Головна
ГоловнаЕкономікаІнституційна економіка → 
« Попередня Наступна »
Олійник О.М.. Інституційна економіка: Навчальний посібник. - М.: ИНФРА-М, 2002. - 416 с. - (Серія «Вища освіта»)., 2002 - перейти до змісту підручника

11.1. Ціна підпорядкування закону

Основною причиною позалегального здійснення еконо-чеський діяльності є високі трансакційні витрати, пов'язані з дією в рамках закону. Використовуючи розглянуту в попередній лекції класифікацію трансакційних витрат, відзначимо, що головним чином мова йде про високих витратах укладення контракту, витратах специфікації і захисту прав власності та витратах захисту від третіх осіб. Втім, Е. де Сото пропонує об'єднати ці витрати в один термін «ціна підпорядкування закону». Ціна підпорядкування закону включає в себя5:
витрати доступу до закону - витрати на реєстрацію юридичної особи, на отримання ліцензій, відкриття рахунку в банку, отримання юридичної адреси та виконання інших формаль-ностей;
витрати продовження діяльності в рамках закону, пов'язані зі необхідністю виплати податків, підпорядкуванням вимогам закону в галузі трудових відносин, регулюючим тривалість робочого дня, мінімальну заробітну плату, соціальні гарантії, виплатою судових витрат при вирішенні конфліктів в рамках легальної судової системи.
Варто підкреслити, що ціна підпорядкування закону включає не тільки прямі грошові витрати, але і витрати часу на виконання тих чи інших процедур6. Причому саме ця складова часто буває особливо велика. Наприклад, процедура отримання дозволу на будівництво житлового будинку в Лімі займає в загальній складності 4 роки 1 місяць, отримання дозволу на організацію дрібнооптового ринку - 17 років, отримання дозволу на відкриття невеликого магазину - 43 дні. Аналогічним
чином були зроблені розрахунки витрат на реєстрацію юридичес-кого особи і для інших країн третього міра7 (табл. 11.1).
Та б л і ц а II.! Країна Витрати часу (днів) Витрати в грошовій формі (у% від очікуваної річної прибутку). Болівія 15-30 0,3-3 Бразилія 31-60 3-8 Чилі 12-65 3-6 Еквадор 60-240 15-24 Мексика 83-240 - Уругвай 75-90 6-160 Гватемала 179-525 4-9 Венесуела 170-310 6-24
Розглянемо витрати доступу до закону, з якими стикаються російські підприємці. Коректніше все розглядати їх залежно від організаційно-правової форми, в якій реєструється підприємство. Візьмемо, наприклад, процедуру реєстрації підприємства в найбільш поширеною організаційно-правовій формі товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ) 8. У перелік документів, які необхідно подати для реєстрації ТОВ, входять: заява про реєстрацію підприємства; договір засновників; затверджений засновниками статут підприємства; документ, що підтверджує оплату не менше 50% статутного капіталу (рівного як мінімум 100 мінімальних розмірів оплати праці); свідоцтво про сплату державного мита. Витрати часу і ресурсів на реєстрацію можуть бути представлені в табл. 11.2.
Разом по найскромнішими підрахунками виходить 8830 руб. витрат у грошовому вираженні і 15 робочих днів чистих (без урахування очікування реєстрації: ще як мінімум 10-15 днів) витрат часу. Порівняємо витрати реєстрації ТОВ з витратами доступу до закону при реєстрації ЗАТ і індивідуального підприємства (приватний підприємець без утворення юридичної особи) у формі таблиці (включаючи витрати на оплату 50% статутного фонду підприємства) (табл. 11.3) 9.
