ГоловнаЕкономікаАудит → 
« Попередня Наступна »
Т.Г.Шешукова М.А.Горолілов. АУДИТ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ, 2005 - перейти до змісту підручника

10.4.Характерістіка методів відбору елементів вибірки

Всі методи відбору елементів вибірки з генеральної сукупності можна розділити на дві групи: імовірнісні та невероятностной. Згідно з першими, існує рівна ймовірність того, що кожна одиниця генеральної сукупності може виявитися у вибірці. Використовуючи невероятностной методи, аудитор сам вирішує, який елемент вибрати.
Оскільки невероятностной методи не дають можливості оцінювати результати вибірки статистичними способами, то їх застосування вимагає особливої ??обережності.
Далі, серед імовірнісних методів розрізняють: випадковий відбір;
систематичний відбір (метод кількісної або вартісної вибірки по інтервалах).
Випадковий відбір забезпечує рівну ймовірність бути відібраним для кожного елемента генеральної сукупності. Зустрічаються такі різновиди даного метода1:
повторний випадковий відбір, при якому один і той же елемент генеральної сукупності може потрапити у вибірку більше одного разу;
бесповторний (найбільш часто використовують в ході аудиту).
Випадковий відбір заснований на використанні в розрахунках випадкових чисел. Останні можуть бути отримані:
а) за допомогою таблиць випадкових чисел;
б) з використанням спеціальних комп'ютерних програм.
Таблиця випадкових чисел являє собою список випадкових
чисел в табличній формі для зручності їх вибору (додаток 3). Рекомендується випадкове число в даній таблиці знаходити випадковим же чином (наприклад, задумати два числа: перше - від 1 до 10, друга - від 1 до 40, На перетині відповідних графи і рядки з такими координатами і знаходиться шукане випадкове число). При цьому індивідуально можуть бути розроблені різні системи знаходження координат випадковим чином (наприклад, з використанням дати чийогось дня народження, часу і т.д.).
Випадкові числа можна отримати також за допомогою генераторів випадкових чисел, розроблених на базі комп'ютерних програм. Так, функція генерації випадкових чисел передбачена в програмі Мюгозой Ехсе1. Для знаходження випадкового числа при роботі з програмою необхідно у відповідній комірці за допомогою клавіатури набрати такі символи:
«= СЛЧИС».
Необхідна умова застосування даного методу - сукупність елементів, що підлягають перевірці, повинна бути пронумерована. Якщо позначити випадкове число - СЧ, початкове і кінцеве значення інтервалу генеральної сукупності - ДТ і ЗК, то номер документа, який необхідно вибрати (Н), запишемо як
Н = (ЗК-ДТ) - СЧ + ДТ. (12)
Розглянемо застосування даного методу на прикладі.
У цьому навчальному посібнику розглядається тільки метод бесповторного випадкового відбору.
Приклад. Аудитору потрібно провести формальну перевірку касових документів (прибуткових касових ордерів) з № 1159 по 1422 вибірково. Для спрощення число елементів, яке необхідно вибрати, дорівнює шести, а з генеральної сукупності виключені елементи найбільшої вартості і «ключові» елементи.
Рішення. Для визначення випадкового числа скористаємося таблицею, наведеною в додатку 3. Нехай за допомогою методів, описаних вище, ми вибрали шість випадкових чисел: 0,5569; 0,9813; 0,5643; 0,8777; 0,3401; 0,0050. Порядок знаходження елементів вибірки наведено в табл. 7.
У нашому прикладі початкове значення інтервалу ДТ = 1159, а кінцеве ЗК = 1422. Таким чином, різниця між кінцевим і початковим значеннями інтервалу генеральної сукупності становить 263. Множачи послідовно отримане значення на випадкове число і додаючи в кожному випадку до отриманого результату початкове значення інтервалу, рівне 1159, отримаємо елементи, що підлягають перевірці аудитором (див. останню графу табл. 7).
Таблиця 7
Порядок знаходження елементів вибірки при використанні методу випадкового бесповторного відбору Порядковий номер елемента вибірки Випадкове число СЧ Твір різниці між кінцевим і початковим значенням інтервалу на випадкове число СЧ ( ЗК-ДТ) Порядковий номер документа, що підлягає відбору у вибіркову сукупність Н = ДТ + (ЗК-ДТ) СЧ 1 0,5569 146 1305 2 0,9813 258 1417 3 0,5643 148 1307 4 0,8777 231 1390 5 0, 3401 89 1248 6 0,0050 січня 1160
* Метод кількісної вибірки по інтервалах. Передбачається виконання наступних процедур: знаходження інтервалу вибірки (ІВ); визначення стартової (початкової) точки вибірки (СТВ);
обчислення номерів елементів, що підлягають включенню до вибіркову сукупність, шляхом послідовного (кратного) додавання до стартовою точці значення інтервалу вибірки.
При цьому інтервал вибірки знаходиться за формулою
ІВ = (ЗК-ДТ): ЕВ, (13)
де ЕВ - кількість елементів вибірки.
Стартова точка вибірки (СТВ) обчислюється таким чином:
СТВ = ІВ СЧ + ДТ. (14)
Розглянемо цей метод на прикладі.
