ГоловнаЕкономікаМікроекономіка → 
« Попередня Наступна »
Селищев А. С.. Мікроекономіка, 2002 - перейти до змісту підручника

10.4. Конкурентні ринки для продуктових атрибутів

На ринку повно картин, Всі з лебедями і райдугами. А Ванька - авангардист Всі кубиками-квадратиками. Ванька - авангардист Всі цілить пращурами снайперським. Він знає неомещан Сберкніжние апетити, Юродивий комерсант, Антихрист нового типу. (1971) А. А. Вознесенський Модель монополістичної конкуренції не розглядає, яким чином виробники диференціюють свою продукцію. Проте багато продук товие відмінності можуть бути виміряні кількісно. Незважаючи на те що продук ти різноманітні, більшість їх основних характеристик цілком порівнянно. Таким чином, загальна ціна продукту може бути розбита на кілька составля чих: одна ціна на кожну характеристику. Фірма може спробувати поліпшити своє становище за допомогою здійснюва лення продуктової диференціації - додавати або виділяти нові якості товару і призначати вищу ціну за свій товар.
Ця концепція вперше була запропонована Лестером Теслера, а її ідеї стосовно моделі монополістичної конкуренції - Келвіном Лан Кастером. Модель Ланкастера вже обговорювалася в розділі 4 (параграф 4.10). За будова моделі виходить з того, що споживач виводить корисність швидше з характеристик, ніж з самих благ, і здатний купити самий предпоч танемо набір характеристик, комбінуючи певним чином товари та вус луги. Модель Ланкастера зображена на рис. 10.6. Припустимо, що Zt і Z2 по осях ординат і абсцис являють собою дві характеристики якості про дуктів монополистически конкурентної групи. Тим самим продукт кожної фірми утворює атрибутивну комбінацію і розташований на окремому промені, що виходить з початку координат: так, чотирьом різним продуктам відпо ствуют точки А, В, С і D.
Графік ілюструє набір переваг: покупці-тель придбає єдиний продукт тільки в тому випадку, якщо його крива байдужості (U) торкнеться одного з зламів кордону характеристик (точка С на графіку). Однак індивід поліпшить свій добробут, якщо лінія U торкнеться кри вої між точками С і D. Це може статися, якщо кількість пропонованих продуктів істотно збільшиться (різноманітність продуктів - це теж еконо мічного благо).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 10.4. Конкурентні ринки для продуктових атрибутів "
 1. Словник
  Загальна теорія статистики: статистична методологія у вивченні комерційної діяльності: Підручник / А.І. Харламов, О.Е. Башина, В.Т. Бабурін та ін; Під. ред. А.А. Спіріна, О.Е. Башиной. - М.: Фінанси і статистика, 1996. Погостінський М.М., Погостінський Ю.А. Системний аналіз фінансової звітності. -С.-П.: Изд. Михайлова В.А., 1999. Практикум з фінансового менеджменту: навчально-ділові ситуації,
 2. 3.4. Основи побудови організаційної структури, типи комерційних організацій
  Будь-який підприємець зобов'язаний створити власну організаційну структуру і вміти професійно керувати нею. Його увага буде зосереджена на побудові та т-ч та організаційної структури. У процесі створення управління організаційною структурою підприємницької організації керує всім процесом особисто підприємець. Хоча він може в якійсь мірі делегувати повноваження по
 3. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ МАТЕРІАЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА
  Сфера матеріального виробництва - найважливіший об'єкт державно-го регулювання. До сфери матеріального вироб ництва відноситься сукупність галузей, що виробляють середовищ ства виробництва і предмети споживання. У галузях матері ального виробництва створюється нова вартість продукції (про мисловість, сільське господарство, будівництво тощо) або уве личивается вартість раніше виробленого
 4. 3.5. СВІТОВІ ФІНАНСОВІ ЦЕНТРИ В глобалізується СВІТОВОМУ ГОСПОДАРСТВІ
  Фінансові операції в епоху глобалізації світового госпо ства «не помічають» національних кордонів, вони проводяться в наші дні безперервно у всесвітніх масштабах. Але полягають сдел ки, угоди, контракти, ведуться переговори і консультації далеко не в будь-якому куточку світу. Учасники фінансових ринків зосереджуються в певних центрах, звідки і направ ляють, контролюються, управляються
 5. ГЛОБАЛЬНІ КОРПОРАЦІЇ
  Важливим компонентом процесу інтернаціоналізації і одним з основних джерел глобалізації є транснаціоналізація, в рамках якої значна частка виробництва, споживання, експорту, імпорту та доходу країни залежить від міжнародних центрів за межами даної держави. В якості провідної сили тут виступають транснаціональні компанії (ТНК), які самі одночасно є і
 6. 8.2. ГЛОБАЛЬНИЙ МАРКЕТИНГ ЯК ВІДОБРАЖЕННЯ СУЧАСНИХ ГЛОБАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ
  Проблеми глобального маркетингу стали популярними після виходу книги Т. Левітта «Глобалізація ринків». Розвивається світове міжнародне співробітництво помітно підсилює тенденцію до глобалізації економічних процесів, сприяє міжнародної спеціалізації і кооперування виробництва, торгівлі, обміну науково-дослідними ідеями, інформацією. Глобалізація економічних процесів
 7. ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК
  А Агенти економічні 17,71, 123, 237 Агрегирование переваг 401 агрегування товарної продукції 102 Аксіоми опуклості 136, 139, 142 виявлених переваг 161 Ненасичені 135, 142 безперервності 135, 141-142 повної впорядкованості 135 порядкового підходу 134 переваг 139, 161 рефлективності 135, 142 порівнянності 135 порівняльне ™ 142 транзитивності 135, 142 Акт добровільний 76
 8. 11.1. ВІЛЬНА ТОРГІВЛЯ АБО ПРОТЕКЦИОНИЗМ?
  Між прихильниками протекціонізму і захисниками свободи торгівлі йде давня полеміка. вперше звернулися до аналізу зовнішньої торгівлі та побачили в ній джерело збагачення держави, були проте пристрасними поборниками протекціонізму - системи заходів, спрямованих на стимулювання національної економіки та її захист від іноземної конкуренції. Першими економістами, які виступили за
 9. 6.2 РІШЕННЯ
  рішення задачі № 1 Оскільки є лише два блага, то досить визначити тільки одну рівноважну ціну. Ціну блага Y приймемо за лічильну ціну (numeraire), тобто за 1. Нехай тоді р буде відносною ціною блага X. Отже, бюджетна обмеження для індивіда 1: pX1 + Y1 = 1, а для індивіда 2: pX2 + Y2 = р. Потім індивід 1 вибирає X1 так, щоб максимізувати Ха (1 - Х1) 1-а. З
 10. 17.1. Основні ознаки розвинених країн
  Промислово розвинені країни Заходу мають багато спільного в своєму історичному розвитку. 1. У суспільно-економічному плані розвиток їх господарства базується на капіталістичному способі виробництва, тобто на певному єдності і взаємодії продуктивних сил (факторів виробництва) і виробничих відносин, визначених власністю на засоби виробництва. У даному випадку в основі
енциклопедія  асорті  печінка  майонез  запіканка