ГоловнаЕкономікаСвітова економіка → 
« Попередня Наступна »
Ломакін В.К.. Світова економіка, 2002 - перейти до змісту підручника

10.3. Продовольча допомога

Загострення становища з продовольством в цілому ряді країн, що розвиваються на початку 70-х років викликало необхідність прийняття термінових заходів, спрямованих на пом'якшення продовольчої проблеми. Важливим інструментом зменшення проблеми голоду з'явилася продовольча допомога, під якою розуміється передача коштів на умовах пільгових кредитів і безоплатних дарів. Масштаби і вплив. Продовольча допомога стала одним з елементів забезпечення продовольчої безпеки. З середини 70-х років її обсяг зріс з 8 до 13 млн т зерна на рік в 1995 р., або до 0,7% виробництва. Крім того, за вказаний період зросли пільгові поставки незернових продуктів харчування (порошкове молоко, рослинне масло) з 330 тис. т до 1,2 млн т. Слід зазначити, що, незважаючи на зростання абсолютних розмірів продовольчої допомоги, значення імпорту зерна в загальних його надходженнях для споживання населенням країн, що розвиваються поступово збільшилася, а частка допомоги скорочувалася. Основні поставки продовольчої допомоги йдуть в країни прісахарской Африки, на частку якої припадає понад 70% її загального обсягу. В цілому в останнє десятиліття відбулося збільшення допомоги найменш розвиненим країнам. Серед інших найбільш велику допомогу отримують Єгипет, Йорданія, Марокко і Туніс, в Азії - Індія, Пакистан, Шрі-Ланка, в Латинській Америці - Сальвадор, Гватемала, Ямайка, Перу. У зв'язку з різким спадом сільськогосподарського виробництва продовольча допомога почала надходити в східноєвропейські країни і в республіки Центральної Азії. Багаторічні поставки продовольчих продуктів у великих кількостях дають безсумнівні тимчасові вигоди країнам-одержувачам. Вони пом'якшують брак продовольства, полегшують надання невідкладної допомоги голодуючим. Допомога зменшує валютні витрати на імпорт продовольства і дозволяє заощадити кошти, необхідні для інших галузей економіки. Однак для соціально-економічного розвитку приймаючих країн вона може мати негативні короткострокові і довгострокові наслідки.
У зв'язку з цим відбувається переорієнтація міжнародної допомоги з поставок продовольства на передачу технології та постачання технікою та іншими засобами виробництва. Технічна та фінансова допомога надається не тільки сільському господарству країн, що розвиваються, а й іншим галузям продовольчого комплексу. Відставання їх від Заходу в країн, так само як і в розвитку сільського господарства, велике. Країни, що розвиваються прагнуть виключити негативні впливи з боку країн-донорів при отриманні продовольчої допомоги. Вони виступають проти використання допомоги для надання політичного тиску, виявляють інтерес до розширення допомоги на багатосторонній основі, до збільшення пільгового кредитування та безоплатної допомоги, ув'язці продовольчої допомоги з програмами економічного і соціального розвитку. Донори продовольчої допомоги. Надання продовольчої допомоги здійснюється на двосторонній і багатосторонній основах. Нею займаються міждержавні організації та об'єднання - ОЕСР, ЄС, ОПЕК та ін У 80 - 90-ті роки відзначалася тенденція скорочення надаваної допомоги через міждержавні організації і збільшення її через неурядові. Найбільшою міжнародною організацією, що займається питаннями продовольства і сільського господарства у світі, є Продовольча і сільськогосподарська організація I (ФАО), створена в 1945 р. Крім збору та аналізу інформації ФАО займається питаннями координації надання продовольчої допомоги країнам, що розвиваються, а також сприяння розвитку сільського господарства. Вона розробляє і здійснює різноманітні проекти технічної допомоги. В системі ФАО з 1967 р. діє програма промислового співробітництва, в реалізації якої беруть участь більше ста корпорацій агробізнесу. Істотний внесок у розробку продовольчих питань вносять інші міжнародні організації, зокрема створений ООН в 1974 р. Світовий продовольчий рада, яка спостерігає за світовою продовольчою становищем і організовує допомогу нужденним країнам.