Таблиця II.2 № Етап і процедура реєстрації Вартість Витрати часу (ч) Перший етап I Проведення установчих зборів - 2 Вибір юридичної адреси Від 300 руб. до 200 дол. 10 6 березня Роздруківка пакету документів 10 руб. - 4 Юридична експертиза документів 100-200 дол. 30 травня Розмноження пакету документів 20 руб - 6 Нотаріальне завірення документів 300 руб. 7 лютого Перевірка назви на відсутність аналогів 150 руб 24 Другий етап 8 Оплата реєстраційного мита 205 руб. 1 вересня Здача документів в Реєстраційну палату - 10 лютого Зняття копій з тимчасово зареєстрованих документів 10 руб - 11 Нотаріальне завірення копій 120 руб 12 Лютого Виготовлення ескізу печатки 150 руб. 13 квітня Отримання дозволу на виготовлення печатки (в УВС) 10 руб. 14 лютого Виготовлення печатки і штампу 300 руб. 15 лютого Відкриття рахунку в банку і оплата 50% УФ 4200 руб. 16 січня Нотаріальне завірення підписів 100 руб 2 Третій етап 17 Постановка на облік та отримання довідки в Мосміськстат 70 руб. 18 серпня Постановка на облік та отримання довідки в Мінфіні 55 руб. 19 лютого Постановка на облік у податковій інспекції 10 руб. 20 квітня Постановка на облік у Пенсійному фонді, Фонді медичного страхування, Фонді зайнятості, Фонді соціального страхування 10 руб. 21 серпня Здача документів в Реєстраційну палату 210 руб. 22 квітня Отримання постійного свідоцтва - 23 квітня Підтвердження в Податковій інспекції, Пенсійному фонді, Фонді медичного страхування, Фонді зайнятості, Фонді соціаль-ного страхування отримання постійного свідоцтва 12
Таблиця II.3 Організаційно-правова форма Реєстрація засновниками Реєстрація за допомогою посередницької фірми Покупка готового підприємства ТОВ 4-31 день, 5700 руб. 4-31 день, 12 800 руб. 3-20 днів, 10 200 руб. ЗАТ 1,5-3 міс, 46 000 руб. 21 день, 49 000 руб. Нд ПБЮЛ 8-30 днів, 600-1500 руб Н д
«Нд
Таким чином, єдина організаційно-правова форма, яку можна зареєструвати з мінімальними витратами доступу до закону, - підприємець без утворення юридичної особи. У цьому випадку достатньо лише представити в Реєстраційну палату копію паспорта, заяву, квитанцію про сплату мита, потім зареєструватися в податковій інспекції та виготовити печатку.
Якщо в Росії витрати часу на реєстрацію підприємства і не настільки великі, зате витрати продовження діяльності в рамках закону перебувають на заборонно високому рівні. У першу чергу це стосується податкових виплат. Ось ставки основних податків, які доводиться платити російському підприємству (станом на 1999 р., в дужках вказані оподатковуваний база):
податок на прибуток - 20% (прибуток);
ПДВ - 20% (виручка);
податок на операції з цінними паперами - 15% (дохід від операцій з цінними паперами);
податок на користувачів автодоріг - 2,5% (виручка);
податок на утримання житлового фонду - 1,5% (виручка);
податок на майно підприємства - 2% ( вартість основних фондів);
податок на придбання автотранспортних засобів - 20% (продажна ціна);
страхові внески до Пенсійного фонду - 28% (витрати на оплату праці) ;
внески до Фонду соціального страхування - 3,6% (витрати на оплату праці);
внески до Державного фонду зайнятості - 1,5% (витрати на оплату праці);
внески до Фондів обов'язкового медичного страхування - 5,4% (витрати на оплату праці);
податок на рекламу - 5% (витрати на рекламу) ;
податок з власників автотранспортних засобів (80 коп. / л.е.);
податок на потреби освітніх установ - 1% (витрати на оплату праці).
Всі ці цифри цілком порівнянні з витратами продовження діяльності в рамках закону, характерними для країн третього світу. Тільки підприємець без утворення юридичної особи має можливість продовжувати діяльність в рамках закону з мінімальними витратами: для нього достатньо платити один вид податків - прибутковий податок (у звичайному випадку за ставкою 12% від суми доходів).
Саме висока ціна підпорядкування закону пояснює низький відсоток застосування норм закону для забезпечення повсякденного функціонування підприємства. Показові дані про дотримання законодавства в деяких країнах третього світу (у про-центах від спостережуваних випадків) (табл. 11.4) п.
