Головна
ГоловнаФінансиФінанси → 
« Попередня Наступна »
Зві Боді, Роберт Мертон. Фінанси, 2007 - перейти до змісту підручника

11.6. ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТРАХОВИХ КОНТРАКТІВ


При обговоренні страхових контрактів і для розуміння принципів їх використання в управлінні ризиками важливо розбиратися в основних термінах і поняттях.
Четифьмя найважливішими складовими страхових контрактів є винятки (exclusions), межі (caps), франшиза (deductibles) і спільний платіж (copayments).
Зараз коротко розглянемо кожен термін.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 11.6. ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТРАХОВИХ КОНТРАКТІВ "
 1. СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ
  Соціальна політика є одним з найважливіших направле-ний державного регулювання економіки. Вона - органі чна частина внутрішньої політики держави, спрямована на забезпечення благополуччя та всебічного розвитку його громадян і суспільства в цілому. Значимість соціальної політики определя ється її впливом на процеси відтворення робочої сили, підвищення продуктивності праці,
 2. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН ВЛАСНОСТІ І ПІДПРИЄМНИЦТВА
  Ринкові відносини передбачають функціонування підприємств і організацій різних форм власності. У конкурентній боротьбі на ринках беруть участь на рівних підставах акціонерні, орендні, приватні, державні підприємства. Власність представляє форму відносин між людьми з приводу привласнення матеріальних благ, і особливо при присвоєнні коштів, факторів виробництва. Форми
 3. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ЗВ'ЯЗКІВ
  Державне На соціально-економічний розвиток лю-регулювання бій країни сильний вплив роблять зовн-зовнішньої неекономічні зв'язку, їх масштаби, струк-торгівлі туру , ефективність. Це вплив відбувається із дит з багатьох напрямків, з яких найбільш значимі сле-дмуть: (1) збільшується ресурсний потенціал країни - мате-ріальний, науково-технічний, фінансово-валютний, трудовий,
 4. 22.2. Структура і розвиток міжнародних фінансових ринків як економічного середовища для бізнесу
  У сучасній економічній літературі даються різні визна поділу поняття «міжнародний фінансовий ринок» аж до упро щенних, коли він визначається тільки як ринок термінових фінансових інструментів або фондовий ринок. Спробуємо уточнити поняття «між народний фінансовий ринок» виходячи з таких общеметодологіче ських міркувань. По-перше, фінансовий ринок є взаємодія продавців і
 5. Кредитна система
  Кредит має тривалу історію розвитку. Він виник як один з різновидів обміну в далекі історичні епохи, і його розвиток тісно пов'язаний з розвитком господарської діяльності людства. Існує два види кредиту - натуральний і грошовий кредит. Натуральний кредит з'явився в епоху розкладання первісно общинного ладу. Він існує до цих пір і означає надання в позику
 6. Глава Ринок цінних паперів
  Ринок цінних паперів (РЦБ), або фондовий ринок є складовою частиною фінансового ринку. Фондовий ринок з'являється і розвивається разом з появою і розвитком цінних паперів, які стають товаром в якості джерела доходу. Першим товаром, який став об'єктом торгівлі на фондовому ринку, були комерційні векселя, що тут виступають, в першу чергу, як джерело доходу. Діяльність
 7. глосарій
  антиблаго (bad) - товар або продукт, що володіє негативною корисністю для споживача. Асиметрія інформації (information asymmetry) - ситуація, в кото рій одна сторона угоди володіє більшою інформацією, ніж інша. Безбілетник (free rider) - поняття, що використовується в економічному аналізі для позначення сторони, яка отримує вигоди від зусиль, що робляться іншою стороною, не сплачуючи
 8. 3. Основні елементи інфраструктури
  Розмежування об'єктів інф раструктури за формами власності, як правило, збігається з характером відносин власності на засоби виробниц ства, що склалися в Російській Федерації. Тут можна наз вать державні, муніципальні та приватні підприємства інфраструктури, а також підприємства громадських органі зацій, не виключається і змішана форма власності та підприємства, повністю
 9. 9.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ВАЛЮТНОГО РИНКУ
  Для чого обмінюється одна валюта на іншу? Наприклад, ви вирішили поїхати на відпочинок або в ділову поїздку до Іспанії. У Росії у вас є рублі, а вам для оплати проживання в гос Тиниця, харчування потрібні євро. Більш того, євро вам знадобляться У Законі РФ «Про валютне регулювання та валютний контроль» від 9 жовтня 1992 р. дає розгорнуте тлумачення поняття «валюта». При цьому розглядаються два
 10. 2.7. ФОРМУВАННЯ ГЛОБАЛЬНОГО РИНКУ ПОСЛУГ
  Передумови формування та риси сервііндустріального про щества. Індустріальний тип економічного розвитку, домини Рова більше одного століття, поступово сходить з історичної сцени. Принаймні це характерно для розвиненої частини світу. Очевидною стала невідворотність переходу на нову, більш прогресивну модель розвитку, яка базується на еконо-мічної витрачанні ресурсів і на