ГоловнаЕкономікаМакроекономіка → 
« Попередня Наступна »
Б.І. Герасимов, Н.С. Косів, В.В. Дробишева. Економічна теорія. Макроекономіка. Перехідна економіка, 2009 - перейти до змісту підручника

10.3. Роздержавлення власності


Історія економічного життя будь-якого суспільства показує, що в суспільстві постійно відбувається процес перерозподілу об'єктів і прав власності. Перехідна економіка служить прямим підтвердженням цієї історичної традиції.
Для переходу до ринкової економіки необхідно перетворити виробничу сферу - створити велику кількість господарюючих суб'єктів, які ведуть справу на засадах вільного підприємництва. Ця лінія переходу до ринку пов'язана з істотними перетвореннями відносин власності. Основний зміст таких перетворень - роздержавлення власності.
Під роздержавленням власності слід розуміти процес поступової зміни ролі держави як безпосереднього суб'єкта економічних відносин, зниження його ролі в тому чи іншому секторі народного господарства, на тому чи іншому ринку товарів і послуг. Іншими словами, роздержавлення означає зняття з держави більшості функцій господарського управління, передачу відповідних повноважень на рівень підприємств, заміну вертикальних господарських зв'язків горизонтальними.
Одним із напрямків роздержавлення є приватизація, під якою розуміється процес трансформації державної власності в приватну.
Іншим напрямком роздержавлення виступає комерціалізація державних підприємств, яка полягає в їх перекладі на комерційний розрахунок, підпорядкуванні їх діяльності принципам ринкового механізму. Комерціалізація державних підприємств припускає усунення навколишнього їх неринковою середовища. При цьому держава або скорочує, або повністю припиняє їх бюджетне фінансування. Комерціалізація об'єктів готує грунт і розчищає шлях до приватизації, так як дозволяє виявити нежиттєздатні підприємства, які надалі стають об'єктом приватизації.
Процес роздержавлення власності в перехідній економіці полягає в забезпеченні реальної добровільності всіх її членів, в прояві самостійності в господарській діяльності, у використанні всіх можливостей і прав суб'єктів ринкових відносин. Усунення тоталітарних обмежень в області особистої власності виявляється в подоланні уравнительности у розподілі, ліквідації обмежень у правах мати певне особисте майно, появі багатоканальних джерел особистих доходів.
Важливий момент у перетворенні власності в рамках перехідної економіки - швидкий розвиток приватної власності. Це найбільш динамічний сегмент перехідної економіки. Приватизація є важливим засобом створення економічної структури виробництва, адекватної ринковій системі. Вона пов'язана з освітою не тільки індивідуальної приватної власності, а й колективно-приватної власності у вигляді акціонер-них товариств (процес акціонування).
Необхідність приватизації в сучасному суспільстві виникає внаслідок неефективної діяльності державних підприємств. Але приватизація сама по собі насамперед формальний акт. Вона не створює автоматично очікуваного підвищення ефективності і тісно пов'язана з іншими умовами, яких може і не бути. Потрібні інститути ринкової інфраструктури, відповідна система права, повинен сформуватися інший (ринковий) тип господарського мислення і т. п.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "10.3. роздержавлення власності"
 1. 3. Розвиток ринкових відносин в Росії
  З початку 90-х рр.. XX століття Рос ся переживає глибокі зміни. Вони пов'язані з переходом на ринкову модель господарювання. Процес економічної трансформації в нашій країні йде неоднозначно і по всій видимості займе не одне десятиліття. Розпочатий в Росії період реформ націлений на перетворення всієї соціально-економічної системи в цілому. Оцінюючи таку трансформа цію, необхідно враховувати
 2. 5.4. Трудові ресурси
  Основні поняття Трудові ресурси - це частина населення, що володіє физиче-ським розвитком, розумовими здібностями і знаннями, що дають-ми воможность трудитися. До трудових ресурсів відноситься населе ня як у працездатному віці (за винятком непрацюючих інвалідів праці, війни, дитинства та непрацюючих осіб працездатний-ного віку, які отримують пенсії по старості на пільгових умовах-ях), так і
 3. 23.1. Основні моделі соціально-економічного розвитку та їх риси
  Держави Африканського континенту, добившись незалежності, сподівалися, що це автоматично додасть значний імпульс їх економічному розвитку. Однак цього не сталося, і замість процвітання економіка більшості з них фактично стала деградувати. Перш за все це відносилося до країн Тропічної Африки, тобто Східної, Західної, Центральної та Південної Африки, які часто називають
 4. 9.1. РОЛЬ ДЕРЖАВИ В СИСТЕМІ РИНКОВИХ ВІДНОСИН
  Світова практика показала, що немає і не може бути ефективної ринкової економіки без активної регулюючої ролі держави. Держава втягується в ринкову економіку з метою підтримки економічної стабільності, макроекономічної рівноваги, згладжування циклічних спадів і підйомів у розвитку економіки. Перш за все держава сприяє ефективній госпо-кої діяльності всіх
 5. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ
  У чому сутність перехідного періоду? Чому лібералізації економіки недостатньо для формування ринкових інститутів? За якими напрямками протікає лібералізація економіки? Навіщо потрібна лібералізація зовнішньоекономічних зв'язків країни і в яких формах вона здійснюється? Що таке роздержавлення власності і за якими напрямками воно проводиться? Навіщо потрібна приватизація? У чому
 6. 11.3. НЕОБХІДНІСТЬ І КРИТЕРІЇ ПЕРЕТВОРЕННЯ ВІДНОСИН ВЛАСНОСТІ
  Необхідність перетворення відносин власності в ході переходу від централізовано-планової до ринкової моделі господарювання насамперед диктується потребою формування ринку. Як відомо, ринкове господарство покоїться на двох «китах»: економічну свободу виробників і споживачів, з одного боку, конкуренції - з іншого. Ці необхідні умови не можуть бути реально забезпечені в
 7. 11.4. ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕТВОРЕННЯ ВЛАСНОСТІ В РОСІЙСЬКІЙ ЕКОНОМІЦІ
  Відносини та форми власності відіграють визначальну роль у формуванні внутрішніх джерел і стимулів розвитку, у визначенні їх дієвості та спрямованості. Стратегія реформування відносин і форм власності тому спрямована на: перетворення суб'єктів власності в реальних власників; розвиток справжньої багатосекторні економіки. Обидва ці напрями невіддільні один від одного,
 8. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ
  Яка сутність сучасної перехідної економіки Росії? Які завдання стоять перед сучасною перехідною економікою Росії? Чи є які-небудь специфічні особливості переходу економіки України до ринкових відносин? Які основні причини заміни соціалістичних економічних відносин на ринкові? Чим диктується необхідність перетворення відносин власності в ході переходу російської
 9. 8.6. Механізм правового регулювання та його ефективність
  Механізм правового регулювання - це взяті в єдності та взаємодії всі правові засоби (елементи механізму), за допомогою яких здійснюється правовий вплив на суспільні відносини. Механізм правового регулювання (МПР) - це певна ідеальна модель, створена в результаті спрощення, огрубіння процесу регулювання, відволікання від якихось другорядних, несуттєвих
 10. 5.2. Перетворення державної власності
  Зазначене вище протиріччя може бути дозволено лише за допомогою докорінної зміни пануючої форми власності. Істота перетворень полягає в тому, щоб виробити в значних масштабах роздержавлення власності - перетворення значної частини державної власності в різноманітні інші форми господарства. Проте перетворення державної власності аж ніяк
енциклопедія  асорті  печінка  майонез  запіканка