Таблиця 11.4 Країна Патент-ве право Земель-ний податок Податок
на прибуток Податок на додану вартість Міні-мальна заробітна плата Длитель-ність робочого дня Социаль-ная захист Гігієна і безпеку праці Алжир Нд. 53 83 83 54 30 58 29 Еквадор 72 Нд 63 40 87 49 36 Нд Ямайка н.д Нд. Н.д. Нд. 46 33 20 27 Нігерія 66 29 9 12 2 2 5 7 Таїланд Н.д. 20 60 Н.д. 34 33 40 42 Туніс 85 75 Нд. Нд 26 60 49 52 Свазіленд 54 Нд 16 39 16 41 7 19
Доступні дані по Росії стосуються виконання податкового законодавства. У 1997 р. тільки за офіційними даними надходження від податку на прибуток склали 43,3% від розрахункових, від податку на додану вартість - 68,1%, від акцизних зборів - 66,4% 12. У загальній складності частка приховування з метою відходу від оподаткування обсягу продукції на російських підприємствах склала в 1996-1997 рр.. 16,4%, а прибутку - 78,7% 13.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 11.1. Ціна підпорядкування закону "
 1. 4.5. Організаційно-управлінські інновації
  У країнах з розвиненою ринковою економікою прийнято розглядати підприємництво з позиції приналежності до класичної або інноваційної моделі. Класична модель описує традиційне, консервативне підприємництво, що припускає управління виробництвом на основі економічного та ефективного використання виробничих ресурсів. Інноваційна модель розглядає види
 2. 12.1. Макроекономічні наслідки
  Тепер слід обговорити наслідки, які існування позалегального ринку робить на економічну систему в цілому. До позитивних наслідків слід віднести, по-перше, стабілізуючу роль позалегальної економіки. Ця стабілізується рующая роль була особливо очевидною в умовах панування командної економіки. «Той попит, який не може задовольнити« перша економіка », створює
 3. Приклади розв'язання задач
  Політична та соціально-економічна системи Північної Кореї характеризуються її представниками як спроба побудови соціалізму і комунізму на основі ідеології чучхе. Основна теза цієї ідеології полягає в тому, що «будів-будівництві соціалізму і комунізму проводиться кожним на раціональним державою окремо, господарем революції і будівництва в кожній країні є сам народ тієї
 4. 10.2. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ФОРМИ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА
  У капітальному будівництві набули поширення в основному наступні два способи будівництва: господарський і підрядний, в тому числі будівництво об'єктів «під ключ». При господарському способі будівництво об'єктів здійснюється власними силами замовника або інвестора. Даний спосіб звичайно застосовують при реконструкції або розширенні діючих підприємств, при будівництві
 5. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ
  Будучи найважливішою складовою частиною управління територі-ального соціально-економічного розвитку, державне регулювання розвитку регіонів грунтується на спеціальних закономірності розвитку і розміщення продуктивних сил. Саме закономірності розміщення продуктивних сил оп-ределяют найбільш загальні відносини між продуктивними силами і територією. Особливо велику роль
 6. Терміни і поняття до розділу I
  Акціонерне товариство - компанія, яка є юридиче ським обличчям і капітал якої складається з внесків пайовиків-акціонерів і засновників. Форма організації виробництва - на основі залучення грошових коштів шляхом продажу акцій. Су ществуют закриті та відкриті акціонерні товариства. Акціонерне товариство закритого типу - акціонерне товариство, акції якого реалізуються тільки його працівникам
 7. 4.3. Всесвітня торгова організація: глобальне регулювання торгівлі
  На початку XXI в. у світі налічується близько 300 міжнародних тор гово-економічних організацій з широким і невеликим складом участ ників. Однак основну роль у формуванні світових торгових пото ків та встановлення правил ведення міжнародного бізнесу грає порівняно невелике коло торговельно-економічних організацій, се ред яких найважливішою є Світова організація торгівлі (СОТ).
 8. 1.6. Основні етапи розвитку економічної теорії
  Питання до розгляду допарадигмального період. Період класичної парадигми. Період постклассической парадигми. Основні поняття і категорії: «допарадигмальний» період теорії, «наукова революція», добробут, період первісного нагромадження капіталу, «класична» парадигма економічної теорії, «принцип невидимої руки», суспільно-економічна формація, спосіб виробництва,
 9. СЛОВНИК-ДОВІДНИК
  Абсолютна перевага - можливість підприємства виробляти кожну одиницю товару з меншими витратами (обсягами залучених факторів виробництва) порівняно з іншими підприємствами. Абстрактний об'єкт - ідеалізований образ, абстрагіруемие від несуттєвих властивостей досліджуваного реального об'єкта у відповідності з метою і завданнями дослідження. Агент (від лат. Agens ^ еп ^) - діючий) -
 10. 2.2.4. Витрати контролю за дотриманням контракту та попередження опортуністичної поведінки
  Цей вид витрат має критичне значення для розвитку економіки, так як вони є основною перешкодою на шляху розвитку спеціалізації і поділу праці. Якби в процесі історичного розвитку не виникли різноманітні механізми захисту контрактів, то обмін, насамперед його складні форми, при яких передача грошей і товару не збігаються в часі і просторі, не зміг би