ГоловнаЕкономікаЕкономічна теорія → 
« Попередня Наступна »
Під ред. А. І. Добриніна, Л. С. Тарасевича. Економічна теорія, 2004 - перейти до змісту підручника

10.3. Внутрішні і зовнішні джерела формування підприємницького капіталу


Протягом усієї своєї діяльності підприємцю доводиться здійснювати інвестиції, обсяги, характер і джерела яких залежать від періоду діяльності.
Для організації підприємницького бізнесу на його початковій стадії доводиться здійснювати первинне вкладення капіталу. Виділяють стартовий капітал, що представляє собою суму початкового капіталу і поточних витрат на початковій стадії виробництва. Стартовий первісний капітал витрачається на реєстрацію підприємства, відкриття банківського рахунку, покупку будівлі або права на її оренду, ремонт або перебудову будинку, покупку машин, обладнання, приладів, патентів, ліцензій.
Поточні ж витрати включають: придбання сировини та матеріалів, орендну плату, зарплату, відрахування в соціальні фонди та ін
Таким чином, стартовий капітал відображає потребу підприємця в основному і оборотному капіталі, що спрямовується на купівлю виробничих фондів (основних і оборотних), зарплату і витрати з управління та інші виробничі і невиробничі витрати.
Всі наявні у підприємства кошти представимо у вигляді схеми (рис.
10.3).
Джерела покриття стартового капіталу і поповнення коштів підпри-приємець можуть бути як власні (внутрішні), так і позикові (зовнішні).
Співвідношення власних і позикових джерел коштів визначається двома видами факторів:
об'єктивними - організаційно-правовою формою підприємництва, господарської та ринковою кон'юнктурою, станом і розвитком національної економіки, вимог державних регулюючих органів;
суб'єктивними: - підприємницької здатністю, становищем та особистими можливостями підприємця.

Рис. 10.3
До власних джерел відносяться: прибуток від основної діяльності, прибуток від фінансових операцій, інші види доходів, статутний фонд, амортизаційний фонд, заборгованість покупцям за відвантажені товари, виручка від реалізації вибулого майна, мобілізація внутрішніх ресурсів в будівництві і пр.
До позикових джерел відносять: кредити і позики, стійкі пасиви і кредиторську заборгованість.
Первісне формування фінансових ресурсів відбувається в момент установи підприємств, коли утворюється статутний капітал.
Статутний капітал - джерело основних і оборотних коштів фірми, що формується при її організації. У свою чергу джерела формування статутного капіталу залежать від організаційно-правової форми підприємства. У Росії вони визначені законом «Про підприємства і підприємницької діяльності». Як джерела можуть виступати: акціонерний капітал,
До власних джерел відносяться: прибуток від основної діяльності, прибуток від фінансових операцій, інші види доходів, статутний фонд, амортизаційний фонд, заборгованість покупцям за відвантажені товари, виручка від реалізації вибулого майна, мобілізація внутрішніх ресурсів у будівництві та ін
До позикових джерел відносять: кредити і позики, стійкі пасиви і кредиторську заборгованість.
Первісне формування фінансових ресурсів відбувається в момент установи підприємств, коли утворюється статутний капітал.
Статутний капітал - джерело основних і оборотних коштів фірми, що формується при її організації. У свою чергу джерела формування статутного капіталу залежать від організаційно-правової форми підприємства. У Росії вони визначені законом «Про підприємства і підприємницької діяльності». Як джерела можуть виступати: акціонерний капітал,
пайові внески засновників, галузеві фінансові ресурси (при збереженні галузевих структур), довгостроковий кредит, бюджетні кошти. Величина статутного капіталу показує розмір тих коштів (основних і оборотних), які інвестовані в процес виробництва.
Зовнішнє фінансування може здійснюватися шляхом отримання позик або путемвипуска акцій. Фінансування: за допомогою; позик являє собою
метод фінансування з використанням позичкових інструментів на ринку позикових капіталів.
Кредит - це форма руху позичкового капіталу, тобто грошового капіталу, що надається в позику на умовах повернення й прибутковості. Джерелами позичкового капіталу є:
капітали рантьє, тобто осіб, які не схильні займатися підприємницькою діяльністю і живуть на відсотки;
заощадження широких верств населення; капітали осіб, змінюють сферу підприємницької діяльності; бюджетні залишки;
вільні капітали підприємств; капітали, що переходять від підприємства до підприємства у формі товарного кредиту;
капітали, утворені за рахунок випуску банкнот.
