ГоловнаЕкономікаІнформаційні технології в економіці → 
« Попередня Наступна »
Г.А. Титоренко. Автоматизовані інформаційні технології в економіці, 1999 - перейти до змісту підручника

10.3. ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АВТОМАТИЗОВАНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ СТРАХОВОЇ СПРАВИ

Страхування є одним з найбільш інформаційно насичений-них та інформаційно залежних видів бізнесу. Розвиток в нашій країні ринкових відносин, включення в світові інтеграційні процеси змушує вже сьогодні при-ближай до вимог світових стандартів. Зростають вимоги до об'єктивної оцінки фінансового стану підприємств, координації стратегій, що спрямоване на зниження фінансових ризиків та отримання конкурентних переваг. Це обумовлює необхідність впровадження в процес страху-вання автоматизованих інформаційних технологій. Впровадження інформаційних технологій у процес планування та управління діяльністю страхових компаній передбачає не тільки обробку великих і взаємопов'язаних масивів даних, але може використовуватися також для їх аналізу та обгрунтувань варіантів управлінських рішень. При цьому важливу роль шраюг облік різноманітних відомостей про сектори економіки, регіоні, фірмі та інших господарюючих суб'єктах, а також облік фінансових, трудових і матеріальних ресурсів. Обсяги інформації, високі вимоги до точності і дост-вірності, необхідність ефективного аналізу фінансового со-стояння клієнтури і страхової фірми - ось основні причини, які спричиняють автоматизацію страхового бізнесу. З впровадженням обчислювальної техніки в страхову діяльність страхові завдання стали оброблятися з використанням всього різноманіття технічних засобів. Автоматизація завдань страхової справи залежить в першу чергу від зміни форм взаємодії машини і користувача. На початкових етапах застосування ЕОМ переважно вирішувалися завдання, що формують зведені дані про результати діяльності страхової організації за звітний період. ЕОМ використовувалися в режимі пакетної обробки, що викликало затримку в прийнятті рішень і виключало роботу страховиків з клієнтами в реальному масштабі часу. Положення змінилося в даний час, Коган значна частина працюючих у страхових компаніях комп'ютерів являє собою один з типів розподілених обчислювальних систем. Розподілені системи в страховій діяльності будуються на базі АРМ фахівця, з'єднаних каналами зв'язку в обчислювальні мережі багатопроцесорних комп'ютерів і багатомашинних обчислювальних комплексів. Автоматизовані робочі місця оснащені персональними комп'ютерами і прикладними програмами, призначеними для реалізації окремих функцій (розрахунок заробітної плати, облік страхових полісів) або блоків функцій, наприклад бухгалтерських операцій, інвестицій і т.п. Всі АРМ під'єднані до єдиної технологічній платформі, що працює на базі більш потужного сервера. За такої схеми електронної обробки інформації організовується багато користувачів робота з різними чи одними і тими ж програмами і наборами даних. Це дозволяє уникнути надмірності і суперечливості даних, а також їх втрати і спотворення. Практикується введення даних і однієї службою користувачів з числа співробітників компанії по паролю, тобто мають відповідні повноваження для роботи з цими даними. Такі можливості в даний час надають автоматизовані інформаційні технології страхової діяльності досить широко.