У 1977 р. був створений Міжнародний фонд сільськогосподарського розвитку (ІФАД), він сприяє країнам, що розвиваються з метою поліпшення становища з продовольством, надаючи кошти у вигляді позик на пільгових умовах і у вигляді дарів. Основним постачальником допомоги на двосторонній і багатосторонній основах є США. Протягом багатьох років вони поставляють продовольчі товари країнам, що розвиваються або на пільгових умовах, або безоплатно. У середині 60-х років на США припадало 96% обсягу продовольчої допомоги. У 90-ті роки це частка знизилася на 40%. Будучи найбільшим постачальником допомоги, США у своїх зовнішньоекономічних відносинах не раз вдавалися до політики «продовольчого зброї». Великі поставки продовольчої допомоги надавалися в 70-ті роки Єгипту в часи Садата, Чилі - після військового перевороту. У 60-ті роки значна безоплатна допомога надавалася Тунісу, Філіппін і Південному В'єтнаму, а на пільгових умовах - Індії, Пакистану, Південному В'єтнаму та Південної Кореї. Поряд з наданням продовольчої допомоги, розширенням сільськогосподарського експорту США з кінця 70-х років прийшли до політики стимулювання виробництва продовольства в країнах, що розвиваються. Вони виходили з того, що даний підхід сприяє політичній і соціальній стабілізації в світі і дозволяє США розширити свої торговельні зв'язки. У 80-ті роки в продовольчої допомоги зросла роль країн Західної Європи. У порівнянні з США ЄС дотримується більш помірної спрямованості в наданні продовольчої допомоги. Поставки продовольства включають зернові, порошкове молоко, топлене масло і цукор. Велика частина допомоги направляється в найменш розвинені країни Африки та Азії. В основному вона концентрується в країнах, пов'язаних з Союзом системою різних угод. Окремий напрямок у наданні продовольчої допомоги ЄС - виділення коштів на цілі розвитку сільського господарства країн, що розвиваються.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 10.3. Продовольча допомога "
 1. § 14. Джерела адміністративного права
  Література з питання про кодифікування: С. Муромцев, майбутнє скорочення «кодифікаційної» розробки поточного законодавства, Право 1907, № 37. /. Гессен, Оновлений лад і кодифікація, Право 1909, № 10; його ж, Конституційне законодавство, Право 1909, № 44 і 45. Див також вказівки у Лазаревського, Лекції, т. 1 с. 430. - Загальні джерела для ознайомлення з новітнім російським
 2. § 15. Завдання адміністративного права.Сістема адміністративного права
  Регулюючи публічні відносини між правлячою владою і громадянами, адміністративне право переслідує дві корінні завдання. З одного боку, воно визначає межі для вторгнення правлячої влади в область особистої самодіяльності громадян, з іншого боку, воно визначає ставлення громадян до позитивної діяльності самої державної влади. Держава не може надати громадянину
 3. Запитання до теми
  Розкажіть про роль сільського господарства у світовому виробництві. Як змінилася в останні десятиліття структура сільськогосподарського виробництва? Назвіть основних виробників сільськогосподарської продукції в світі. Які зміни відбулися у виробництві сільськогосподарської продукції за 1970-1990-ті роки? Охарактеризуйте тенденції у використанні сільськогосподарських угідь. Розкажіть про
 4. 21.4. Фактори світового впливу США
  На сучасному етапі світового розвитку розмір і рівень національного ринку виступають важливими факторами світового впливу. Високий ступінь забезпеченості США власними ресурсами щодо стримує зростання залежності від зовнішніх джерел і дає макроекономічній політиці США достатній ступінь свободи. Але від попиту на найбільшому в світі американському національному ринку залежить збут товарів і
 5. 31.1. Особливості економічного розвитку
  Темпи зростання. У 80-90-ті роки бразильське господарство розвивалося в умовах жорстокої кризи зовнішньої заборгованості. Валовий продукт збільшувався повільними темпами. У 90-ті роки, незважаючи на два економічних кризи 1992 і 1998 рр.., Господарський зростання значно підвищився. На відміну від попереднього десятиліття була забезпечена позитивна динаміка виробництва на душу населення (+1%), в 80-ті роки
 6. 32.2. Особливості економічного розвитку
  Темпи зростання. Протягом усього періоду після здобуття в 1960 р. політичної незалежності ДРК відзначалися вкрай низькі темпи економічного зростання, які до того ж істотно відставали від темпів зростання населення. Так, в 1965 - 1980 рр.. середньорічні темпи зростання ВВП країни склали всього 1,4% при середньорічних темпах зростання населення 2,8%. У 1980-1990 рр.. страновой ВВП зростав у середньому на 1,6% в
 7. 6.1. Сутність, мета і якісний вимір продовольчої безпеки
  У глобальному розвитку світової економіки є проблеми, які в певних умовах набувають пріоритетний характер. У зв'язку із збільшенням населення Землі в даний час на одне з перших місць вийшла проблема голоду, точніше - проблема виробництва продовольства і його споживання. Продовольчу безпеку слід розглядати як найважливішу якісну характеристику економічної
 8. 16.5. Соціальні проблеми країн, що розвиваються
  Вищі темпи економічного зростання в країнах, що розвиваються в порівнянні з розвиненими протягом останніх десятиліть сприяли постійного скорочення розриву між ними за економічними показниками. Однак цей розрив все ще разючий. Середньодушовий обсяг ВВП в країнах, що розвиваються в 2000 р. склав 13% від рівня розвинених країн, обсяг промислового про-виробництва - а продукції
 9. 19.3. Зовнішні чинники розвитку
  Економічний розвиток країн третього світу тісно пов'язане і багато в чому визначається змінами в світовому господарстві. Його інтернаціоналізація і поступова глобалізація посилюють не-необхідно підвищення відкритості їхніх національних економік, формування розгалужених економічних зв'язків. Разом з тим інтегрованість у світове господарство не може бути оцінена однозначно, бо сполучена з ускладненням
 10. Питання 3.Продовольственная проблема
  Світову продовольчу проблему називають однією з головних невирішених проблем XX в. За останні 50 років у виробництві продовольства досягнутий істотний прогрес - чисельність що недоїдають і голодуючих скоротилася майже вдвічі. Водночас чимала частина населення планети дотепер відчуває дефіцит продуктів харчування. Чисельність нужденних у них перевищує 800 млн. чоловік, тобто абсолютну
енциклопедія  асорті  печінка  майонез  запіканка