В цілому наявність кредиту сприяє безперервності процесу виробництва, забезпечує прискорення обороту капіталу і збільшує прибуток підприємця. Підприємці найчастіше користуються комерційним і банківським кредитом. Залежно від тривалості користування кредити поділяються на короткострокові (повернення протягом року) і довгострокові.
Короткострокові позики використовуються для покриття щоденних витрат з виплати зарплати, купівлі сировини або продажу готових товарів. З короткострокових найбільш часто зустрічаються:
комерційний кредит, що нагадує кредит по відкритому рахунку в універсальному магазині, надається одним підприємством іншому для оплати сьогоднішньої покупки в майбутньому;
позики у фінансових інститутів, наприклад банківський кредит, який є надійним джерелом для короткострокових вкладень, але має свої недоліки: розмір може бути обмежений, термін повернення встановлюється банком, система повернення може бути незручна;
позики у інвесторів, коли великі підприємства можуть звернутися до своїх вкладників в пошуках засобів для короткострокових цілей (наприклад, продавши комерційні папери - свого роду боргові розписки корпорації, зобов'язувалася повернути борги з відсотками).
Джерелами довгострокового фінансування служать: нерозподілений прибуток, продаж акцій і облігацій і довгострокові позики.
Довгострокові позики - це кошти, які будуть використовуватися більше року. Вони застосовуються в основному при дорогих покупках обладнання, будівель, розгортанні більшості дослідницьких робіт. Найбільш часто зустрічається такий вид довгострокової позики, як заставна, або кредит під забезпечення нерухомістю (землею, будівлями та ін.)
Багато великі корпорації отримують додаткові кошти за рахунок випуску облігацій. Облігація - це цінний папір, що свідчить про внесення її власником певної суми грошей, яка повинна бути повернена йому через певний термін, і дає право на отримання відсотків один або два рази на рік. Реалізація облігацій є зручною для корпорації формою залучення інвестицій з кількох причин:
це теж кредит, тільки у суспільства;
як і в банку, за облігаціями сплачуються відсотки найчастіше два рази на рік (купонний платіж);
тривалий термін - зазвичай 10 років до погашення (іноді 30 років).
Випуск облігацій більш кращий, ніж банківський кредит, але
відсотки повинні бути вище, ніж у банку, інакше облігації не будуть купуватися. Облігації корпорацій являють собою боргові розписки, що продаються зазвичай за номіналом.
Акціонерні товариства використовують таку форму залучення суспільного капіталу, як випуск акцій. Акція - цінний папір, що свідчить про внесення грошової суми її власником і дає право на отримання дивіденду, а також участь в управлінні даною компанією.
На відміну від власників облігацій, які є кредиторами корпорації, акціонери є її власниками. Це дає їм можливість брати участь у голосуванні з виборів до ради директорів і розподілі доходів.
Відкрита підписка на акції має свої переваги і свої недоліки. До переваг можна віднести:
по-перше, сприяє збору коштів. Отримані за рахунок продажу цінних паперів кошти можуть бути використані для розширення і модернізації виробничих потужностей, погашення заборгованості, диверсифікації діяльності та інших цілей. Первинне розміщення цінних паперів сприяє також успіху в майбутній діяльності по мобілізації капіталу: збільшення власного капіталу емітента дає акціонерної компанії можливість залучати позиковий капітал на більш вигідних умовах, полегшує доступ до ринків цінних паперів для додаткової пропозиції акцій або боргових зобов'язань;
по-друге, забезпечує інформацію для партнерів і клієнтів;
по-третє, стимулює персонал за рахунок продажу акцій всередині фірми;
по-четверте, створює можливість використання акцій.
До недоліків слід віднести:
втрати в контролі і гнучкості управління; витрати з випуску та розміщення акцій;
давленісгринка (при зміні кон'юнктури);
необхідність підбору компетентної команди для організації випуску та розміщення акцій.
Фінансування корпорацій за допомогою випуску нових акцій - самий дорогий спосіб фінансування. Західні компанії вдаються до нього в самому крайньому випадку, якщо немає можливості профінансуватися через випуск облігацій, банківський кредит або навіть продаж частини майна. Випускаючи акції через нестачу коштів, бізнесмен втрачає пропорційно випуску частку самостійності в управлінні.
