ГоловнаФінансиФінанси → 
« Попередня Наступна »
Зві Боді, Роберт Мертон. Фінанси, 2007 - перейти до змісту підручника

10.4. ТРИ СХЕМИ ПЕРЕНЕСЕННЯ РИЗИКУ


Серед чотирьох прийомів управління ризиком, перелічених у розділі 10.3.3, перенесення частини або всього ризику на інших осіб відноситься до тих видів ризику, де фінансова система відіграє найбільшу роль. Найголовніший метод перенесення ризику - це РОСТО продаж активів, які представляють собою його джерело. Наприклад, власник будинку схильний, як мінімум, трьома видами ризику: пожежі, стихійного лиха і можливого падіння цін на нерухомість. Продавши будинок, його власник позбавляється від всіх трьох видів ризику. Припустимо, однак, що хтось не може або не хоче продавати ризиковані активи. У такій ситуації також можна управляти цими видами ризику, тільки іншими способами. Наприклад, якщо домовласник застрахувався від пожежі і стихійного лиха, то він приймає на себе тільки ризик падіння цін на нерухомість.
Розрізняють три методи переносу ризику, звані трьома схемами переносу ризику: це хеджування, страхування та диверсифікація. Кожен з цих способів буде розглянутий і проілюстрований нижче в цьому розділі.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 10.4. ТРИ СХЕМИ ПЕРЕНЕСЕННЯ РИЗИКУ "
 1. РЕЗЮМЕ
  Ризик являє собою невизначеність, що має важливе значення для людини. Управління ризиком - це процес вироблення компромісу, спрямованого на досягнення балансу між вигодами від зменшення ризику і необхідними для цього витратами, а також розгляду рішення про те, які дії для цього слід зробити. Портфельна теорія - це кількісний аналіз балансу ризику і прибутковості,
 2. 4. Розвиток лізингу
  У Росії, де значна частина підприємств реального сектора економіки змушена функціонувати в умовах дефіциту вільних фінансових ресурсів, лізинг "дозволяє в найкоротші терміни провести мо дернізації виробництва, отримати сучасне обладнан ня або відкрити нове виробництво. Досвід розвинених промислових країн Заходу показує, що за рахунок лізингу фінансується 25-30%
 3. § 2. Основні поняття курсу «Податки та оподаткування»
  Податкове право базується на ряді принципів, одним з до торих є принцип обов'язковості елементів налогообло жения. Цей принцип зводиться до того, що відсутність у законі коректно певних обов'язкових елементів податку озна чає, що даний податок не можна вважати встановленим, податок можна не платити, в крайньому випадку - всі виникаючі юри дичні колізії платник має право трактувати
 4. Глава 13. Транснаціональні монополії і фінансово-промислові групи в системі світогосподарських зв'язків
  Швидке зростання прямих приватних іноземних інвестицій, вихід технологічного поділу праці за межі фірм, галузей і національних кордонів супроводжується появою гігантських міжнародних науково-виробничих комплексів з філіями в різних країнах і на різних континентах. Це пов'язано з постійним розширенням знань, наростаючим потоком інформації та дедалі більшим переливом капіталу від
 5. Словник
  Загальна теорія статистики: статистична методологія у вивченні комерційної діяльності: Підручник / А.І. Харламов, О.Е. Башина, В.Т. Бабурін та ін; Під. ред. А.А. Спіріна, О.Е. Башиной. - М.: Фінанси і статистика, 1996. Погостінський М.М., Погостінський Ю.А. Системний аналіз фінансової звітності. -С.-П.: Изд. Михайлова В.А., 1999 . Практикум з фінансового менеджменту: навчально-ділові ситуації,
 6. 13.1. ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ, СКЛАД І СТРУКТУРА ОБОРОТНИХ КОШТІВ
  Оборотні кошти, поряд з основними і робочою силою;, є найважливішим елементом (фактором) виробництва. Недостатня забезпеченість підприємства оборотними коштами паралізує його діяльність і призводить до погіршення фінансового поло-ження. Розрізняють два поняття: оборотні кошти та оборотні фонди. Під оборотними фондами розуміється частина засобів виробництва, які одного разу беруть участь
 7. 5.4. Інформаційна безпека
  Інформаційна безпека - це захищеність інформації і підтримуючої інфраструктури від випадкових або навмисних впливів природного або штучного характеру, що можуть призвести нанесенням шкоди власникам або користувачам інформації і підтримуючої інфраструктури. Інформаційна безпека зводиться виключно до захисту інформації. Суб'єкт інформаційних відносин може
 8. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО РИНКУ ТА ГРОШОВОГО ОБІГУ
  Нормальне функціонування фінансового ринку в стра ні - одна з обов'язкових умов ефективного функціонує вання економіки, стабільності соціального розвитку. Фінан совий ринок - комплексний об'єкт. За предметною ознакою, тобто по виду фінансових ресурсів, він складається з трьох сегментів: ринків грошових ресурсів, цінних паперів і валютного ринку. Між ними існують тісні взаємозв'язки,
 9. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ЗВ'ЯЗКІВ
  Державне На соціально-економічний розвиток лю-регулювання бій країни сильний вплив роблять зовн-зовнішньої неекономічні зв'язку, їх масштаби, струк-торгівлі туру, ефективність . Це вплив відбувається із дит з багатьох напрямків, з яких найбільш значимі сле-дмуть: (1) збільшується ресурсний потенціал країни - мате-ріальний, науково-технічний, фінансово-валютний, трудовий,
 10. 16.4 Напрямки розвитку внутрішньофірмового управління
  Аналіз досвіду розвитку промислово розвинених країн свідок-ствует про те, що перехід від вузької спеціалізації до інтеграції на блюдается в змісті і характері управлінської діяльності. Вивчення тенденції розвитку суспільного виробництва покази кість постійне ускладнення його технологічної складової, структури реалізованих соціально-економічних цілей, поява нових форм власності
енциклопедія  асорті  печінка  майонез  запіканка