ГоловнаСоціологіяСоціологія управління → 
« Попередня Наступна »
Антохонова І.В.. Методи прогнозування соціально-економічних процесів, 2004 - перейти до змісту підручника

10.5. Розробка цінової стратегії з використанням коефіцієнтів еластичності


При виникненні проблем з реалізацією товарів приймається рішення про зниження цін і просуванні ос-залишків товарів для звільнення каналів руху товарів.
У подібних випадках досліджується реакція покупців на зниження цін, а саме, який додатковий обсяг продажів викличе певну зміну ціни. Реакція покупців вимірюється за допомогою коефіцієнта еластичності попиту за ціною, який для j-го товару розраховується наступним чином:
\ v (P). \>
Е, ( р) =
УХР,) р.
]] / Г-]
де уj {Pj) ~ попит нау'-ий товар при заданій Ценера; Ар} - абсолютна зміна ціни; Ау. ( />.) - приріст попиту на товар при зниженні ціни на величину Apj.
Вирішується задача визначення оптимального зниження ціни при мінімальних втратах продавця. Розглядає-ється статистична гра, в якій один гравець - продавець, другий гравець - природа, тобто реакція покупців на зміну ціни. Реакція покупців вимірюється еластичний-ністю попиту від ціни, яка може приймати два стани: низька еластичність і висока еластичність:
Q = \ д], в2}, де в], в2 відповідають низької та високої еластичності .
Ар)
Функція втрат продавця, сг), сг = - залежить
Pj
від витрат продавця на закупівлю товару (y0z) і виручки від
реалізації додаткового обсягу продажів за рахунок зниження ціни.
L (epci) = y0z-p). Ay] (p \),
З урахуванням умовного розподілу покупців знаходиться безліч невипадкових функцій, на основі яких знаходиться оптимальне рішення.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 10.5. Розробка цінової стратегії з використанням коефіцієнтів еластичності "
 1. Словник
  Загальна теорія статистики: статистична методологія у вивченні комерційної діяльності: Підручник / А.І. Харламов, О.Е. Башина, В.Т. Бабурін та ін; Під. ред. А.А. Спіріна, О.Е. Башиной. - М.: Фінанси і статистика, 1996. Погостінський М.М., Погостінський Ю.А. Системний аналіз фінансової звітності. -С.-П.: Изд. Михайлова В.А., 1999. Практикум з фінансового менеджменту: навчально-ділові ситуації,
 2. 16.4. ЦІНОВА ПОЛІТИКА НА ПІДПРИЄМСТВІ
  В умовах ринкової економіки ціна є одним з найбільш важливих синтетичних показників, які суттєво впливають на фінансове становище підприємства. Тому, розраховуючи ціну виробу, підприємці прагнуть до того, щоб вона була оптимальною з точки зору відповідності інтересам власника і ринку. Рівень установлюваної підприємством ціни на продукцію багато в чому визначається тим, які
 3. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ МАТЕРІАЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА
  Сфера матеріального виробництва - найважливіший об'єкт державно-го регулювання. До сфери матеріального вироб ництва відноситься сукупність галузей, що виробляють середовищ ства виробництва і предмети споживання. У галузях матері ального виробництва створюється нова вартість продукції (про мисловість, сільське господарство, будівництво тощо) або уве личивается вартість раніше виробленого
 4. 30.5 Вибір методу ціноутворення
  Оптимально можлива ціна продукції повинна повністю віз-сполучати всі витрати на виробництво, розподіл і збут товару, а також забезпечувати отримання певної норми прибутку. Найбільш поширені такі методи встановлення цін товарів: 1) на основі витрат виробництва, 2) по доходу на капітал; 3) з орієнтацією на попит; 4) за рівнем поточних цін. 1. Метод встановлення ціни
 5. 7.2. Методологічні підходи до завдань краткосредне-і довгострокового прогнозування світових товарних ринків
  Методологічні особливості коротко-, середньо-і довгострокового прогнозування світового ринку закономірно і об'єктивно виникають з економічної сутності кожної з поставлених завдань. Це знаходить своє конкретне вираження щонайменше в чотирьох основних содер жательних складових загального процесу розробки внешнеекономі чеського прогнозу залежно від заданого горизонту (періоду)
 6. термінологічних словників
  Авізо - доручення на зарахування або списання коштів за рахунками в банку. Розрізняються авізо кредитові (гроші зараховуються) та дебетові (гроші списуються). Авуар (податковий) - податковий кредит, відкритий будь-якому платнику податків (компанії або фізичній особі), яка отримує дивіденди, що розподіляються компаніями, які платять податок на фірми. Акредитив - доручення банку про виплату
 7. ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК
  А Агенти економічні 17,71, 123, 237 Агрегирование переваг 401 агрегування товарної продукції 102 Аксіоми опуклості 136, 139, 142 виявлених переваг 161 ненасиченими 135, 142 безперервності 135, 141-142 повної впорядкованості 135 порядкового підходу 134 переваг 139, 161 рефлективності 135, 142 порівнянності 135 порівняльне ™ 142 транзитивності 135, 142 Акт добровільний 76
 8. 3.1. 1. Статистична база регіонального аналізу
  На перший погляд організаційна структура державної статистики в Російській Федерації повністю відповідає інтересам аналізу регіональної економіки. Первинні статис тичні дані, одержувані від підприємств, організацій, на селища, узагальнюються в статистичних комітетах суб'єктів Фе-ської Федерації, а потім остаточно зводяться в Державному комі тітці за статистикою Росії. Однак оскільки в
 9. 5.4. Трудові ресурси
  Основні поняття Трудові ресурси - це частина населення, що володіє физиче-ським розвитком, розумовими здібностями і знаннями, що дають-ми воможность трудитися. До трудових ресурсів відноситься населе ня як у працездатному віці (за винятком непрацюючих інвалідів праці, війни, дитинства та непрацюючих осіб працездатний-ного віку, які отримують пенсії по старості на пільгових умовах-ях), так і
 10. 25.4. Південна Корея в світогосподарських зв'язках
  Розвиток господарства Південної Кореї багато в чому визначався розширенням її зовнішньоекономічних зв'язків. Південна Корея не відноситься до країн вільного торгового режиму. Уряд, граючи домінуючу роль в економіці, здійснює прямий і непрямий контроль у зовнішньоекономічних зв'язках. До недавнього часу зовнішньоторговельна політика по суті являла собою систему протекціоністських методів
енциклопедія  асорті  печінка  майонез  запіканка