Слід пам'ятати, що чим більше використовується різних джерел фінансування, тим більші проблеми переживає підприємство в своєму зростанні.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 10.3. Внутрішні і зовнішні джерела формування підприємницького капіталу "
 1. 7.3. НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ПОЛІТИКА НА МАКРО-і мікрорівнях, ЇЇ ЗМІСТ, ОСОБЛИВОСТІ І ЗНАЧЕННЯ
  Знання факторів та механізму їх впливу на прискорення НТП є основою для його управління. Але цього недостатньо. Для управління НТП необхідний комплексний підхід, тобто облік впливу всіх факторів. При цьому всі фактори необхідно ранжувати за силою впливу на НТП і враховувати в першу чергу ті з них, які чинять найбільш істотний вплив. Перш за все держава на основі
 2. 1.1. Розвиток вітчизняного підприємництва
  Давньоруська держава утворилася в 882 р. багато в чому завдяки зароджується підприємницькому духу східних слов'ян. Перша держава (Русь) об'єднало понад 200 дрібних слов'янських племен, а також деякі фінно-угорські та литовсько-латиські племена. Основними чинниками виникнення давньоруської держави були військовий і торговий. Слов'янське населення, освоюючи среднерусскими
 3. Тестові питання
  Основний об'єкт господарського управління в інформаційному (постіндустріальному) суспільстві: а) підприємницькі мережі; б) торгові мережі; в) корпорації. 2. Елементи підприємницької мережі: а) ринок; б) ієрархічна координація дій; в) а і б. 3. Характер підприємницької мережі: а) формалізований, б) неформалізований; в) а і б. 4. Використання підприємницької мережею:
 4. 4.4. Інноваційна корпоративна культура
  Корпоративна культура - це система цінностей і переконань, поділюваних усіма працівниками компанії, предопределяющая їх поведінку і характер життєдіяльності організації. Будь-яка комерційна організація - це складна система, основою життєвого потенціалу якої є організаційна (корпоративна) культура. Корпоративна культура не тільки відрізняє одну організацію від іншої, але й
 5. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО РИНКУ ТА ГРОШОВОГО ОБІГУ
  Нормальне функціонування фінансового ринку в стра ні - одна з обов'язкових умов ефективного функціонує вання економіки, стабільності соціального розвитку. Фінан совий ринок - комплексний об'єкт. За предметною ознакою, тобто по виду фінансових ресурсів, він складається з трьох сегментів: ринків грошових ресурсів, цінних паперів і валютного ринку. Між ними існують тісні взаємозв'язки,
 6. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА СТРУКТУРНА ПОЛІТИКА
  Інвестиційна діяльність відіграє важливу роль у розвитку економіки. Вихід російської економіки з кризи у великій мірі пов'язаний з відновленням інвестиційного процесу. Державне регулювання інвестиційного процесу поса але бути спрямована як на активізацію джерел накопичення всередині країни (наприклад, реалізація ефективної амортизаци ційної та податкової політики, підтримка
 7. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ЗВ'ЯЗКІВ
  Державне На соціально-економічний розвиток лю-регулювання бій країни сильний вплив роблять зовн-зовнішньої неекономічні зв'язку, їх масштаби, струк-торгівлі туру, ефективність. Цей вплив відбувається із дит з багатьох напрямків, з яких найбільш значимі сле-дмуть: (1) збільшується ресурсний потенціал країни - мате-ріальний, науково-технічний, фінансово-валютний, трудовий,
 8. 6.5 Державна підтримка і проблеми малого підприємництва
  Форми господарської підтримки малих підприємств. Вклад ма лих підприємств в оздоровлення економіки сьогодні явно недоста точний. Це пояснюється як загальним спадом виробництва і розрив вом господарських зв'язків, так і тим, що не отримала розвитку го сударственно підтримка малого підприємництва. Тим часом малі підприємства як нестійка підприємницька струк туру, найбільш залежна від
 9.  19.3 Розробка бізнес-плану підприємства
    Початок діяльності підприємства передує важливий документ - підприємницький бізнес-план. Його структура і зміст строго не регламентовані. На нашу думку, найбільш пред шанобливим можна вважати бізнес-план, що включає сім разів делов (рис. 19.2). - * 5. План (програма дій та організаційні заходи) II 6 січня. Ресурсне забезпечення угоди 7 січня. Ефективність угоди | Мета і
 10.  Сутність грошей та їх еволюція
    Гроші є невід'ємним складовим елементом товарного виробництва і розвиваються разом з ним, приймаючи на кожній стадії його зрілості такі форми, які відповідають характеру і потребам цього виробництва на даному ступені розвитку. Розуміння грошей, їх значення в економіці і логіки їх розвитку спирається на знання закономірностей господарського життя. Економічна роль грошей і
енциклопедія  асорті  печінка  майонез  запіканка