Головна
ГоловнаФінансиФінанси та кредит → 
« Попередня Наступна »
Смородінa М. І.. Фінанси та кредит, 2006 - перейти до змісту підручника

5.3.Доходи бюджету


Доходи Б. - 1) економ. відносини, пов'язані з формуванням Б. фонду країни. 2) частину централізованих Ф. рес-ів.
Осн. доходи в бюджеті - податки, де ПДВ, податок на прибуток, акциз = 40-60%
Податки, які закріплені за певними бюджетами називаються закріпленими
доходами.
Регулюючі доходи - Д. ср-ва, що виділяються як додаткові з вищестоящого Б. нижчестоящому (вони дозволяють збалансувати нижчестоящі бюджети. Формуються шляхом відрахувань від загальних податкових доходів. За рахунок таких відрахувань формується в бюджеті Фед. фонд підтримки суб'єктів РФ).
Нижчестоящих Б. з вищестоящих можуть виділятися дотації і ср-ва цільового призначення (субвенції). У бюджетах різних країн допомога становить від 20 до 40% усіх доходів.
Неподаткові доходи:
доходи від використання та продажу майна, що у Г. соб-ти; від надання платних послуг; частину прибутку унітарних підприємств РФ, що залишилася після сплати податків; прибуток ЦБ; від зовнішньоекономічної деят-ти; від реалізації Г. запасів і резер-вов.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 5.3.Доходи бюджету "
 1. 16.2. СИСТЕМА ЦІН ТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ
  Система цін характеризує собою взаємозв'язок і співвідношення різних видів цін. Вона складається з різних елементів, серед яких можна виділити як окремі ціни, так і певні їх групи. Взаємозв'язок цін обумовлена ??залежністю окремих підприємств, виробництв і галузей, єдиним процесом формування витрат на виробництво та іншими факторами. Тому підвищення або пониження однієї ціни
 2. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО РИНКУ ТА ГРОШОВОГО ОБІГУ
  Нормальне функціонування фінансового ринку в стра ні - одна з обов'язкових умов ефективного функціонує вання економіки, стабільності соціального розвитку. Фінан совий ринок - комплексний об'єкт. За предметною ознакою, тобто по виду фінансових ресурсів, він складається з трьох сегментів: ринків грошових ресурсів, цінних паперів і валютного ринку. Між ними існують тісні взаємозв'язки,
 3. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ МАТЕРІАЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА
  Сфера матеріального виробництва - найважливіший об'єкт державно-го регулювання. До сфери матеріального вироб ництва відноситься сукупність галузей, що виробляють середовищ ства виробництва і предмети споживання. У галузях матері ального виробництва створюється нова вартість продукції (про мисловість, сільське господарство, будівництво тощо) або уве личивается вартість раніше виробленого
 4. 9.1 Роль бюджету у фінансовій політиці держави
  Державний бюджет є важливою ланкою фінансової системи країни і виступає як централізований фонд фінансових ресурсів, фінансовий план держави, що має статус закону на відповідний фінансовий рік. Це форма освіти і витрачання грошових коштів, призначених для фінансового забезпечення діяльності держави та органів місцевого самоврядування. Державний бюджет
 5. 9.2 Основні принципи бюджетної системи.
  Бюджетна система являє собою сукупність державних бюджетів всіх рівнів, а також інститутів і процедур їх формування і витрачання. Бюджетна система заснована на економічних відносинах і державному устрої країни, вона регулюється положеннями Конституції і нормами права. Сучасна Росія являє собою федеративну державу, яка має трирівневу
 6. 9.3 Бюджетний процес
  Бюджетні системи зарубіжних країн будуються на загальних основних принципах. До них відносяться: облечение бюджету у форму акта, прийнятого представницьким органом влади; повнота бюджету; пріоритетність публічних видатків; достовірність і наочність бюджету; щорічне затвердження бюджету; бюджетне рівновагу. Бюджетне пристрій і бюджетний процес в Російській Федерації визначаються і
 7. 11.1 Сутність і значення позабюджетних фондів
  цільові фонди - це особливі фонди грошових коштів, формування яких обумовлено їх цільовим характером. Метою створення загальнодержавних та інших цільових фондів є створення умов для ефективного і своєчасного фінансування найбільш важливих економічних і соціальних програм в умовах ринкової економіки. Для позабюджетних фондів існує особлива система формування та
 8. § 3. Особи, що у справі
  Особи, що у справі, - це все ті учасники арбітражного процесу, які мають певну юридичну зацікавленості (матеріально-і (або) процесуально-правову) і виступають в арбітражному процесі або від свого імені, або від імені інших осіб на захист своїх інтересів, інтересів інших осіб, державних і громадських інтересів. В якості кваліфікуючих ознак осіб,
 9. § 4. Виконавчий лист
  Виконавчий лист на підставі судового акта, прийнятого арбітражним судом першої або апеляційної інстанції, видається тим судом, який прийняв відповідний судовий акт. Виконай-вальний лист на підставі судового акта, прийнятого арбітражним судом касаційної інстанції або Вищим Арбітражним Судом РФ, видається відповідним арбітражним судом, який розглядав справу в першій інстанції.
 10. 4.1. Сутність і принципи побудови бюджетної системи РФ
  У Бюджетному кодексі (Федеральний закон від 24 липня 1998р. № 125-ФЗ) дано таке визначення бюджету: це форма освіти і витрати фонду грошових коштів, призначених для фінансового забезпечення завдань і функцій органів держави і місцевого самоврядування. Бюджетний устрій - це структура і принципи побудови бюджетної системи. Бюджетна система РФ - сукупність бюджетів усіх