ГоловнаФінансиФінанси та кредит → 
« Попередня Наступна »
Смородінa М. І.. Фінанси та кредит, 2006 - перейти до змісту підручника

11.4 Готівковий оборот


Готівковий оборот - процес безперервного руху Д. знаків у готівковій формі
Кругообіг готівки
1. Правила здійснення готівкового обігу
Всі підприємства повинні зберігати готівку понад встановленого ліміту в КБ та отримувати готівку гроші вони можуть в обслуговув
ающіх КБ S Управління готівково-грошовим обігом здійснюється в централізованому порядку
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація , релевантна "11.4 Готівковий оборот"
 1. 1.4.2 Типи грошових систем
  Залежно від виду грошей (гроші як товар, що грає роль загального еквівалента, або гроші як знаки вартості) розрізняють грошові системи двох видів: 1) система металевого обігу, яка базується на дійсних грошах виконують, всі п'ять функцій грошей (засіб обміну, засіб платежу, міра вартості, світові гроші, засіб накопичення). Банкноти, що знаходяться в
 2. 4.1. Міжнародна економічна інтеграція як форма інтернаціоналізації світового господарства (на прикладі ВО)
  В основі сучасних процесів інтернаціоналізації світового господарства лежать відбуваються в останній половині XX - початку XXI ст. революційні якісні зміни в техніко-технологічному, транспортно-комунікаційному та інформаційному базисах економіки, супроводжувані всебічним застосуванням ядерної енергії, біо-і авіакосмічних технологій, штучного інтелекту. Використання нових
 3. Глава 6. Ринкова структура світогосподарських зв'язків
  Розвиток продуктивних сил світового господарства вимагає постійного припливу і рентабельного використання значних грошових і фінансових коштів. Вони надходять з національних і зарубіжних джерел. У загальному обсязі капіталовкладень переважають кошти національних джерел: власні та залучені кошти компаній. Для підприємницького сектора в цілому характерний високий рівень
 4. Глава 7. Механізми міжнародних економічних відносин у системі світогосподарських зв'язків
  Міжнародний поділ праці, яка з нього зовнішня торгівля, і особливо вищі форми світогосподарських зв'язків, дозволяють отримати суттєвий економічний виграш, скоротити витрати на продукцію. Відповідно до класичної теорії це пов'язано з перевагами (абсолютними - по А. Сміту, відносними - по Д. Рікардо), що виникають в результаті поділу праці між країнами.
 5. Глава 9, Економіка і світогосподарські зв'язки промислово розвинених країн
  Інституційна структура внутрішніх ринків визначає характер взаємин господарюючих суб'єктів в обміні виробленої продукції і послуг. Умовно їх можна розділити на закритий сектор, де існують некомерційні відносини, і відкритий, або конкурентний, сектор, що включає разові, короткострокові угоди, чорний ринок. Закритий ринок спирається на різні форми захисту від конкуренції:
 6. 5.3.2. Аналіз кредитоспроможності позичальників зарубіжними банками
  Банки розвинених країн застосовують складну систему великої кількості показників для оцінки кредитоспроможності клієнтів. Ця система диференційована залежно від характеру Позичальника (фірма, приватна особа, вид діяльності), а також може грунтуватися як на сальдових, так і на оборотних показниках звітності клієнтів. Показники кредитоспроможності, використовувані Американськими банками. Ряд
 7. 5.4. Грошова система і закони грошового обігу.
  Грошова система - це така форма організації грошового обігу, яка корідіческі встановлена ??державою, враховує історично сформовані традиції і забезпечує функціонування в країні усієї фінансової системи. Основними елементами грошової системи є: Національна грошова одиниця, тобто прийнята в даній країні за одиницю заходи грошей, в якій виражаються всі ціни товарів і
 8. 9. ІНФЛЯЦІЯ В перехідній економіці
  Досвід показує, що висока інфляція є закономірністю початкового етапу перехідної економіки. Постійна нестабільність цін призводить до розриву економічних відносин у часі: операції, що здійснюються сьогодні, реалізуються в зовсім іншому економічному просторі, із зовсім іншими економічними параметрами, ніж угоди, які будуть здійснені через місяць; накопичення підривається,
 9. 10.2. ОСОБЛИВОСТІ ГРОШОВИХ СИСТЕМ
  Грошовий обіг виникло з появою грошей. Виділяються наступні елементи грошової системи: грошова одиниця, масштаб цін, відиденежних знаків, порядок емісії готівки, організація і регулювання грошового обігу. Офіційною грошовою одиницею (валютою) Російської Федерації є рубль. Кількість грошових знаків (Д), необхідних для виконання функцій обігу, визначається
 10. 21.1. Грошова маса, попит і пропозиція грошей. Грошовий ринок
  Питання цієї теми присвячені характеристиці грошового ринку, кредитного механізму, проблемам перебудови банківської системи, становленню вексельного ринку, розвитку ринків кредитних ресурсів та цінних паперів. Найважливішою складовою частиною фінансового ринку виступає грошовий ринок. Щоб зрозуміти механізм функціонування грошового ринку, треба познайомитися з його складовими, найважливішою з яких
енциклопедія  асорті  печінка  майонез  запіканка