ГоловнаЮриспруденціяАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
Лапіна М.А. Адміністративне право, 2010 - перейти до змісту підручника

10.5. Стадії провадження у справах про адміністративні правопорушення


Виробництво по справах про адміністративні правопорушення складається з чотирьох стадій:
порушення справи;
розгляд справи ;
перегляд постанов;
виконання постанов.
Кожна стадія - це сукупність процесуальних дій, що мають порівняно самостійний характер і покликаних вирішувати
властиві тільки їй завдання. Одна стадія відрізняється від іншої колом учасників провадження, вчиненням різного виду дій, оформленням спеціальних процесуальних документів, підвідних підсумок діяльності на даному етапі.
У той же час, незважаючи на самостійність кожної стадії, вони підпорядковані рішенню загальної задачі адміністративного процесу. Стадії виробництва тісно пов'язані між собою: кожна наступна починається тільки після завершення попередньої; на новій стадії перевіряється те, що було зроблено раніше.
На першій стадії виявляються факт і обставини вчинення адміністративного правопорушення, дані про винному, складається протокол. На другому відбувається розгляд справи уповноваженим на те органом, виноситься постанова. На третій стадії, яка є факультативною, на підставі скарги особи або протесту прокурора переглядається постанову і виноситься рішення про його зміну, скасування або залишення в силі. На четвертій стадії прийняту постанову виповнюється. У законодавчому порядку вирішені питання про розподіл процесуальних функцій між суб'єктами влади на кожній стадії виробництва: одні складають протокол, інші розглядають і виносять по ньому постанову, треті приймають рішення за скаргою, четверті виконують постанову.
У разі спрощеного (прискореного) провадження у деяких категоріях справ, стадії виробництва не мають свого чіткого вираження, вони практично зливаються. Так, при стягненні штрафу на місці з'єднується розслідування, розгляд справи і виконання постанови. В даному випадку всі дії здійснюються однією посадовою особою.
Кожна стадія, у свою чергу, підрозділяється на етапи, що складаються з взаємопов'язаних дій. Систему стадій і етапів виробництва можна представити таким чином:
Порушення справи:
порушення справи;

адміністративне розслідування;
процесуальне оформлення результатів розслідування; напрямок протоколу про адміністративне правопорушення для розгляду по підвідомчості.
Розгляд справи: підготовка справи до розгляду; аналіз і оцінка обставин справи; прийняття постанови; оголошення постанови.
Перегляд постанови:
подача скарги або опротестування постанови; розгляд скарги або перегляд постанови; винесення рішення; оголошення рішення.
Виконання постанови: звернення постанови до виконання; приведення постанови у виконання; вирішення питань, пов'язаних з виконанням; закінчення провадження по виконанню постанови.
Таким чином, діяльність суб'єктів адміністративного процесу розвивається в часі як послідовний ряд пов'язаних між собою процесуальних дій. Процес проходить кілька змінюють один одного етапів розвитку, або стадій. Кожна стадія може початися при наявності матеріального та процесуального підстав. Матеріальне підстава - наявність порушення правової норми, тобто наявність юридичного факту, що містить в собі всі ознаки адміністративного правопорушення. Процесуальна підстава (привід) - це отримана в установленому порядку компетентним органом (лідируючим суб'єктом) інформація у вигляді
заяви, повідомлення, протоколу, постанови, рішення, протесту, скарги.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 10.5. Стадії провадження у справах про адміністративні правопорушення "
 1. § 4. Загальні стадії адміністративних процесів
  Адміністративна діяльність здійснюється непрерив але. Незважаючи на найрізноманітніші відхилення, вона подчи няется певного ритму. Це проявляється в послідовник ном повторенні одних і тих же стадій процесу. Для достиже ня цілей суб'єкт влади в певній послідовності здійснює ряд операцій. Адміністративний процес носить яр-ко виражений циклічний характер, він складається
 2. Глава 28 Стадії провадження у справах про адміністративні правопорушення
  Глава 28 Стадії провадження у справах про адміністративні
 3. 20.1. Поняття, завдання і стадії провадження у справах про адміністративні правопорушення
  Виробництво по справах про адміністративні правопорушення сукупність адміністративно-процесуальних норм і заснована на них діяльність уповноважених органів і посадових осіб щодо застосування заходів адміністративного покарання. Завдання провадження в справах про адміністративні правопорушення: всебічне, повне, об'єктивне та своєчасне з'ясування кожної справи; дозвіл справи про
 4. 2.2 Відповідальність за порушення законодавства
  Існують кримінальна, адміністративна, економічна і громадянська форми відповідальності підприємців у разі порушення ними чинного законодавства. Кримінальна відповідальність - це вид юридичної відпові-ності, що полягає в обмеженні прав і свобод осіб, винов них у вчиненні злочину, передбаченого Кримінальним ко дексом РФ. При цьому особа підлягає кримінальній
 5. 2. Адміністративне судочинство в АПК РФ 2002
  Питання про структуру та видах судопроизводств в арбітражному процесі досліджений в науковій літературі з арбітражного процесуального права. Грунтовне вивчення даної проблеми знайшло дозвіл в науковій літературі з цивільного процесуального права та інших галузей права, зокрема в роботах Н.В. Березиной, В.В. Скітовіч, С.Л. Симонян, Ю.Н. Старілова, Н.Ю. Хаманева, Ю.А. Тихомирова, Д.М.
 6. 2. Заява про притягнення до адміністративної відповідальності
  Виробництво по справах про притягнення до адміністративної відповідальності порушується на підставі заяв органів і посадових осіб, уповноважених складати протоколи про адміністративні правопорушення. Перелік цих органів та посадових осіб міститься в ст. 28.3 КоАП РФ. Це можуть бути посадові особи податкових органів; антимонопольних органів; митних органів та ін Крім того, право
 7. 3. Розгляд справи про адміністративне правопорушення
  Завданнями арбітражних судів при провадженні у справах про адміністративні правопорушення є всебічне, повне, об'єктивне та своєчасне з'ясування обставин кожної справи, вирішення її відповідно до закону, забезпечення виконання винесеної постанови, а також виявлення причин і умов, що сприяли вчиненню адміністративних правопорушень (ст. 24.1 КоАП РФ). Після
 8. 2. Розгляд справ у порядку спрощеного виробництва
  Порушення справ в порядку спрощеного виробництва. Порушення арбітражного справи, що розглядається в порядку спрощеного виробництва, проводиться за загальними правилами, встановленими АПК РФ. Позивачем повинні бути дотримані правила підвідомчості і підсудності, виконані інші обов'язки, пов'язані з поданням позовної заяви та реалізацією свого права на позов. Крім того, позивачем можуть бути
 9. * (№)
  * (1) В країнах системи континентального (цивільного) права розподіл права на приватне і публічне є фундаментальним і визначає у тому числі організацію судової системи (див., наприклад: Aubert J.-L. Introduction au droit et themes fondamentaux du droit civil. 9-е ed. P., 2002. P. 33, 45). Проте в Росії всі цивільні суди є одночасно судами та приватного, і публічного права.
 10. § 2. Розгляд заяв чи уявлень про перегляд судового акта в порядку нагляду
  Процедуру перегляду судових актів у порядку нагляду можна розділити на власні стадії, що припускають обов'язковий після довательности перехід від одного ступеня розвитку до іншої. Всі стадії наглядового виробництва перераховані в ст. 293 АПК РФ («Порядок наглядового виробництва»). 1. Перша стадія - збудження наглядового виробництва. На цій стадії вирішується питання про прийняття до провадження
енциклопедія  асорті  печінка  майонез  запіканка