Поява подібних систем, що реалізують завдання в галузі фінансово-кредитної діяльності, пояснюється, в першу чергу, тим, що ці системи потенційно мають краще співвідношення «продуктивність / вартість». Технічний прогрес призвів до появи дешевих і потужних ПЕОМ і високошвидкісних засобів зв'язку. Страховим компаніям стало вигідно купувати кілька комп'ютерів середнього класу і зв'язувати їх в мережу, що забезпечує швидке технічне оснащення знову соедаваел & гх в ринкових умовах страхових компаній. Широке використання розподілених обчислювальних систем в страховій справі визначили характер самих прикладних задач та організацію їх вирішення. Співробітники, відділи, філіали страхової компанії, окремі споживачі інформації (агенти, брокери), як правило, розосереджені по деякій території. Ці користувачі достатньо автономно вирішують свої завдання, тому зацікавлені у використанні власних обчислювальних ресурсів. Однак розв'язувані ними завдання тісно взаємопов'язані, тому їх обчислювальні засоби повинні бути об'єднані в єдину систему. Адекватним рішенням у такій ситуації є лише використання обчислювальних мереж (локальних, відкритих, глобальних). Очевидна перевага розподілених систем - принципово більш висока надійність, необхідна надмірність ін-формації. Надійність тут розуміється як здатність системи виконувати свої функції при відмовах окремих елементів апаратури і неповної доступності даних. Основою підвищеної надійності розподілених систем є обгрунтована надлишковість інформації. Надмірність збережених даних страхової компанії проявляється, наприклад, в тому, що в розподілених базах деякі набори даних можуть дублюватися на запам'ятовуючих пристроях декількох серверів, так що при відмові одного з них дані все одно залишаються доступними. Для філій страхової компанії крім надійності та хати-точності розподілені системи дають можливість спільного використання інформаційних, програмних і технічних ре-сурсів, забезпечують засоби зв'язку з іншими філіями, а також гнучкість розподілу робіт по всій системі. Застосування розподілених систем породжує необхідність вирішення низки проблем, які пов'язані, насамперед, з організацією ефективної взаємодії окремих їх частин. По-перше, це складності, обумовлені програмним забезпе-печенням: вибір ОС, мов програмування і прикладних програм; навчання співробітників страхової компанії роботі в розподіленої середовищі; визначення та розмежування функцій користувачів. По-друге, проблеми, які з з'єднання комп'ютерів в мережу: передбачаються засоби захисту від втрати повідомлень, наприклад через перевантаження мережі; потрібні пов'язані з великими витратами спеціальні заходи з підвищення пропускної здатності, захисту інформації. По-третє, це питання забезпечення комерційної таємниці, які набагато складніше вирішуються в системі, що допускає роботу ряду користувачів одночасно. У деяких випадках, коли для страхової компанії безпеку окремих видів страхування особливо важлива, доводиться відмовлятися від включення ПЕОМ та АРМ фахівця в розподілену інформаційно-обчислювальну систему компанії.
Використання обчислювальних мереж в страховій діяльності в той же час приводить до підвищення ефективності роботи за рахунок скорочення термінів обробки інформації, збільшення аналітичних можливостей, що виражається, перш за все, в збільшенні прибутку компанії. Саме завдяки впровадженню автоматизованих інформаційних систем і технологій у страхову справу забезпечується підвищення конкурентоспроможності страхових послуг, збільшується частка компанії на страховому ринку. Розглянемо більш детально, які нові можливості отримує страхова компанія, що будує свою роботу в умовах обчислювальної мережі. Перш за все, використання мережі призводить до поліпшення комунікацій, тобто до поліпшення процесу обміну інформацією і взаємодії між співробітниками компанії, а також її клієнтами. Мережа дозволяє співробітникам, що перебувають в різних офісах, працювати на єдиній технологічній платформі, із загальною інформаційною базою і взаємодіяти як з файл-сервером, так і з іншими вузлами мережі. Отримуючи легкий і більш повний доступ до інформації, співробітники приймають обгрунтовані рішення за рахунок високого ступеня її достовірності та оперативності, наявність мережі зменшує потребу страхової компанії в інших формах передачі інформації, таких, як телефон або звичайна пошта. Таким чином досягається не тільки обгрунтованість висновків, підвищення точності, достовірності результатів, а й зменшення тимчасових, трудових і вартісних витрат на прийняття рішень, поліпшується обслуговування клієнтів страхових компаній. Не менш важливим є можливість кращого використання дорогих ресурсів, таких, як сервери ПЕОМ великої потужності, кольорові принтери, модеми, оптичні диски, які створюють необмежені можливості фахівця для аналітичної роботи. Користувач обчислювальної мережі - працівник страхової компанії - працює за своїм комп'ютером і не надає значення тому, що він користується даними потужного комп'ютера-сервера, що знаходиться нерідко за сотні кілометрів від його АРМ, а відправляє пошту через модем, підключений до комунікаційного сервера, загального для декількох підрозділів компаній або навіть включающему обслуговування підприємства. У користувача створюється ілюзія, що ці ресурси підключені безпосередньо до його комп'ютера, так як для їх використання від нього потрібно зовсім небагато додаткових зусиль: Нарешті, мережі надають страхової компанії свободу у виборі місць територіального розташування її філій, тобто по-зволяют компаніям розташовувати не тільки філії, а й робочі місця страховиків і фахівців там, гаї вони найбільш ефективні для виконання страхових операцій. Тут важливе значення має і широке використання страховиками переносних (мобільних) ПЕОМ (notebook).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 10.3. ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АВТОМАТИЗОВАНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ СТРАХОВОЇ СПРАВИ "
