Головна
ГоловнаФінансиФінанси → 
« Попередня Наступна »
Зві Боді, Роберт Мертон. Фінанси, 2007 - перейти до змісту підручника

11.9. ОПЦІОНИ ЯК ІНСТРУМЕНТ СТРАХУВАННЯ


Опціони - ще одна повсюдно поширена форма страхового договору. Опціон (option) - це право щось купити чи продати за фіксованою ціною в ° УДущем. Як ми вже бачили в прикладі з авіаквитками, придбання опціону з метою зниження цінового ризику є страхування збитків, пов'язаних з підвищенням Ціни квитка. Опціонний контракт слід відрізняти від форвардного контракту, ЯКИЙ містить в собі зобов'язання купити або продати в майбутньому що-небудь по фік-рова ціною. Будь контракт, який дає однією з заключающих його сторін право купити "-" і продати що-небудь за заздалегідь встановленою ціною, є опціоном. Існує Тільки ж видів опціонних контрактів, скільки існує предметів купівлі-"родажа: товарний опціон, опціон на акції, опціон на процентні ставки, валютний опціон і т.д. Деякі види опціонних контрактів містять стандартні умови і укладаються на ринках опціонів - наприклад, на Чиказькій біржі опціонів в США або на Біржі опціонів і ф'ючерсів в Осаці (Японія). Існує ряд термінів, що вживаються в опціонних контрактах.
Опціон, який дає право на покупку зазначеного товару за фіксованою ціною, називається опціон "колл" (option call); опціон, який дає право на продаж, носить назву опціон "пут" (option put).
фіксована ціна активів, обумовлена ??в опційному контракті, називається ціною "страйк" (strike price), або ціною виконання опціону (exercise price).
Дата, після якої опціон не може бути використаний, називається датою закінчення опціону (expiration date), або датою погашення.
Якщо опціон може бути виконаний тільки у вказаний термін, він називається європейським. Якщо він може бути використаний в будь-який день до дати закінчення, включаючи і саму цю дату, то він називається американським.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "11.9. ОПЦІОНИ ЯК ІНСТРУМЕНТ СТРАХУВАННЯ "
 1. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН ВЛАСНОСТІ І ПІДПРИЄМНИЦТВА
  Ринкові відносини передбачають функціонування підприємств і організацій різних форм власності. У конкурентній боротьбі на ринках беруть участь на рівних підставах акціонерні , орендні, приватні, державні підприємства. Власність представляє форму відносин між людьми з приводу привласнення матеріальних благ, і особливо при присвоєнні коштів, факторів виробництва. Форми
 2. 22.2. Структура і розвиток міжнародних фінансових ринків як економічної середовища для бізнесу
  У сучасній економічній літературі даються різні визна поділу поняття «міжнародний фінансовий ринок» аж до упро щенних, коли він визначається тільки як ринок термінових фінансових інструментів або фондовий ринок. Спробуємо уточнити поняття «між народний фінансовий ринок »виходячи з таких общеметодологіче ських міркувань. По-перше, фінансовий ринок є взаємодія продавців і
 3. Глава Ринок цінних паперів
  Ринок цінних паперів (РЦБ), або фондовий ринок є складовою частиною фінансового ринку. Фондовий ринок з'являється і розвивається разом з появою і розвитком цінних паперів, які стають товаром в якості джерела доходу. Першим товаром, який став об'єктом торгівлі на фондовому ринку, були комерційні векселя, що тут виступають, в першу чергу , як джерело доходу. Діяльність
 4. 8.6 Фінансовий ринок.
  Фінансовий ринок - це сфера ринкового руху грошових коштів, що задовольняє потреби різних економічних суб'єктів у фінансових ресурсах шляхом купівлі-продажу грошових ресурсів за допомогою звернення різних кредитних інструментів і цінних паперів. Фінансовий ринок являє собою механізм перерозподілу тимчасово вільних грошових коштів економічних суб'єктів. В одних
 5. термінологічних словників
  Авізо - доручення на зарахування або списання коштів за рахунками в банку. Розрізняються авізо кредитові (гроші зараховуються) та дебетові (гроші списуються). Авуар (податковий) - податковий кредит, відкритий будь-якому платнику податків (компанії або фізичній особі), яка отримує дивіденди, що розподіляються компаніями, які платять податок на фірми. Акредитив - доручення банку про виплату
 6. 3.3.3 Види цінних паперів
  Цінний папір - це документ, що засвідчує право володіння або відносини позики, який передбачає отримання доходу у вигляді дивіденду або відсотка і можливість передачі закріплюються цим документом прав іншим особам. Такий документ визначає взаємини між емітентом і інвестором. Усім вимогам класичної цінного паперу відповідають так звані емісійні цінні папери, які
 7. 8.2. СТРУКТУРА ПЛАТІЖНОГО БАЛАНСУ
  За методикою МВФ статті платіжного балансу діляться на два розділи: рахунок поточних операцій і рахунок руху капіталу і фінансів. Історично найбільша увага приділялася рахунком поточних операцій, а точніше, його сальдо. Спочатку основною статтею цього рахунку була торгівля товарами, а сальдо торгового балансу розглядалося як важливий показник рівня еконо мічного розвитку країни. Позитивне
 8. 9.2. ВИДИ ОПЕРАЦІЙ НА валютному РИНКУ
  Кожна операція на валютному ринку пов'язана з виконанням ем їм певної функції та з метою, поставленої участ ніком ринку. Залежно від розв'язуваної учасниками ринку завдання всіх учасників зазвичай ділять на три категорії: трейде ри, хеджери і спекулянти. Найбільш простими є опе рації, що проводяться трейдерами. В їх завдання входить продати або купити на біржі за дорученням і за рахунок клієнта
 9. 3.4. Державне управління фінансами 3.4.1. Сутність фінансів та управління фінансами з боку держави
  Поняття «фінанси» представляє фундаментальну, узагальнюючу, багатозначну економічну категорію, що характеризує процеси грошової природи, освіта, розподіл, рух різних грошових коштів держави, територіальних утворень, суб'єктів господарювання, юридичних і фізичних осіб в ході формування їх доходів, витрат, накопичень і виникаючі при цьому грошові відносини.
 10. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ОРГАНІЗАЦІЙ
  Платниками податків податку на прибуток організацій (далі у цій главі - платники податків) визнаються: російські організації; іноземні організації, що здійснюють свою діяльність в Російській Федерації через постійні представництва і (або) одержують доходи від джерел в Російській Федерації. Об'єктом оподаткування з податку на прибуток організацій (далі у цій главі -