ГоловнаЕкономікаАудит → 
« Попередня Наступна »
Т.Г.Шешукова М.А.Горолілов. АУДИТ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ, 2005 - перейти до змісту підручника

10.5. Аналіз результатів вибіркового дослідження. Ризик аудиторської вибірки

Як зазначалося вище, вибірка в аудиті проводиться з метою формування думки і висновків про властивості всієї перевіреній генеральної сукупності. Тому важливим етапом вибіркового дослідження є проведення аналізу виявлених відхилень і екстраполяції їх на генеральну совокупность1.
Основним правілом2 є те, що помилки і спотворення, виявлення аудитором за елементами представницької вибірки, підлягають розповсюдженню на всю перевірену сукупність (шляхом множення загальної суми відхилення на відношення обсягів генеральної і вибіркової сукупностей). Помилки і спотворення, що містяться в елементах найбільшої вартості і «ключових» елементах, враховуються у фактично виявленої сумі та екстраполяції на генеральну сукупність не підлягають. Таким чином,
ОПП = ОВ - (ГС - ЕН - ЕК): РЕВ + Оен + Оек, (17)
де ОПП - повна прогнозна величина помилок;
Про В - фактична величина помилок, виявлена ??під час перевірки представницької вибірки; РЕВ - сумарна величина елементів представницької вибірки; Оен - помилки, виявлені в ході перевірки елементів найбільшої вартості;
Оек - помилки, виявлені в ході перевірки «ключових» елементів.
(Всі показники у формулі повинні бути розраховані в грошовому вираженні.)
Розглянемо дані положення на прикладі.
У цьому полягає ще одна відмінність аудиту від ревізії: висновки ревізії будуються виключно на фактах, підтверджених документально (тобто на 100%), тому в ній, як правило, немає місця екстраполяції і іншим імовірнісним судженням, оскільки висновки ревізії в останньому випадку можна оскаржити. Для аудитора, навпаки, важливим буде отримання результату не з максимальною, а з достатнім ступенем точності для вираження думки про фінансову звітність, тому перераховані вище методи теорії ймовірностей і математичної статистики широко використовуються в його інструментарії.
Даний підхід може здатися спрощеним. У курсі математичної статистики розглядаються інші, складніші (статистичні), методи поширення результатів вибіркового дослідження на генеральну сукупність.
Приклад. Обсяг генеральної сукупності ГС = 105 822 тис. руб., Елементи найбільшої вартості і «ключові» елементи в сумі рівні ЕН + ЕК = 10 554 тис. руб.; Рівень суттєвості УС = 6000 тис. руб.
Припустимо, що в результаті перевірки вдалося встановити наявність помилок і спотворень: в вибіркової сукупності об'ємом 1022 тис. руб. на суму 31 тис. руб., в елементах найбільшої вартості і «ключових» елементах - на загальну суму 415 тис. руб. Розрахуємо повну прогнозну величину помилок
ОПП = 31 - (105822 - 10554): 1022 + 415 «3305 (тис. крб.).
Оскільки рівень суттєвості становить 6000 тис. руб., Повна прогнозна помилка дорівнює 55% рівня суттєвості.
У загальному випадку в результаті екстраполяції результатів вибіркової перевірки на всю проверяемую сукупність можли-ниЛследующіе варіанти:
якщо загальна прогнозна помилка більше рівня суттєвості, то у аудитора немає достатніх підстав для підтвердження достовірності перевіреній сукупності;
якщо загальна прогнозна помилка менше рівня суттєвості, то з урахуванням інших аудиторських доказів достовірність перевіреній сукупності може бути підтверджена;
якщо зазначені величини незначно відрізняються один від одного, то аудитору рекомендується зробити наступні заходи:
а) збільшити обсяг вибірки або застосувати інші аудиторські процедури;
б) провести більш детальний аналіз причин виникнення помилок і спотворень;
в) вимагати від клієнта усунення встановлених перевіркою порушень до її закінчення;
г) вимагати від клієнта виправлення не тільки вибірково виявлених, але і всіх інших можливих порушень , після цього провести повторну перевірку інших (що раніше не перевірених) елементів генеральної сукупності. 1. Проте необхідно пам'ятати, що абсолютно представницька вибірка на практиці не зустрічається. Завжди існує ймовірність того, що на основі результатів вибірково проведеної перевірки аудитором буде сформовано неправильна думка (через наявність аудиторського ризику), що може мати для самого аудитора негативні правові та економічні наслідки.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 10.5. Аналіз результатів вибіркового дослідження. Ризик аудиторської вибірки "
 1. Словник
  Загальна теорія статистики: статистична методологія у вивченні комерційної діяльності: Підручник / А.І. Харламов, О.Е. Башина, В.Т. Бабурін та ін; Під. ред. А.А. Спіріна, О.Е. Башиной. - М.: Фінанси і статистика, 1996. Погостінський М.М., Погостінський Ю.А. Системний аналіз фінансової звітності. -С.-П.: Изд. Михайлова В.А., 1999. Практикум з фінансового менеджменту: навчально-ділові ситуації,
 2. 10.1. Основні принципи вибіркових перевірок в аудиті
  Згідно МСА № 530, під аудиторської вибіркою (АіеІ зашрІпд) розуміється застосування аудиторських процедур менше ніж до 100% статей в межах сальдо рахунку або класу господарських операцій з метою надати можливість аудитору отримати й оцінити аудиторські докази про ряд характеристик статей, відібраних для того, щоб допомогти у формулюванні висновків, пов'язаного з генеральною
 3. 14.2.3. Встановлення факту недбалості аудитора
  Заслужений інтерес викликає окремий епізод стягнення з аудитора збитків у результаті неякісного проведення перевірки. До цього стверджувалося, що стягнення з аудитора збит-За розглянутий період діяли такі ставки рефінансування Банку Росії: до 9 квітня 2002 р. - 25%; з 9 квітня 2002 р. - 23; з 7 серпня 2002 р. - 21; з 17 лютого 2003 - 18; з 21 червня 2003 р. - 16%.
