ГоловнаЕкономікаМікроекономіка → 
« Попередня Наступна »
Селищев А. С.. Мікроекономіка, 2002 - перейти до змісту підручника

15.1. Монопольна влада і Парето-ефективність

Коль заборона прикриває наживу І прикритий на наживу заборону, то будь-якому благому пориву Государя везіння немає. Будь перш в честі негідники, А гідні в соромі - либонь, Самому імператору Яо Розвести б руками довелося. Хань Фейцзи (272-233 рр.. До н.е.) Повернемося до рис. 14.10 в розділі 14. На ньому зображена ситуація рівноваги у виробництві та споживанні: нахил кривої виробничої можливості (чи ня b) в точці Е (В) дорівнює нахилу кривої відносних цін (Р / Р) в точці Е * (лінія а). Однак, як ми згадували, така рівновага можлива лише в умовах ях досконалої конкуренції. Якщо, наприклад, виробництво товару X монополі зірованним (a Y-ні), то в даному випадку одночасно виконуються умови: РХ> МСХ і PY = MCr а значить нахил лінії b більше нахилу лінії а. Дана ситуація зображена на рис. 15.1. Мета держави в даному випадку може полягати в ліквідації або обмеження цієї розбіжності методом здійснення певних антимонопольних заходів. А Т а sb S ^ B) К (а \ / р \ Г 0 (A) X * X Рис. 15.1. Монополія і Парето-ефективність Подібні спотворення можуть виникнути і в разі досконалої конкуренції при політиці оподаткування або державних субсидій.
Цілу ніч співаючи з кіфарою, вбив усіх сусідів пеньем Симил - кіфаристів. Живий лише один Оріген: Він від народження глухий. Так природа, позбавивши його слуху, у винагороді дала більш довге життя. Лукіллій (I в. н. е..) Теорія чистої конкуренції є основою не тільки для позитивного ана лізу функціонування ринків, але і забезпечує базу для нормативної оцінки ефективності ринкових процесів. Справа в тому, що криві попиту і пропози ня відображають оптимальну поведінку на ринку безлічі індивідів. Так, крива ринкового попиту є результуючої безлічі індивідуальних кривих попиту на даному ринку. Кожна індивідуальна крива попиту заснована на прин ціпе максимізації корисності: споживач здійснює свої покупки, виходячи з принципу рівності його граничної оцінки блага ціною. Аналогічно криві перед ложения відображають граничні витрати виробників. У зв'язку з цим ринкової рівновага слід розуміти як умова ефективності ринкової економі ки: на ринку вироблено і спожито оптимальну кількість благ, так як граничні оцінки покупців дорівнюють граничним витратам продавців. яке відхилення від цієї рівноваги порушує досягнуту ефективність. Проте навіть в умовах чистої конкуренції деякі ринки можуть виявитися по суті неефективними, так як традиційні криві попиту та перед ложения можуть не врахувати ряд витрат або вигод.
Мова йде тут про таку діяль ності продавців і (або) покупців, яка створює витрати або вигоди для третіх осіб, безпосередньо не беруть участь у даних ринкових процес сах. У зв'язку з цим виникає проблема зовнішніх ефектів. MSC = MC + МЕС, MSB = MB + МЕВ, Зовнішні ефекти або екстерналії (externalities) - прямі впливу одного економічного контрагента на результати діяльності іншого, або на третю особу, безпосередньо не включене в ринок даного блага, тобто не є ні продавцем, ні покупцем. Зовнішні ефекти можуть вироблятися як при виробництві, так і при по споживанні благ. При цьому зовнішні ефекти можуть бути як негативними (costs - витрати), так і позитивними (benefits - вигоди). Прикладом отри цательних зовнішніх ефектів у виробництві та споживанні є загрязне ня середовища проживання від діяльності підприємств і туризму; приклади поклади тільних зовнішніх ефектів - дизайн промислових і житлових будівель і т . п.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація , релевантна "15.1. Монопольна влада і Парето-ефективність"
 1. 2.5. Принцип рівноважного аналізу
  Питання до розгляду Рівновага: поняття і сутність. Рівновага й економічна ефективність. Умова оптимальності по Парето. Основні поняття і категорії: економічну рівновагу, економічна ефективність, економічна ефективність по Парето, умови неоптимальности (економічної неефективності). В економіці, як і в природі, все прагне до рівноваги. Закон збереження енергії,