Приклад. Для проведення аудиторської перевірки притягнутий експерт з правових питань. Йому необхідно провести перевірку відповідності укладених у звітному періоді договорів у аудируемой організації вимогам чинного законодавства, включаючи наявність необхідного переліку умов і рек-візитів з № 550 по 650 вибірково. Для спрощення число елементів, яке слід вибрати, дорівнює шести, а з сукупності виключені елементи найбільшої вартості і «ключові» елементи.
Рішення.
Крок 1. Визначаємо інтервал вибірки: ІВ = (650 - 550): 6 - 16,67.
Крок 2. Знаходимо випадкове число. Припустимо, що з таблиці воно дорівнює 0,5569.
Крок 3. Розраховуємо стартову точку вибірки: СТВ = 16,67 х х 0,5569 + 550 «559.
Крок 4. Визначаємо номери договорів, що підлягають провер-ке, додаючи до стартового значенням одинарне, дворазове і т.д. значення інтервалу вибірки (559 + 16,67 «576; 576 + 16,67« «593 і т.д.).
Таким чином, договори, які необхідно представити експерту на перевірку, повинні мати реєстраційні номери 559; 576; 593; 609; 626; 643.
Методи випадкового відбору та кількісної вибірки по інтервалах застосовуються, як правило, у випадку, якщо генеральна сукупність однорідна, а вартісні значення її елементів відрізняються один від одного незначно (тобто дані методи краще використовувати при вибірковій перевірці елементів усередині окремих страт).
Метод вартісної вибірки по інтервалах. На відміну від розглянутих вище, він використовується у випадку, якщо елементи генеральної сукупності мають вартісні значення зі значною варіацією.
Необхідною умовою застосування даного методу є наявність вартісного значення у елементів генеральної сукупності. Алгоритм зазначеного методу також полягає в розрахунку показників інтервалу, стартової точки і елементів вибірки. Однак він відрізняється від предьвдущего тим, що замість порядкового номера документів в обчисленнях «беруть участь» їх вартісні еквіваленти (звідси і назва методу).
Згідно даного методу, інтервал вибірки знаходять за формулою
ІВ = ОС: ЕВ, (15)
де ОС - загальний обсяг генеральної сукупності в грошовому вираженні.
Стартову точку вибірки (її перший порядковий елемент) визначають наступним чином:
СТВ = ІВ - СЧ. (16)
Значення кожного наступного елемента дорівнює попереднього значення, збільшеному на значення інтервалу вибірки. При цьому вибираються елементи, в діапазон вартості яких, розрахованої наростаючим підсумком, входить отримане значення у вартісному вираженні.
Пояснимо зміст даного методу на прикладі.
Приклад. Аудитор вибірковим методом перевіряє обгрунтованість первинними документами показника виручки від реалізації продукції, що випускається аудируемой організацією * Дані про виручку від реалізації продукції наведені в табл. 8.
Таблиця 8
Динаміка реалізації продукції
(за період з 15 по 22 березня 200_ р.) Дата Виручка з ПДВ, тис . руб. Дата Виручка з ПДВ, тис. руб. 15.03 22,6 20.03 63,4 16.03 66,3 21.03 15,9 17.03 5,5 22.03 21,8 18.03 40,0 19.03 57,8 Іто го 293,3
Для спрощення число елементів , які необхідно перевірити (обсяг вибірки), дорівнює чотирьом, а з сукупності виключені елементи найбільшої вартості і «ключові» елементи.
Рішення.
Крок 1. Визначаємо інтервал вибірки ІВ = 293,3: 4 «73,3.
Крок 2. Знаходимо випадкове число. Припустимо, що з таблиці воно дорівнює 0,5569.
Крок 3. Розраховуємо стартову точку вибірки СТВ = 73,3 х х 0,5569 «40,8.
Крок 4. Визначаємо інші елементи вибіркової сукупності: 40,8 + 73,3 = 114,1; 114,1 + 73,3 = 187,4; 187,4 + 73,3 = 260,7.
Аналогічно перевіримо документи станом на 16, 18, 19 і 21 березня 200_ р. (табл. 9).
Серед невероятностной методів вибірки виділяють:
блоковий відбір - відбір послідовності декількох елементів. Як тільки вибирається початковий елемент, інші елементи вибірки виділяються автоматично (наприклад, відбір для перевірки послідовності з тридцяти касових ордерів за червень 200_г.);
Безладний відбір - дослідження генеральної сукупності і виділення елементів вибірки безвідносно до її обсягом, джерела або іншим характеристикам;
оціночні методи - визначення елементів вибірки на основі професійних суджень самих аудиторів; при цьому їх вибір падає на елементи, з імовірністю містять помилку
Таблиця 9
Результати відбору елементів методом побудови вартісної вибірки по інтервалах
(за період з 1 по 22 березня 200_ р.) Дата Значення елемента генеральної сукупності (виручка з ПДВ , тис. руб.) Сумарне значення елемента сукупності наростаючим підсумком, тис. руб. - Елемент вибірки, тис. руб. 15.03 22,6 22,6 16.03 66,3 88,9 40,8 17.03 5,5 94,4 18.03 40,0 134,4 114,1 19.03 57,8 192,2 187,4 20.03 63,4 255, 6 21.03 15,9 271,5 260,7 22.03 21,8 293,3 Разом 293,3 XX
(«вузькі» місця), різного роду нетипові операції, що базуються на особистому досвіді, проведених аудиторських процедурах і висновках щодо системи бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю клієнта.
