ГоловнаЮриспруденціяАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
Лапіна М.А. Адміністративне право, 2010 - перейти до змісту підручника

10.4. Загальна характеристика заходів забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення


Заходи забезпечення провадження застосовуються з метою припинення правопорушення, встановлення особи правопорушника, складання протоколу про адміністративне правопорушення при неможливості його складання на місці виявлення адміністративного правопорушення, забезпечення своєчасного та правильного розгляду справи про адміністративне правопорушення, забезпечення своєчасного і правильного виконання прийнятого у справі постанови.
До заходів забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення відносяться:
доставлення - примусове перепровадження фізичної особи з метою складання протоколу про адміністративне правопорушення при неможливості його складання на місці виявлення адміністративного правопорушення, якщо складення протоколу є обов'язковим; застосовується при порушенні Правил дорожнього руху, митного та податкового законодавства, посяганні на громадський порядок і громадську безпеку, виявленні адміністративних правопорушень у сфері захисту та охорони Державного кордону Російської Федерації, природокористування та ДР-;
адміністративне затримання - короткочасне обмеження свободи фізичної особи, що застосовується у виняткових випадках, якщо це необхідно для забезпечення правильного та своєчасного розгляду справи про адміністративне правопорушення, виконання постанови у справі про адміністративне правопорушення;
особистий огляд, огляд речей, огляд транспортного засобу, що знаходяться при фізичній особі, являє собою обстеження речей, проведене без порушення їх конструктивної цілісності з метою виявлення знарядь вчинення або предметів адміністративного правопорушення;

огляд належать юридичній особі приміщень , територій, що знаходяться там речей і документів;
вилучення речей і документів, що з'явилися знаряддям вчинення або предметом правопорушення або мають доказове значення у справі про адміністративне правопорушення;
відсторонення від керування транспортним засобом відповідного виду, тобто заборона особі здійснювати дії, що приводять у рух цей засіб, є також мірою адміністративного припинення правопорушення;
медичний огляд на стан сп'яніння; затримання транспортного засобу, заборона його експлуатації;
арешт товарів, транспортних засобів та інших речей, що з'явилися знаряддям вчинення або предметами адміністративного правопорушення, полягає в складанні опису зазначених товарів, транспортних засобів та інших речей з оголошенням особі, щодо якої застосовано дана міра забезпечення провадження у справі про адміністративне правопорушення, або його законному представнику про заборону розпоряджатися (в разі необхідності і користуватися) ними;
привід складається в примусовому доставлянні фізичної особи, законного представника юридичної особи, законного представника неповнолітнього, яка притягається до адміністративної відповідальності, а також свідка з метою виконання ними процесуальних дій, які не можна виконати заочно;
тимчасову заборону діяльності полягає в короткочасному, встановленому на строк до розгляду справи судом припинення діяльності філій, представництв, структурних підрозділів юридичної особи, виробничих ділянок, а також експлуатації агрегатів , об'єктів, будівель або споруд, здійснення окремих видів діяльності (робіт), надання послуг; може застосовуватися, якщо за вчинення адміністративного правопорушення можливе призначення адміністративного покарання у вигляді адміністративного призупинення діяльності.

Наведений перелік вказує на примусовий характер заходів, призначенням яких є створення умов для своєчасного і правильного розгляду справи і виконання постанови про призначення адміністративного покарання. Слід зазначити, що підставою для застосування зазначених заходів може бути тільки наявність факту правопорушення. Як показує аналіз змісту ст. 27.1 КоАП, об'єктами примусового впливу є як фізичні, так і юридичні особи. Відносно фізичних осіб можуть застосовуватися, наприклад, такі заходи: доставляння, особистий огляд, адміністративне затримання та ін; щодо юридичних осіб: огляд належать юридичній особі приміщень, територій, що знаходяться там речей і документів, арешт товарів, транспортних засобів, інших речей , тимчасова заборона діяльності та ін
Крім того, необхідно сказати, що ряд заходів носить особистий характер: доставляння, адміністративне затримання, особистий огляд, привід; інші заходи - майновий: огляд транспортного засобу, вилучення речей , документів і т.д.
При застосуванні заходів забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення КпАП передбачає також гарантії законності. Вони виражаються, перш за все, в тому, що перелік зазначених заходів є вичерпним, інші заходи застосовуватися не можуть. Крім того, приймати рішення про обрання заходів примусового впливу мають право тільки уповноважені на це органи та посадові особи в межах своєї компетенції. Застосування будь запобіжного заходу в обов'язковому порядку супроводжується процесуальним оформленням: складається протокол або робиться відповідний запис у протоколі про адміністративне правопорушення, інших протоколах. Зміст цього документа може бути різним і залежить від виду заходи забезпечення провадження у справі про адміністративне правопорушення. Але, тим не менш, можна виділити ряд реквізитів, наявність яких є обов'язковою для протоколу:

