відповідно до цього Кодексу. При призначенні адміністративного покарання фізичній особі враховуються характер вчиненого ним адміністративного правопорушення, особу винного, його майновий стан, обставини, що пом'якшують адміністративну відповідальність, і обставини, що обтяжують адміністративну відповідальність. При призначенні адміністративного покарання юридичній особі враховуються характер вчиненого ним адміністративного правопорушення, майнове і фінансове становище юридичної особи, обставини, що пом'якшують адміністративну відповідальність, і обставини, що обтяжують адміністративну відповідальність. Призначення адміністративного покарання не звільняє особу від виконання обов'язку, за невиконання якої адміністративне покарання було призначено. Ніхто не може нести адміністративну відповідальність двічі за одне і те ж адміністративне правопорушення. При цьому слід обов'язково враховувати обставини, що пом'якшують адміністративну відповідальність особи, яка вчинила адміністративне правопорушення. Обставинами, що пом'якшують адміністративну відповідальність, визнаються (ст. 4.2.): Каяття особи, яка вчинила адміністративне правопорушення; запобігання особою, яка вчинила адміністративне правопорушення, шкідливих наслідків адміністративного правопорушення, добровільне відшкодування заподіяної шкоди або усунення заподіяної шкоди; вчинення адміністративного правопорушення неповнолітнім; вчинення адміністративного правопорушення вагітною жінкою або жінкою, яка має малолітню дитину. Законами суб'єктів Російської Федерації про адміністративні правопорушення можуть бути передбачені й інші обставини, що пом'якшують адміністративну відповідальність. Суддя, орган, посадова особа, що розглядають справу про адміністративне правопорушення, можуть визнати пом'якшуючими обставини, не зазначені в цьому Кодексі або в законах суб'єктів Російської Федерації про адміністративні правопорушення (принцип доцільності).
Одночасно суб'єктом, уповноваженим розглядати справи про адміністративні правопорушення повинні враховуватися обставини, що обтяжують адміністративну ответс-твенность особи, яка вчинила адміністративне правопорушення (ст. 4.3). Обставинами, що обтяжують адміністративну відповідальність, визнаються: продовження протиправної поведінки, незважаючи на вимогу уповноважених на те осіб припинити її; повторне вчинення однорідного адміністративного правопорушення, якщо за вчинення першого адміністративного правопорушення особу вже було піддано адміністративному стягненню, по якому не закінчився термін, передбачений статтею 4.6 цього Кодексу; втягнення неповнолітнього у вчинення адміністративного правопорушення; вчинення адміністративного правопорушення групою осіб; вчинення адміністративного правопорушення в умовах стихійного лиха або за інших надзвичайних обставин; вчинення адміністративного правопорушення в стані сп'яніння. Суддя, орган, посадова особа, що накладають адміністративне стягнення, залежно від характеру вчиненого адміністративного правопорушення можуть не визнати дану обставину обтяжуючою. Обставини, передбачені частиною 1 цієї статті, не можуть враховуватися як обтяжуючі у разі, якщо зазначені обставини передбачені в якості кваліфікуючої ознаки адміністративного правопорушення відповідними нормами про адміністративну відповідальність за вчинення адміністративного правопорушення. Порядок накладення адміністративних стягнень за вчинення кількох адміністративних правопорушень визначено статтею 4.4. 1. При вчиненні особою двох і більше адміністративних правопорушень адміністративне стягнення накладається за кожне вчинене адміністративне правопорушення. Якщо особа вчинила кілька адміністративних правопорушень, справи про які розглядаються одним і тим же органом, посадовою особою, стягнення накладається в межах тільки однієї санкції. Давність притягнення до адміністративної відповідальності регламентована ст. 4.5. Постанова по справі про адміністративне правопорушення не може бути винесено після закінчення двох місяців з дня вчинення адміністративного правопорушення, а за порушення законодавства Російської Федерації про внутрішніх морських водах, територіальному морі, континентальному шельфі, про виняткову економічну зону Російської Федерації, митного законодавства Російської Федерації, законодавства Російської Федерації про охорону навколишнього природного середовища і законодавства Російської Федерації про податки і збори після закінчення одного року з дня вчинення адміністративного правопорушення.
