ГоловнаФінансиФінанси та кредит → 
« Попередня Наступна »
Смородінa М. І.. Фінанси та кредит, 2006 - перейти до змісту підручника

9.4.Прінціп організації фінансів підприємства


Принцип господарської самостійності
Незалежно від організаційно- правової форми, підприємство самостійно визначає економічну діяльність, але держава визначає взаємини з бюджетом і амортизаційну і податкову політики.
Принцип самофінансування
Передбачає повну окупність витрат на виробництво, реалізацію та інвестування за рахунок власних коштів, а при необхідності за рахунок кредитів.
Матеріальна відповідальність
Чи означає наявність певної системи відповідальності за ведення і результат господарської діяльності.
Матеріальна зацікавленість
Визначається основною метою підприємницької діяльності - отримання при-були.
Забезпечення фінансових резервів
Незалежно від організаційно-правової форми власності підприємство формує резерви за своїм розсудом.
Цей фонд доцільно зберігати в ліквідній формі.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 9.4.Прінціп організації фінансів підприємства "
 1. ТЕСТИ
  1. З чим пов'язане виникнення державних фінансів? З падінням монархії. З відділенням державної казни від власності монарха. З обмеженням монархії. 2. Чим визначається сутність фінансів? Природою і функціями держави. Формою власності. Економічним ладом суспільства. Місцем у світовому господарстві. 3. Функціями фінансів є: Регулююча. Мотиваційна. Розподільна.
 2. 2.3.2 Принципи організації фінансів підприємств
  Принципи організації фінансів підприємств: принцип господарської самостійності в галузі фінансів-підприємства самостійно визначають свої витрати, джерела фінансування, напрямки вкладень коштів з метою отримання прибутку. Проте мова не йде про повну самостійність, тому що окремі сторони діяльності підприємств регламентуються державою; принцип плановості -
 3. ТЕМА 1. ФІНАНСОВІ ВІДНОСИНИ ПІДПРИЄМСТВ
  Поняття "Фінанси підприємств". Місце фінансів підприємств у загальній системі фінансів і в економіці країни. Роль фінансів в господарській діяльності підприємств. Сутність, функції фінансів підприємств. Основні принципи організації фінансів підприємств. Фінансові відносини підприємств з бюджетами всіх рівнів, позабюджетними фондами, банками, страховими органами, іншими організаціями. Фінансовий
 4. ТЕСТИ
  Валовий прибуток - це: а) прибуток від звичайної діяльності; б) прибуток до оподаткування;, робіт,, робіт, в) різниця між виручкою від продажу товарів (продукції послуг) і собівартістю реалізованої продукції; г) різниця між виручкою від продажу товарів (продукції послуг) і непрямими витратами. Чистий прибуток - це: а) нерозподілений прибуток; б) валовий прибуток; в) прибуток до
 5. 1.3. Принципи організації корпоративних фінансів
  Принципи організації фінансів підприємств і корпорацій тісно пов'язані з цілями і завданнями їх діяльності, визначеними установчими документами. Принципи організації фінансів наступні: Саморегулювання господарської діяльності. Самоокупність і самофінансування. Поділ джерел формування оборотних коштів па власні і позикові. Наявність фінансових
 6. 2.4. Детермінація факторних складових фінансової діяльності економічного суб'єкта
  Фактор є, перш за все, суттєва обставина, момент в якому процесі. За аналогією з класичними факторами виробництва доцільно виділити фактори фінансового виробництва, метою якого є отримання прибутку на вкладені ресурси і реалізація механізму фінансового зростання. Прибуток, як продукт, результат процесу (виробництва) коштує на виході. Вхід же обумовлює
 7. 2.3 Фінанси комерційних організацій і підприємств Рекомендації для студентів:
  При розгляді даної теми слід звернути увагу на сутність фінансів господарюючих суб'єктів; на відмітні особливості фінансів комерційної та некомерційної організацій; на витрати підприємств на виробництво продукції, показники ефективності роботи підприємств. Питання: сутність та функції фінансів підприємств; принципи організації фінансів підприємств; витрати підприємства на
 8. 1.3. ФІНАНСИ ОРГАНІЗАЦІЙ МАЛОГО БІЗНЕСУ
  У ринковій економіці місце і роль організацій малого бізнесу важко переоцінити. У розвинених країнах малий бізнес становить основу національної економіки. Малі підприємства в порівнянні з великими володіють гнучкістю і здатні швидше і краще пристосовуватися до ринкової кон'юнктури. У російській практиці критеріями віднесення підприємства до малого є чисельність працівників і участь їх в
 9. 4.1. СУТНІСТЬ ФІНАНСІВ ПІДПРИЄМСТВ ТА ЇХ РОЛЬ У ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМІ КРАЇНИ
  Основу системи фінансів Росії, як було зазначено раніше, складають фінанси організацій (підприємств), оскільки саме тут формується переважна частина фінансових ресурсів. В інституціональному плані основу сфери фінансів підприємств складають фінанси господарюючих суб'єктів (юридичних осіб). Згідно ст. 48 Цивільного кодексу РФ (далі - ГК РФ) юридичною особою визнається організація,
 10. 7.8. ПРОГНОЗУВАННЯ І ПЛАНУВАННЯ НТП НА ПІДПРИЄМСТВІ
  Зарубіжна і вітчизняна практика вже давно довела, що підприємства, особливо великі та середні, не можуть розраховувати на успіх без систематичного прогнозування і планування НТП. В цілому прогнозування являє собою науково обгрунтоване передбачення розвитку соціально-економічних і науково-технічних тенденцій. Науково-технічний прогноз - обгрунтована імовірнісна оцінка
енциклопедія  асорті  печінка  майонез  запіканка