зазначення дати і місця його складання, посади, прізвища та ініціалів особи, яка склала протокол;
відомості про особу, щодо якої здійснюється один із заходів забезпечення виробництва;
опис дій, що характеризує застосовувану захід забезпечення виробництва;
якщо захід носить майновий характер, то вказується вся можлива інформація про речі і документах (вид, кількість, ідентифікаційні ознаки (марка, модель, серія, калібр, номер, колір та ін.)
Протокол підписується: обличчям, яка його склала;
особою, щодо якої застосовується дана міра забезпечення виробництва та (або) його законними представниками; понятими, якщо їх участь передбачено законом. У разі відмови особи, щодо якої застосовується дана міра забезпечення виробництва, від підписання протоколу в ньому робиться відповідний запис. Крім того, робиться також запис про застосування фото-і кінозйомки, відеозапису, інших встановлених способів фіксації документів. Матеріали, отримані при здійсненні цих дій, додаються до протоколу.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "10.4. Загальна характеристика заходів забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення "
 1. * (№)
  * (1) В країнах системи континентального (цивільного) права розподіл права на приватне і публічне є фундаментальним і визначає в тому числі організацію судової системи (див., наприклад: Aubert J.-L. Introduction au droit et themes fondamentaux du droit civil. 9-е ed. P., 2002. P. 33, 45). Проте в Росії всі цивільні суди є одночасно судами та приватного, і публічного права.
 2. § 2. Розгляд заяв чи уявлень про перегляд судового акта в порядку нагляду
  Процедуру перегляду судових актів у порядку нагляду можна розділити на власні стадії, що припускають обов'язковий після довательности перехід від одного ступеня розвитку до іншої. Всі стадії наглядового виробництва перераховані в ст. 293 АПК РФ («Порядок наглядового виробництва»). 1. Перша стадія - збудження наглядового виробництва. На цій стадії вирішується питання про прийнятті до провадження
 3. 8. Адміністративне правопорушення і адміністративна ответственность8.1. Загальна характеристика Кодексу Російської Федерації про адміністративні правопорушення
  Законодавство про адміністративні правопорушення Російської Федерації складається з Кодексу Російської Федерації про адміністративні правопорушення (КоАП РФ) і прийнятих відповідно до його положень законів суб'єктів Російської Федерації про адміністративні правопорушення (ч. 1 ст. 1.1, 2.1). КоАП РФ орієнтований на захист конституційних прав і свобод людини і громадянина,
 4. 10. Провадження у справах про адміністративні правонарушеніях10.1. Загальна характеристика провадження у справах про адміністративні правопорушення
  Завданнями провадження у справах про адміністративні правопорушення є всебічне, повне, об'єктивне та своєчасне з'ясування обставин кожної справи, вирішення її відповідно до закону, забезпечення виконання винесеної постанови, а також виявлення причин і умов, що сприяли вчиненню адміністративних правопорушень. Всесторонність і повнота дослідження всіх
 5. § 2. ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ПРАВОПОРЯДКУ І ЮСТИЦІЇ
  В умовах несформованого правової держави вкрай важливий діючий механізм зміцнення правопорядку і законності, забезпечення юридичного обслуговування громадян і юридичних осіб. Керівні функції в даній сфері здійснюють Президент і Уряд РФ - на федеральному рівні, президенти, уряди, губернатори і глави адміністрацій - на рівні суб'єктів Федерації. В цей механізм
 6. § 2. ПІДХОДИ ДО РОЗВИТКУ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОЦЕСУ
  Широке розуміння управлінського процесу і колізійного права дозволяє вникнути в суть способів вирішення цікавить нас проблеми. Поняття і зміст адміністративного процесу завжди знаходилося в полі зору науки адміністративного права. І це цілком зрозуміло, оскільки мова йшла про обсяг і зміст правоохоронної діяльності особливого роду, про органи та посадових особах, які
 7. § 3. АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПРОЦЕС: ВИЗНАЧЕННЯ І СИСТЕМА ПОНЯТЬ
  Адміністративний процес призначений для реалізації статусу всіх суб'єктів адміністративного права. Він багатофункціональний і сприяє управлінським, регулятивним, захисним і іншим діям. Звернемо насамперед увагу на безліч понять, що використовуються для позначення що цікавить нас сфери. До їх ставляться нормативні та доктринальні поняття «адміністративно-процесуальне
 8. § 1. ПОНЯТТЯ І ОЗНАКИ ПРАВОПОРУШЕННЯ
  У науці та адміністративній практиці досить стійкими виявилися поняття адміністративного правопорушення та відповідальності за нього. Тому вважаємо виправданим привести для їх характеристики положення Кодексу про адміністративні правопорушення (КпАП). Радимо читачеві користуватися науковим коментарем (См: Коментар до Кодексу України про адміністративні правопорушення. Під ред. І . І.
 9. § 2. ФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ЮСТИЦІЇ В РОСІЇ. АДМІНІСТРАТИВНІ СУДИ І АДМИНИСТРАТИВНОЕСУДОПРОИЗВОДСТВО
  Іноземний та вітчизняний досвід дає інформацію для нових конструктивних рішень у нашій країні. Як видно , різні елементи адміністративного процесу формуються в рамках загальних судових і квазісудових процедур. Тепер належить зробити крок вперед і переходити до формування системи адміністративної юстиції. Примітно, що вітчизняні юристи давно ставлять це питання. Д.М. Чечот майже
 10. § 9. Державний службовець: основи правового становища
  Якщо строго слідувати положенням Федерального закону «Про систему державної служби Російської Федерації», то державний службовець - це особа, професійно здійснює службову діяльність на посадах дер жавної служби із забезпечення виконання повноважень Російської Федерації і її суб'єктів, державних органів, а також осіб, які займають державні посади
енциклопедія  асорті  печінка  майонез  запіканка