При триваючому адміністративне правопорушення терміни, передбачені частиною 1 цієї статті, починають обчислюватися з дня виявлення адміністративного правопорушення. За адміністративні правопорушення, що тягнуть застосування адміністративного стягнення у вигляді діскваліфі-кации, особа може бути притягнута до адміністративної відповідальності не пізніше одного року з дня вчинення адміністративного правопорушення, а при триваючому адміністративне правопорушення - одного року з дня його виявлення. У разі відмови в порушенні кримінальної справи або припинення кримінальної справи, але за наявності в діях особи ознак адміністративного правопорушення терміни, передбачені частиною 1 цієї статті, починають обчислюватися з дня прийняття рішення про відмову в порушенні кримінальної справи або про її припинення. У разі задоволення клопотання особи, щодо якої ведеться провадження у справі про адміністративне правопорушення, про розгляд справи за місцем проживання даної особи строк давності притягнення до адміністративної відповідальності припиняється з моменту задоволення цього клопотання до моменту надходження матеріалів справи судді, до органу, посадовій особі, уповноваженим розглядати справу, за місцем проживання особи, щодо до торого ведеться провадження у справі про адміністративне правопорушення. Особа, на яку накладено адміністративне стягнення за вчинення адміністративного правопорушення, вважається підданим даного стягненню протягом одного року з дня закінчення виконання постанови про накладення адміністративного стягнення. У справі про адміністративне правопорушення, що розглядається уповноваженими органом або посадовою особою, спори про відшкодування майнової шкоди та про відшкодування моральної шкоди, вирішується судом у порядку цивільного судочинства. Адміністративний арешт обчислюється добами, а позбавлення спеціальних прав громадянина - роками, місяцями і днями. Термін погашення адміністративного покарання (ст. 4.6) обчислюється одним роком. Після цього особа вважається не піддана адміністративному покаранню. Цей захід сприяє відновленню повного адміністративно-правового статусу громадянина.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 10.3. Загальні правила накладення адміністративного покарання "
 1. Запитання для самопідготовки та контролю
  Поняття, загальні та особливі риси адміністративної відповідальності. Адміністративне покарання, поняття, види і характеристика. Загальні правила накладення адміністративного покарання. Адміністративна відповідальність юридичних
 2. 8. Адміністративне правопорушення і адміністративна ответственность8.1. Загальна характеристика Кодексу Російської Федерації про адміністративні правопорушення
  Законодавство про адміністративні правопорушення Російської Федерації складається з Кодексу Російської Федерації про адміністративні правопорушення (КоАП РФ) і прийнятих відповідно до його положень законів суб'єктів Російської Федерації про адміністративні правопорушення ( ч. 1 ст. 1.1, 2.1). КоАП РФ орієнтований на захист конституційних прав і свобод людини і громадянина,
 3. § 9. Державний службовець: основи правового становища
  Якщо строго слідувати положенням Федерального закону «Про систему державної служби Російської Федерації», то державний службовець - це особа, професійно здійснює службову діяльність на посадах дер жавної служби із забезпечення виконання повноважень Російської Федерації і її суб'єктів, державних органів, а також осіб, які займають державні посади
 4. § 2. Нормативне підгрунтя адміністративної відповідальності
  Під нормативним підставою відповідальності розуміється система діючих правових норм, що закріплюють: її загальні положення та принципи; систему адміністративних покарань, їх розміри і прин ципи їх застосування; склади адміністративних правопорушень; коло суб'єктів, які мають право накладати адміністративні покарання; провадження у справах про адміністративні правонаруше пах; виконання
 5. 7.3. Поняття, основні ознаки і види актів, порядок їх підготовки та реєстрації
  Правовою формою реалізації завдань і функцій органів виконавчої влади, державного управління, адміністрації органів МСУ є їх правові акти управління, прийняті уповноваженим органом, посадовою особою на підставі і в порядку визначеному законом. Акти управління, що приймаються на підставі закону, є підзаконними актами. Найвищим за силою актом управління є указ
 6. антимонопольної політики
  Основні Підприємницька діяльність на товар-напрямку ном ринку має дві тенденції, характери-антимонопольної зуется двома способами досягнення успіху, політики отримання найбільшого прибутку. Перша тен денція виявляється в тому, що підприємці вступають в кон-куренції за ринок збуту, замовлення споживачів і тому стре мятся поліпшувати якість продукції, розширювати асортимент,
 7. 4. Ухвалення рішення у справі про притягнення до адміністративної відповідальності
  Загальні правила прийняття арбітражним судом рішення по справі про притягнення до адміністративної відповідальності передбачені ст. 169-172, 178 АПК РФ. За результатами розгляду заяви про притягнення до адміністративної відповідальності арбітражний суд приймає одне з двох видів рішень: про притягнення до адміністративної відповідальності; про відмову в задоволенні заяви про притягнення до
 8. 1. Особливості розгляду справ про стягнення обов'язкових платежів і санкцій
  Справи про стягнення з осіб, які здійснюють підприємницьку та іншу економічну діяльність, обов'язкових платежів і санкцій, передбачених законом, розглядаються арбітражним судом за загальними правилами позовного провадження, передбаченим АПК РФ, з особливостями, встановленими в гл. 26 АПК РФ. Необхідно враховувати Інформаційний лист Президії Вищого Арбітражного Суду РФ від 20.02.2006
 9. * (№)
  * (1) В країнах системи континентального (цивільного) права розподіл права на приватне і публічне є фундаментальним і визначає в тому числі організацію судової системи (див., наприклад: Aubert J.-L. Introduction au droit et themes fondamentaux du droit civil. 9-е ed. P., 2002. P. 33, 45 ). Проте в Росії всі цивільні суди є одночасно судами та приватного, і публічного права.
 10. § 2. Судове доведення
  Поняття судового доказування. Судовим доказування слід вважати процедури виконання особами, що у справі, своїй процесуальної обов'язки по доведенню, а також доказательст ються процедури, здійснювані безпосередньо арбітражним судом. Під доведенням зазвичай розуміється діяльність суб'єктів доказування в арбітражному процесі з обгрунтування обставин справи з метою його
енциклопедія  асорті  печінка  майонез  запіканка