 4. Тестових завдань
  Тема «Економічний аналіз, його роль в системі управління» Економічний аналіз є: а) самостійною наукою, б) частиною науки «Менеджмент»; в) спеціальною наукою; г) частиною науки «Бухгалтерський облік». Економічний аналіз виступає однією з функцій: а) управління; б) бухгалтерського обліку; в) фінансового менеджменту; г) планування. За змістом процесу керування виділяють ...
 5. 1. 2. Огляд і аналіз діючих методик аналізу фінансового стану підприємства
  Розумінню і освоєнню техніки аналізу фінансового стану сприяють: обширна методична база західних (Е. Хелферт, З. С. Блага, Л. А. Бернстайн, Ж. Рішар тощо) і російських (В. В. Ковальов, Г. В. Савицька, А. Д. Шеремет, О. В. Єфімова та ін) учених і фахівців; широкий діапазон спеціальних про-програмних засобів (від простих аналітичних програм вартістю 200 дол. до
 6. 5.1. Поняття суттєвості
  Порядок знаходження та застосування в аудиті рівня суттєвості викладається в МСА № 320 «Суттєвість в аудиті». Раніше зазначалося ( см. 2.1), що метою аудиту фінансової звітності є надання можливості аудитору висловити думку відносно того, підготовлена ??фінансова звітність (з усіх істотних аспектів) відповідно до встановлених основами фінансової звітності
 7. 7.2. Методика контрольно -ревізійної діагностики в ході планування аудиту і ревізії
  Концепція контрольно-ревізійної діагностики (КРД) як самостійного інструменту економічного контролю, була розроблена вітчизняним ученим, теоретиком і практиком в області ревізії та контролю В.Ю. Кундротасом . Так, у своїй роботі [23], з посиланням на погляди таких видатних учених у галузі контролю, як Д.І. аленчик, А. Пеньков він зазначав, що немає необхідності при кожній ревізії
 8. 10.4 . Характеристика методів відбору елементів вибірки
  Всі методи відбору елементів вибірки з генеральної сукупності можна розділити на дві групи: імовірнісні та невероятностной. Згідно першого, існує рівна ймовірність того, що кожна одиниця генеральної сукупності може виявитися у вибірці. Використовуючи невероятностной методи, аудитор сам вирішує, який елемент вибрати. Оскільки невероятностной методи не дають можливості оцінювати
 9. 13.2. Державні витрати і економічне зростання.
  Вищезгадана тенденція до скорочення державних витрат в Російській Федерації ідеологічно грунтувалася на підході А. Ілларіонова. Він вважає одним з головних отрица тільних наслідків втручання держави в економіку осу ществление їм широких внутрішніх і зовнішніх запозичень і надмірну величину державного боргу. Зростання дер жавного боргу, на погляд Ілларіонова,
 10. 2.3.7 Діагностика ймовірності банкрутства підприємства.
  Зовнішньою ознакою неспроможності (банкрутства) виступає нездатність підприємства задовольнити вимоги кредиторів протягом трьох місяців з дня настання термінів їх виконання. Методик , які б з достатнім ступенем достовірності дозволяли прогнозувати несприятливий результат, практично немає, як немає і єдиного джерела, де б були описані всі відомі методики. Ми зупинимося на
енциклопедія  асорті  печінка  майонез  запіканка