ГоловнаЕкономікаІнституційна економіка → 
« Попередня Наступна »
Олійник О.М.. Інституційна економіка: Навчальний посібник. - М.: ИНФРА-М, 2002. - 416 с. - (Серія «Вища освіта»)., 2002 - перейти до змісту підручника

10.6. Проблема вимірювання

Для оцінки трансакційних витрат на макроекономічному рівні Дж. Уолліс і Д. Норт запропонували використовувати поняття трансакционного сектора. Вони включили в цей сектор оптову та роздрібну торгівлю, страхування, банківський сектор, операції з нерухомістю, витрати на апарат управління в інших галузях, витрати держави на судову і правоохоронну діяльність (державний трансакційний сектор). Відповідно до зроблених зазначеними авторами розрахунками, частка трансакционного сектора в США зросла з 26% ВНП в 1870 р. до 55% ВНП в 1970 р. (рис. 10.4), але трансакційні витрати на одиницю національного продукту скоротилися, зокрема, через випереджальне зростання державного трансакционного сектора.

И Весь трансакційний
сектор и Державний трансакційний сектор
Хоча використана в даних розрахунках методологія недосконала і неодноразово піддавалася критиці, дозволимо собі зробити таке порівняння: витрати держави на судову і правоохоронну діяльність склали 13,9% ВНП в США (у 1970 р.) і 1,6% ВНП в Росії (в 1997 р.) 31. Таким чином, основну частину трансакційних витрат в Росії несуть самі економічні агенти, і саме їх заборонно висока величина в розрахунку на одну трансакцію пояснює, чому теорема Коуза недостатньо добре описує процес перетворення державної власності в акціонерну. Адже навіть враховуючи, що і приблизні кількісні розрахунки величини транс-акційного сектора в Росії отсутствуют32, його значні розміри передбачаються усіма трьома підходами до пояснення природи трансакційних витрат.
Теорія трансакційних витрат звертає увагу на відсутність ринку інформації та искаженность цінових сигналів в силу високого ступеня монополізації ринку і структурних диспропорцій.
Теорія суспільного вибору робить акцент на незавершеності формування ринку та пов'язаної з нею труднощі знайти заміну контрагенту по угоді, на розмірах національного ринку і великому числі його учасників.
Теорія угод пояснює високий рівень трансакційних витрат нестабільністю співвідношень різних угод і переважанням фрагментації і експансії як варіантів їх співвідношення 33.
? Навчально-методичні матеріали до теми 5
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "10.6. Проблема виміру"
 1. 5.1.3. Теорії фірми, засновані на моделі «принципал-агент»
  Виникнення цих теорій фірми можна віднести до перио ду 1930-х років. У 1932 році А. Берлі і Г. Мінз написали книгу «Сучасна корпорація і приватна власність», в якій вони звернули увагу на те, що в корпораціях відділення соб ственности від управління призводить до виникнення дуже се рьезной проблеми: керуючі стають агентами, яких важко контролювати. Фактично вони
 2. 17.3. РІВЕНЬ ЖИТТЯ І БІДНІСТЬ
  Отримувані населенням даної країни доходи - основа їх економічного добробуту та визначення рівня життя. Під рівнем життя розуміється сукупність матеріальних і духовних благ, які дістаються громадянам країни в обмін на їхні грошові доходи, а також надходять їм кошти з громадських (державних) та інших фондів. Найбільш поширеним показником рівня життя є не
 3. 7-1. Розрахунок національного доходу у відкритій економіці
  Ще жодна нація не постражда дала від торгівлі. Бенджамін Франклін Багато споживані нами товари та послуги вироблені за кордоном. Ми їмо норвезького лосося і м'ясо з Техасу, їздимо на машинах, зроблених як у Японії, так і в Мічигані, проводимо відпустки і в Мексиці, і у Флориді. Вільний імпорт і експорт вигідний громадянам всіх країн. Торгівля дозволяє кожній країні спеціалізуватися на
 4. 16-4. Висновок: Ваш вибір
  При розгляді різних точки зору на державно ний борг виникають дві групи питань. По-перше, яку точку зору Ви поділяєте? Якщо уряд в даний час знижує податки за рахунок бюджет-Есопоту, 81 (1974), pp. 1095-1117. 4 Bernhaim D., Shleifer A. and Summers L.H. The Strategic Bequest Motive / / Journal of Political Economy, 93 (1985), pp. 1045-1076. ного дефіциту і
 5. епілог
  Що ми знаємо і чого не знаємо Навіть якщо всіх економістів світу скувати одним ланцюгом, у них все одно не зійдуться кінці з кінцями. Джордж Бернард Шоу Економічна теорія не дає готових рекомендацій, які можна було б відразу втілити в економічної полі тику. Вона містить не стільки постула ти, скільки методи; це сукупність інструментів, що дозволяють їх обладаті лю зробити правильні висновки.
 6. Список використаної літератури
  Податковий кодекс Російської Федерації, частина перша від 31 липня 1998 р. N 146-ФЗ і частина друга від 5 серпня 2000 р. N 117 - ФЗ. Закон РФ від 21 листопада 1996 року № 129-ФЗ «Про бухгалтерський облік» / / Російська газета. 28.11.96. Класифікація видів економічної діяльності ОК 029 - 2001 (КВЕД) (КДЕС Ред.1). Введено в дію постановою Держстандарту РФ від 8 листопада 2001 року № 454-ст.
 7. 8.1 МІРА ЕКОНОМІЧНОГО УСПІХУ У сучасному суспільстві
  Добробут суспільства багато в чому визначається його можливостями або потенціалом, званим національним багатством. Національне багатство - це загальний підсумок розвитку суспільного процесу виробництва за всю історію. До національного багатства в практиці економічного аналізу відноситься все те, що так чи інакше опосередковано людською працею і може бути відтворене: Основні
 8. I. ПРОБЛЕМИ опортунізм В ОРГАНІЗАЦІЇ, ПОВ'ЯЗАНІ З ПОВЕДІНКОЮ ВИКОНАВЦЯ
  Найманому працівникові нижчого рівня (виконавцю) властиво employee shirking - увіліваніе, ухиляння від роботи. Можливі два типи ухиляння від роботи залежно від того, як, згідно з контрактом, організована оплата праці найманого працівника, як вона ув'язана з цілями наймача. Один тип ухиляння - отлиніваніе при погодинній оплаті. У цьому випадку найманий працівник буде шукати time holes
 9. СПИСОК
  Айвазян, С.А. Росія в міжгалузевому аналізі синтетичних категорій якості життя населення: Частина 1. Методологія аналізу та приклад її застосування [Рівень життя] / С.А. Айвазян. / / Світ Росії. - 2001. - № 4. - С. 59-96. Бобков, В.Н., Якість життя: сутність та показники / В.М. Бобков, П. Мстиславській / / Людина і праця. - 1996. - № 6. - С. 76-79. Васильєв, А.. Л. Росія в XXI столітті. Якість
 10. 25.3. Рівень життя і бідність
  Сукупні доходи суспільства в цілому і кожного з його членів справедливо оцінюються як показники економічного добробуту. Отримувані населенням доходи становлять базу певного рівня життя. Рівень життя і його вимір Визначення рівня життя засноване на оцінці кількості і якості споживаних жі'зненних благ (матеріальних і духовних). Рівень життя оцінюється як
енциклопедія  асорті  печінка  майонез  запіканка