Незважаючи на простоту застосування, невероятностной методи не позбавлені істотного недоліку - високого ступеня ймовірності отримання непредставницька вибірки, в результаті чого значно зростає аудиторський ризик вибірки.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 10.4.Характерістіка методів відбору елементів вибірки "
 1. 2.1. СТРУКТУРНА І ФУНКЦІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ АІС І АІТ
  Виробничі та господарські підприємства, фірми, корпо-рації, банки, органи територіального управління, являють собою складні системи. Вони складаються з великого числа елементів, що реалізують виробничі та управлінські функції. Такі економічні об'єкти мають багаторівневу структуру, а також великі зовнішні та внутрішні інформаційні зв'язки. Для забезпечення нормального
 2. 3.3 ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
  Значення регіонального аспекту організації та управління особливо зростає в умовах глобалізації економіки. Ринок стирає всі межі, непомітно, але неухильно прогресує глобалізація виробництва і ринку, так як все більше територіальних утворень регіонів взаємодіє один з одним в ході постійного обміну продукцією, послугами, інформацією. У цих умовах актуальною стає
 3. 1. 2. Огляд і аналіз діючих методик аналізу фінансового стану підприємства
  Розумінню і освоєнню техніки аналізу фінансового стану сприяють: обширна методична база західних (Е. Хелферт, З. С. Блага, Л. А. Бернстайн, Ж. Рішар тощо) і російських (В. В. Ковальов, Г. В. Савицька, А. Д. Шеремет, О. В. Єфімова та ін) учених і фахівців; широкий діапазон спеціальних про-програмних засобів (від простих аналітичних програм вартістю 200 дол. до
 4. 10.1. Основні принципи вибіркових перевірок в аудиті
  Згідно МСА № 530, під аудиторської вибіркою (АіеІ зашрІпд) розуміється застосування аудиторських процедур менше ніж до 100% статей в межах сальдо рахунку або класу господарських операцій з метою надати можливість аудитору отримати й оцінити аудиторські докази про ряд характеристик статей, відібраних для того, щоб допомогти у формулюванні висновків, пов'язаного з генеральною
 5. 1.3 . Підприємництво як особлива форма економічної активності
  Підприємці, згідно з визначенням Й. Шумпетера, - це господарські суб'єкти, функцією яких є здійснення нових комбінацій і які виступають як активні суб'єкти підприємства. При цьому Шумпетер вважає, що традиційне обмеження кола підприємців тільки лише «самостійними суб'єктами» (приватними особами), в принципі, невірно. До підприємцям слід відносити всіх,
 6. СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ
  Соціальна політика є одним з найважливіших направле-ний державного регулювання економіки. Вона - органі чна частина внутрішньої політики держави, спрямована на забезпечення благополуччя та всебічного розвитку його громадян і суспільства в цілому. Значимість соціальної політики определя ється її впливом на процеси відтворення робочої сили, підвищення продуктивності праці,
 7.  Загальнодержавне планування
    Планування та прогнозування - важливі інструменти державно го регулювання, в тому числі в ринковій економіці. Необхідність загальнодержавного планування обуслов-ливается багатьма причинами. Наприклад, без планування не-можливо пов'язати інтереси держави, окремих регіонів і господарюючих суб'єктів, часто що не збігаються або навіть про-тіворечащіе один одному. Ринкова система
 8.  4.1 Поняття «конкурентоспроможність продукції»
    Діяльність підприємства спрямована на виробництво продукції, виконання робіт, надання послуг. Вироблена продукція може бути призначена або для виробничого, або для особистого споживання. Послуги, надані підприємствами, теж мо жуть мати виробничий або невиробничий характер (послуги для населення). Під виконаними роботами розуміють ремонтні, монтажні роботи,
 9.  18.3 Процес управління персоналом підприємства
    Розглянемо найважливіші етапи процесу управління персоналом підприємства: | кадрове планування; | підбір і відбір персоналу; | адаптацію персоналу; | професійну підготовку кадрів та підвищення квалі фікації; | оцінку персоналу підприємства; | управління конфліктами на підприємстві. 1. Кадрове планування є елементом загальної системи планування підприємства, в рамках якого
 10.  11.2. ЗАВДАННЯ І ФУНКЦІЇ НАУКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАЦІ
    Зміна техніки і технології виробництва вимагає соот-відповідне зміни організації праці. Крім того, наука про організацію праці збагачується новими даними, виникає цін ний досвід нових організаційних рішень. Якщо на підприємстві чуйно реагують на все нове, що появ-ляется в області організації праці, і систематично реалізують його на практиці, то можна говорити про наукову організацію
енциклопедія  асорті  печінка  майонез  запіканка