Головна
ГоловнаЕкономікаЕкономічна теорія → 
« Попередня Наступна »
Борисов Е.Ф.. Економічна теорія, 2005 - перейти до змісту підручника

12.1. Просте відтворення


Кругообіг Просте відтворення - це безперервне капіталу повторення творчої діяльності, при ко
тором величина створюваного продукту і розмір діючого капіталу залишаються незмінними. Таким чином, капітал здійснює замкнутий круговий рух. Кругообіг капіталу, говорячи конкретніше, - це один цикл його руху, який охоплює процес виробництва і обігу товарів і завершується поверненням капіталу в його вихідну грошову форму. Весь шлях капіталу можна схематично зобразити відомою формулою:
СП
Д-Т Х ... П. .. Т '-д'.
Х РС
Тут ми бачимо послідовне просування капітальної вартості через три стадії і зміну трьох функціональних форм капіталу.
/ СП
Перша стадія Д - Т скоюється у сфері обігу.
ХРС
Тут грошовий капітал перетворюється на продуктивний. Бізнесмен на авансовані суми грошей (видаваних вперед в рахунок майбутніх платежів) набуває засоби виробництва (СП) і купує робочу силу (РС). Такі витрати необхідні для налагодження виробництва товарів.
СП
Друга стадія Т ... П ... Т 'протікає в сфері виробниц-
РС
ства. У цьому русі продуктивна форма капіталу перетворюється-тається в товарну. Куплені на ринку фактори виробництва - засоби виробництва і робоча сила - з'єднуються в виробничому процесі (П). У ньому створюються товари з потрібною корисністю, що містять знову виникає вартість (Т ').
Третя стадія Т '- Д', як і перша, відноситься до сфери обігу. Товарний капітал із збільшеною вартістю (Т ') знову перетворюється на грошовий капітал (Д'), що містить прибуток.
Таке послідовний рух капіталу через три стадії і являє собою кругообіг капіталу. Прагнення постійно отримувати прибуток підштовхує бізнесмена до того, щоб безперервно пускати свій капітал у кругообіг.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 12.1. Просте відтворення "
 1. 2.3. МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО ВПЛИВУ НА підприємницької діяльності та ЕКОНОМІКУ КРАЇНИ
  Держава для виконання своїх функцій і регулювання економіки використовує як економічні (непрямі), так і адміністративні (прямі) методи впливу на підприємницьку діяльність й економіку країни шляхом видання та коригування відповідних законодавчих актів і постанов, а також шляхом проведення певної економічної політики. Світовий досвід країн з розвиненою
 2. 9.1. ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ І ЗНАЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ
  Інвестиції - відносно новий для нашої економіки термін. У бутність планової економіки використовувалося поняття «капітальні вкладення». У науковій літературі ці два поняття в останні роки трактуються по-різному. Традиційно під інвестиціями прийнято розуміти здійснення певних економічних проектів в теперішньому з розрахунком отримати доходи в майбутньому. Такий підхід до розуміння інвестицій
 3. 9.4. СУТНІСТЬ І ЗНАЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ
  Важливим важелем впливу на підприємницьку діяльність суб'єктів господарювання й економіку країни є інвес-тіціонная політика держави. З її допомогою держава непо-безпосередніх може впливати на темпи та обсяги виробництва, рівень інфляції, прискорення НТП, зміна структури суспільного виробництва та вирішення багатьох соціальних проблем. Аналіз показав, що в науковій
 4. 9.6. ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙ НА ПІДПРИЄМСТВІ
  Давно відома істина, що перш ніж приступати до реалізації якого-небудь інвестиційного проекту, необхідно зробити його економічне обгрунтування. Воно має дати відповідь про вигідність чи недоцільності реалізації інвестиційного проекту. При цьому повинні бути використані найбільш надійні та апробовані методичні підходи, що дозволить звести інвестиційний ризик до мінімуму. У бутність
 5. 11.2. ВИДИ ВАРТІСНИХ ОЦЕНОК ОСНОВНИХ ФОНДІВ
  Оцінка основних фондів - це грошове вираження їх вартості. Застосовуються три види їх оцінки: первісна, відновлювальна і залишкова вартість основних засобів. Первісна вартість основних засобів вартість, слагающаяся з витрат на їх зведення (споруді) або придбання, включаючи витрати з їх доставки та встановлення, а також інші витрати, необхідні для доведення даного об'єкта
 6. 11.7. АМОРТИЗАЦІЯ ОСНОВНИХ ФОНДІВ
  Нараховувати амортизацію в Росії стали в XIX в., А законодавчо це було оформлено тільки в 1898 р. в Положенні про державний промисловий податок Під амортизацією в той час розуміли «суму, що служить для покриття , зменшення і навіть знецінення вартості машин, заводських будівель і пр. ». Ці суми трактувалися Положенням як відрахування з валового доходу і не підлягали обкладанню промисловим
 7. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА СТРУКТУРНА ПОЛІТИКА
  Інвестиційна діяльність відіграє важливу роль у розвитку економіки. Вихід російської економіки з кризи у великій мірі пов'язаний з відновленням інвестиційного процесу. Державне регулювання інвестиційного процесу поса але бути спрямована як на активізацію джерел накопичення всередині країни (наприклад, реалізація ефективної амортизаци ційної та податкової політики, підтримка
 8. 8.5 Нормування оборотних коштів. Прискорення оборотності
  Оборотні кошти підприємства постійно перебувають у дви жении, роблячи кругообіг. Зі сфери обігу вони переходять у сферу виробництва, а потім зі сфери виробництва знову в сферу обігу тощо Кругообіг грошових коштів починається з мо мента оплати підприємством матеріальних ресурсів та інших еле ментів, необхідних виробництву, і закінчується поверненням цих витрат у вигляді виручки від
 9. 29.1 Поняття «витрати виробництва», «валовий дохід» та «прибуток»
  Перш ніж почати виробництво продукції, кожне підпри ємство визначає, який прибуток, який дохід воно зможе отримати. Ми вже говорили, що прибуток підприємства залежить від ціни продукції і витрат на її виробництво. Ціна продукції на ринку є наслідок взаємодії попиту і пропозиції. Під воздей ствием законів ринкового ціноутворення в умовах вільної конкуренції ціна продукції не
 10. 6.3. ВІДТВОРЕННЯ НАСЕЛЕННЯ І РЕСУРСІВ ДЛЯ ПРАЦІ
  Під відтворенням населення розуміють історично і со-ціально-економічно обумовлений процес безперервного возоб новления поколінь людей. Органічної складовою частиною вос-виробництва населення є відтворювання ресурсів для праці. У процесах відтворення населення розрізняють види, типи і режими, а у відтворенні ресурсів для праці, крім того, виділяють ще фази або стадії.