 1. Глава Ринок цінних паперів
  Ринок цінних паперів (РЦБ), або фондовий ринок є складовою частиною фінансового ринку. Фондовий ринок з'являється і розвивається разом з появою і розвитком цінних паперів, які стають товаром в якості джерела доходу. Першим товаром, який став об'єктом торгівлі на фондовому ринку, були комерційні векселя, що тут виступають, в першу чергу, як джерело доходу. Діяльність
 2. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН ВЛАСНОСТІ І ПІДПРИЄМНИЦТВА
  Ринкові відносини передбачають функціонування підприємств і організацій різних форм власності. У конкурентній боротьбі на ринках беруть участь на рівних підставах акціонерні, орендні, приватні, державні підприємства. Власність представляє форму відносин між людьми з приводу привласнення матеріальних благ, і особливо при присвоєнні коштів, факторів виробництва. Форми
 3. антимонопольної політики
  Основні Підприємницька діяльність на товар-напрямку ном ринку має дві тенденції, характери-антимонопольної зуется двома способами досягнення успіху, політики отримання найбільшого прибутку. Перша тен денція виявляється в тому, що підприємці вступають в кон-куренції за ринок збуту, замовлення споживачів і тому стре мятся поліпшувати якість продукції, розширювати асортимент,
 4. 1.2 Виробничі та ринкові зв'язки підприємства. Конкуренція і підприємство
  У сучасних умовах розвитку економіки будь-якої підпри-приємець, а тим більше підприємець, що займається виробниц жавної діяльністю, стикається з безліччю проблем. Пер ша з них - знайти себе в господарському просторі, або, як кажуть, свою господарську нішу. Підприємцю належить вивчити стан ринку, пропозиція і попит на ті чи інші то вари в цікавить його галузі,
 5. 6.5 Державна підтримка і проблеми малого підприємництва
  Форми господарської підтримки малих підприємств . Вклад ма лих підприємств в оздоровлення економіки сьогодні явно недоста точний. Це пояснюється як загальним спадом виробництва і розрив вом господарських зв'язків, так і тим, що не отримала розвитку го сударственно підтримка малого підприємництва. Тим часом малі підприємства як нестійка підприємницька струк туру, найбільш залежна від
 6. 2. Соціальні та економічні позабюджетні фонди
  Пенсійний фонд РФ - централізована система акумуляції і перерозподілу грошових коштів, що використовуються для виплат різним категоріям непрацездатного населення у вигляді трудових, військових і соціальних пенсій, пенсій по інвалідності, допомоги по догляду за дитиною до досягнення 1,5 років, допомоги на дітей від 1,5 до 6 років, за вислугу років, допомоги з нагоди втрати годувальника і
 7. 1.3. АВТОМАТИЗОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ
  У науково-технічній літературі часто використовуються терміни «система», «система управління», «автоматизована система управління», «автоматизовані інформаційні системи». Слово «система» походить від грецького хуя1ета, що означає ціле, складене з частин або безлічі елементів, пов'язаних один з одним і утворюють певну цілісність, єдність. Поняття «система» має
 8. 1.4. АВТОМАТИЗОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ, ЇХ РОЗВИТОК І КЛАСИФІКАЦІЯ
  Створення та функціонування інформаційних систем в управ-леніі економікою тісно пов'язані з розвитком інформаційної технології - головної складової частини АІС. Автоматизована інформаційна технологія (АІТ) - системно організована для вирішення завдань управління сукупність методів і засобів реалізації операцій збору, реєстрації, передачі, накопичення, пошуку, обробки і захисту інформації на
 9. 2.4. ЗМІСТ І МЕТОДИ ВЕДЕННЯ проектувальні роботи
  Створення автоматизованих інформаційних систем і техно-логій в економіці може здійснюватися за двома варіантами. Перший варіант припускає, що цією роботою займаються спеціалі-зірованние фірми, що мають професійний досвід підготовки програмних продуктів конкретної орієнтації (бухгалтерський промисловий облік, бухгалтерський облік у банках, автоматизація конкретних банківських операцій та
 10.  7.2. ПРОБЛЕМИ СТВОРЕННЯ АВТОМАТИЗОВАНИХ БАНКІВСЬКИХ СИСТЕМ
    Автоматизація банківських технологій в нових ринкових умо-вах стала складатися на початку 1990-х років, коли з'явилися комерційні банки. На ринку програмних засобів з'являється ряд фірм-розробників, провідні з них: «Інверсія», «Диасофт», «Асофт», «ПрограмБанк», «R-Style» та ін Розвиток процесу автоматизації призвело до пропозиції різноманітних банківських систем, що зумовлено не так
енциклопедія  асорті  печінка  майонез  запіканка