Головна
ГоловнаФінансиФінанси → 
« Попередня Наступна »
Зві Боді, Роберт Мертон. Фінанси, 2007 - перейти до змісту підручника

12.2. ДОХІДНІСТЬ І РИЗИК: У ПОШУКАХ БАЛАНСУ


У двох наступних розділах розглянуті послідовні етапи аналізу, який застосовується професійними керуючими інвестиційних портфелів для дослідження кількісного співвідношення між ризиком і очікуваним рівнем прибутковості. Його пошук виконується з єдиною метою - сформувати портфель, інвестиції в який забезпечували б інвесторові максимальну очікувану ставку дохідності за тієї міри ризику, на яку він згоден. У процесі аналізу ми будемо говорити про ризикованих активах (risky assets), що не підрозділяючи їх на облігації, акції, опціони, страхові поліси та ін, тому що, як вже говорилося вище в цьому розділі, ступінь ризикованості кожного окремого активу залежить в першу чергу від конкретних обставин життя даного інвестора.
Оптимізація портфеля зазвичай складається з двох етапів: (1) вибору оптимальної комбінації ризикованих активів і (2) об'єднання отриманого оптимального набору ризикованих активів з безризиковими активами. З метою спрощення процесу ми почнемо з другого етапу - об'єднання портфеля, що містить ризиковані активи, з безризиковими активами. (Які саме активи слід вважати безризиковими, ми уточнимо в наступному розділі.) Цей єдиний ризикований портфель складений з безлічі ризикованих активів, скомбінованих оптимальним чином.
У розділі 12.3.4 буде показано, як визначається оптимальний склад портфеля з ризикованими активами.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 12.2. ДОХІДНІСТЬ І РИЗИК: У ПОШУКАХ БАЛАНСУ "
 1. Глосарій
  Аграрна політика - доцільна діяльність государ-ства, спрямована на створення і постійне підтримання сприятливого середовища для сталого розвитку АПК . з метою забезпечення національної продовольчої безпеки, нормальної життєдіяльності сільського населення та збе нения біосистеми аграрної сфери. Аграрний ринок - відносини між покупцями і продавши-цями в сфері обміну по
 2. Глава 6. Ринкова структура світогосподарських зв'язків
  Розвиток продуктивних сил світового господарства вимагає постійного припливу і рентабельного використання значних грошових і фінансових коштів. Вони надходять з національних і зарубіжних джерел. У загальному обсязі капіталовкладень переважають кошти національних джерел: власні та залучені кошти компаній. Для підприємницького сектора в цілому характерний високий рівень
 3. 19.3. Зовнішні чинники розвитку
  Економічний розвиток країн третього світу тісно пов'язане і багато в чому визначається змінами в світовому господарстві. Його інтернаціоналізація і поступова глобалізація посилюють не-необхідно підвищення відкритості їхніх національних економік, формування розгалужених економічних зв'язків. Разом з тим інтегрованість у світове господарство не може бути оцінена однозначно, бо сполучена з ускладненням
 4. 8.3 РОЛЬ БІЗНЕС-ПЛАНУ В ОЦІНЦІ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ
  Удосконалення методів оцінки варіантів не менше важливо, ніж пошук самих варіантів капіталовкладень. Компанії, найбільш винахідливі в галузі інвестування, будуть найбільш благополучні, якщо тільки їх менеджери достатньо компетентні. Ні-сприятливі умови на фінансовому ринку не повинні перешкоджати розгляду нових інвестицій. Безумовно, існують абсолютні межі суми фондів,
 5. Словник
  Загальна теорія статистики: статистична методологія у вивченні комерційної діяльності: Підручник / А.І. Харламов, О.Е. Башина, В.Т. Бабурін та ін; Під. ред. А.А. Спіріна, О.Е. Башиной. - М.: Фінанси і статистика, 1996. Погостінський М.М., Погостінський Ю.А. Системний аналіз фінансової звітності. -С.-П.: Изд. Михайлова В.А., 1999. Практикум з фінансового менеджменту: навчально-ділові ситуації,
 6. тестових завдань
  Тема «Економічний аналіз, його роль в системі управління» Економічний аналіз є: а) самостійною наукою; б) частиною науки «Менеджмент»; в) спеціальної наукою; г) частиною науки «Бухгалтерський облік». Економічний аналіз виступає однією з функцій: а) управління; б) бухгалтерського обліку; в) фінансового менеджменту; г) планування. За змістом процесу керування виділяють ...
 7. Критерій мінімальних жалю Севіджа.
  В основі даного критерію лежить припущення про те, що людина після прийняття того чи іншого рішення не любить жаліти про щось втраченому. Поряд з матрицею виграшів, Севідж запропонував використовувати матрицю жалів. Дана матриця будується по матриці виграшів у відповідності з наступним алгоритмом: в кожному стовпці матриці виграшів знаходиться максимальний елемент a. = Max a. - Це найбільший
 8. 1.1. Надійність, ліквідність і платоспроможність комерційного банку
  Ліквідність - одне з ключових понять у банківській діяльності. Ліквідність лежить в основі надійності і стійкості комерційних банків, так як створює умови для його платоспроможності. Поняття «ліквідність» - означає легкість реалізації, продажі, перетворення матеріальних цінностей і інших активів у грошові кошти. Поняття «платоспроможність» включає ще і здатність банку
 9. 2.2. Методи аналізу діяльності комерційного банку
  Аналітична робота з банківським балансом здійснюється в кілька етапів, що відрізняються за складом і трудомісткості робіт, масивам оброблюваної інформації та часу проведення (див. схему 2.2). Головна особливість побудови етапів - їх логічний взаємозв'язок, яка передбачає рух від початкового етапу до кінцевого, від більш простого до складнішого. Кожен попередній етап є
 10. Підходи до оцінки фінансової спроможності клієнтів
  Розроблено багато методик («систем») оцінки кандидатів у позичальники. Найбільш цікавими вважаються методики PARSER і CAMPARI. Назви їх утворені з початкових букв наступних англійських слів: PARSER Р-person Інформація про потенційного позичальника, його репутації А - amount Обгрунтування суми необхідного кредиту R - repayment Можливість (умови) погашення кредиту S - security Оцінка