 2. 2.2.3. Витрати ведення переговорів і укладення контракту
  Витрати цього типу можуть бути досить значними. Сторони повинні домовитися про ціну, кількість та якість продукції, про час поставки і формі платежу, а також про рас пределенія вигод і втрат у разі виникнення непередбачених-них обставин. Витрати цього типу складаються з часу укладання ведення переговорів, втрат від неправильно ув'язнених чи погано оформлених договорів. Сюди ж входить
 3. глосарій
  антиблаго (bad) - товар або продукт, що володіє негативною корисністю для споживача. Асиметрія інформації (information asymmetry) - ситуація, в кото рій одна сторона угоди володіє більшою інформацією, ніж інша. Безбілетник (free rider) - поняття, використовуване в економічному аналізі для позначення сторони, яка отримує вигоди від зусиль, що робляться іншою стороною, не сплачуючи
 4. «Відмови РИНКУ» І ДЕРЖАВА
  Abstulerat totam temerarius institor urbem, Inque suo nullum limine limen erat. Jussisti tenues, Germanice, cresere vicos, Et modo quae fuerat semita, facta via est. Nulla catenatis pila est praecincta lagenis: Nec praetor medio cogitur ire luto. Stringitur in densa nec caeca novacula turba: Ocupat aut totas nigra popina vias. Tonsor, caupo, coquus, lanius sua limina servant. Nunc Roma est, nuper
 5. ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК
  А Агенти економічні 17,71, 123, 237 Агрегирование переваг 401 агрегування товарної продукції 102 Аксіоми опуклості 136, 139, 142 виявлених переваг 161 ненасиченими 135, 142 безперервності 135, 141-142 повної впорядкованості 135 порядкового підходу 134 переваг 139, 161 рефлективності 135, 142 порівнянності 135 порівняльне ™ 142 транзитивності 135, 142 Акт добровільний 76
 6. Словник термінів
  Акциз - податок, що стягується з одиниці проданої продукції в твердо ус тановленном розмірі. Алокація - певний розподіл благ між індивідами або факторів виробництва між галузями . Ануїтет - чистий дохід від фінансового активу, рівновеликий по всіх роках його терміну служби. Безробіття - перевищення обсягу пропозиції над обсягом попиту на ринку праці. Благо - предмет або послуга,
 7. 17.1. МОНОПОЛЬНА ВЛАДА І ПАРЕТО -ЕФЕКТИВНІСТЬ
  У попередньому розділі було показано, що в умовах загального конкурентного рівноваги виконуються всі умови Парето-ефективності. Насправді, однак, існує кілька факторів, що перешкоджають досягненню Парето-оптимального стану економіки. До числа їх відносяться прояви монопольної влади на товарних і факторних ринках, зовнішні (по відношенню до ринку) ефекти, наявність
 8. Запитання для повторення
  Що таке ефект зворотного зв'язку? Яка його роль в ринковій економіці? Які достоїнства і недоліки моделі ринкового соціалізму? 3 Яким чином учасники обміну двох товарів в моделі Еджуорта досягають Парето-ефективного розподілу? Покажіть, як дія конкурентних ринків товарів X і Y дозволяє одночасно досягти і ефективного розміщення ресурсів, та ефективного розподілу
 9. 4.3. Регульована економіка
  1. Регульована економіка - це та ж ринкова економіка, в якому держава стає все більш великим власником і виробником. Воно у все більших масштабах наймає кваліфікованих менеджерів і отримує прибуток. Прибуток залишається критерієм економічної ефективності підприємства. Для поповнення бюджету, в гонитві за прибутком, держава сама зацікавлена ??у здійсненні
 10. ГЛОСАРІЙ
  Абсолютна величина людського капіталу (освітній фонд) - оцінка людського капіталу в грошовому вираженні. Автоматичні стабілізатори - економічні категорії, мінливі автоматично при зміні обсягів національного виробництва (ЧНП), наприклад податки, трансфертні платежі. Пом'якшують реакцію обсягу ВНП на зміну сукупного попиту. Авуари - грошові кошти, за рахунок
енциклопедія  асорті  печінка  майонез  запіканка