ГоловнаЕкономікаЕкономіка → 
« Попередня Наступна »
В.В. Поляков і д-ра екон. наук, проф. Р.К. Щенін .. Світова економіка і міжнародний бізнес, 2008 - перейти до змісту підручника

10.5. Скорочення витрат - фактор зростання конкурентоспроможності


Розвиток конкуренції в якості і послугах розширює международ ве суперництво також у сфери скорочення собівартості товарів і якості (витрат на якість, віднесених до вартості одиниці продук ції) і собівартістю їх експлуатації (витрати споживачів на етапі їх використання та утилізації). Традиційна цінова конкуренція посред ством зниження трудових витрат все ширше визнається в країнах ОЕСР соціально-економічно неефективною (і навіть стає об'єктом державного регулювання , наприклад у Німеччині). Провідні корпо рації (переважно японські та американські) зсуваються від преж ній формули ціноутворення «собівартість плюс» (внутрішні витрати плюс прибуток дорівнює ціні) до більш конкурентною - «ціна мінус» (ринкова ціна аналогів мінус планова прибуток дорівнює цільової собівартості), з ініціюванням передових методів безперервного скорочення собівартості і накладних витрат.
Серед сучасних засобів конкурування у світовому господарстві виділяється скорочення не тільки собівартості, але і норми прибутку (завищена прибутковість фірми або галузі може залучати більше суперників та активізувати їх атаки). Управлінням «зниження цін і витрат» при постійному поліпшенні якості продукції (послуг) створюються резерви переваги навіть над потужними конкурентами. У такому цільовому ціноутворенні увага фокусується не тільки на продукції, а й на процесах поліпшення якості і собівартості. Методичне і постійне усунення будь-яких обмежень, втрат, недо статки внутрішнього розвитку компанії дозволяє нарощувати конкурен тні переваги при відносно незначних витратах ресурсів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "10.5. Скорочення витрат - фактор зростання конкурентоспроможності"
 1. 7.6. ВПЛИВ НТП НА ЯКІСТЬ І СОБІВАРТІСТЬ ПРОДУКЦІЇ
  З переходом економіки РФ на ринкові відносини актуальність проблеми підвищення якості продукції в усіх галузях народного господарства істотно зросла. Це пов'язано з багатьма обставинами. По-перше, якість вітчизняної продукції у багатьох випадках не відповідає сучасним вимогам, і вона не є конкурентоспроможною на світовому ринку. По-друге, прискорення НТП
 2. 7.7. ВПЛИВ НТП НА ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ ПІДПРИЄМСТВА
  НТП найістотнішим чином впливає на ефективність виробництва: рентабельність, продуктивність праці, матеріаломісткість, фондовіддачу та ін Основою для матеріалізації НТП є інвестиції, а точніше, капітальні вкладення. Реальні інвестиції на підприємстві в основному спрямовуються: на реконструкцію і технічне переозброєння виробництва; розширення діючого підприємства;
 3. 8.6. ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ, МЕТОДИКА ЇЇ РОЗРАХУНКУ
  Раніше зазначалось, що поліпшення якості продукції є одним з найважливіших напрямків підвищення ефективності суспільного виробництва і окремого підприємства. Економічна ефективність від поліпшення якості продукції може бути виражена такою формулою: ^ ФФ якість х обсяг випуску (реалізації) Ефективність виробництва може підвищуватися навіть при скороченні обсягу реалізації, але
 4. 14.3. ПРОДУКТИВНІСТЬ ПРАЦІ: СУТНІСТЬ, МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ І ПЛАНУВАННЯ
  Багато пісень, прислів'їв, приказок в народі складено про працю, бо все, що створене на нашій планеті, - це втілення праці багатьох поколінь. Людина красен насамперед своїм ставленням до праці. Людство вже давно помітило велике виховне значення праці. Встановлено, що той працівник, який добре ставиться до праці і своїх обов'язків, - це, як правило, людина великої моралі,
 5. 16.4. ЦІНОВА ПОЛІТИКА НА ПІДПРИЄМСТВІ
  В умовах ринкової економіки ціна є одним з найбільш важливих синтетичних показників, які суттєво впливають на фінансове становище підприємства. Тому, розраховуючи ціну виробу, підприємці прагнуть до того, щоб вона була оптимальною з точки зору відповідності інтересам власника і ринку. Рівень установлюваної підприємством ціни на продукцію багато в чому визначається тим, які
 6. 2.2. Мережеві об'єднання в інвестиційно-будівельній сфері
  Під регіональним будівельним комплексом звичайно розуміють певним чином організовану територіальну сукупність тільки будівельних (підрядних ) організацій і компаній-виробників будівельних матеріалів і конструкцій, об'єднуємося жорсткої взаємозалежністю технологій виробництва, випливає з цього спільністю економічних інтересів і межами регіональних ринків нерухомості,
 7. 4.1. Принципи та методи оцінки ефективності підприємницької діяльності
  У загальному уявленні ефективність (в перекладі з латинської - дієвий, продуктивний, що дає результат) характеризує розвинені системи, процеси, явища, тобто виступає індикатором розвитку. Вона ж - його найважливіший стимул. Прагнучи підвищити ефективність конкретного виду підприємницької діяльності та їх сукупності, ми визначаємо заходи, що сприяють процесу розвитку, і відсікаємо
 8. 4.2. Планування розвитку суб'єктів підприємницької діяльності
  Планування розвитку суб'єкта підприємницької діяльності включає в себе стратегічне планування та бізнес-планування. Стратегічне планування покликане забезпечити розвиток компанії в довгостроковій перспективі і відповідає на три важливих питання: 1. У якому стані знаходиться комерційна організація в даний час? 2. Якого положення вона хотіла б досягти через 5 ... 10 років ?
 9. антимонопольної політики
  Основні Підприємницька діяльність на товар-напрямку ном ринку має дві тенденції, характери-антимонопольної зуется двома способами досягнення успіху, політики отримання найбільшого прибутку. Перша тен денция виявляється в тому, що підприємці вступають в кон-куренції за ринок збуту, замовлення споживачів і тому стре мятся поліпшувати якість продукції, розширювати асортимент,
 10. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА СТРУКТУРНА ПОЛІТИКА
  Інвестиційна діяльність відіграє важливу роль у розвитку економіки. Вихід російської економіки з кризи у великій мірі пов'язаний з відновленням інвестиційного процесу. Державне регулювання інвестиційного процесу поса але бути спрямована як на активізацію джерел накопичення всередині країни (наприклад, реалізація ефективної амортизаци ційної та податкової політики, підтримка
енциклопедія  асорті  печінка  майонез  запіканка