ГоловнаФінансиФінанси та кредит → 
« Попередня Наступна »
Смородінa М. І.. Фінанси та кредит, 2006 - перейти до змісту підручника

9.5.Фінансовий механізм


Управління фінансами підприємства здійснюється за допомогою фінансового механізму, який включає:
Фінансові методи, куди відноситься:
Фінансове планування
Облік
Фінансовий аналіз
Регулювання
Контроль
Фінансові інструменти - будь-який документ, який є свідченням боргу.
Первинні (дебіторські, кредиторські заборгованості, кредити, векселі тощо)
Вторинні (форвардні контракти, ф'ючерси та опціони).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 9.5.Фінансовий механізм "
 1. 2.3. МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО ВПЛИВУ НА підприємницької діяльності та ЕКОНОМІКУ КРАЇНИ
  Держава для виконання своїх функцій і регулювання економіки використовує як економічні (непрямі), так і адміністративні (прямі) методи впливу на підприємницьку діяльність й економіку країни шляхом видання та коригування відповідних законодавчих актів і постанов, а також шляхом проведення певної економічної політики. Світовий досвід країн з розвиненою
 2. 1.3. Державне регулювання фінансової діяльності підприємств в умовах ринку
  У сучасних умовах від держави значною мірою зави сит ефективність діяльності підприємств. Держава впливає на всі сфери економічної діяльності товариства шляхом вико нання правової, економічної, соціальної, оборонної, управлен чеський та ін функцій, т.к. ринок не може регулювати економічні та соціальні процеси в інтересах усього суспільства. Прерогативою го
 3. 2.5.Фінансовая політика і фінансовий механізм підприємств
  Фінансова політика підприємства це сукупність мероприя тий в області організації фінансових відносин з метою здійснюва лення своїх функцій і завдань, відображених в стратегії і тактиці розвит ку з урахуванням зовнішніх і внутрішніх умов його функціонування. Розрізняють політику доходів і політику видатків: політика доходів спрямована на максимізацію фінансових по ступленій; політика витрат - на
 4. 8.4 Управління фінансами
  Управління фінансами є складовою частиною загальної системи управління соціально -економічними процесами. Управління фінансами - це сукупність прийомів і методів впливу на об'єкт фінансів для досягнення певних результатів, спрямованих на збільшення фінансових ресурсів та забезпечення розвитку фінансової системи на всіх рівнях. В управлінні фінансами виділяються суб'єкти, об'єкти
 5. термінологічних словників
  Авізо - доручення на зарахування або списання коштів за рахунками в банку. Розрізняються авізо кредитові (гроші зараховуються) та дебетові (гроші списуються). Авуар (податковий) - податковий кредит, відкритий будь-якому платнику податків (компанії або фізичній особі), яка отримує дивіденди, що розподіляються компаніями, які платять податок на фірми. Акредитив - доручення банку про виплату
 6. 2. Функції фінансів
  Функція - зовнішній прояв властивостей якого-небудь об'єкта в даній системі відносин. Стосовно до економічним категоріям, функція являє собою прояв сутності економічних категорій в дії, тобто функція - це вираз властивих даної категорії властивостей. Фінанси є інструментом вартісного розподілу в тісній єдності з контролем за цим розподілом. Тому для
 7. 3. Фінанси установ, що здійснюють некомерційну діяльність
  Фінансові ресурси установ, що здійснюють некомерційну діяльність, являють собою грошові кошти, що мобілізуються з різних джерел для своєї діяльності. Установи цього типу надають різні послуги управлінського, соціально-культурного характеру, з охорони навколишнього середовища, з оборони країни. Джерела фінансових ресурсів цих установ залежать від виду, надаваних послуг і
 8. 4. Перспективи розвитку страхової справи в Росії
  Розвиток страхової справи в Росії припускає нові види страхування, які поряд з вже наявними повинні включати специфічні ризики, властиві ринковому господарству. У світовій практиці розвинута така галузь страхування, як страхування підприємницьких ризиків. У цій галузі можливі наступні види страхування: страхування на випадок неплатежу за рахунками постачальника продукції; страхування на
 9. ТЕСТИ
  1. З чим пов'язане виникнення державних фінансів? З падінням монархії. З відділенням державної казни від власності монарха. З обмеженням монархії. 2. Чим визначається сутність фінансів? Природою і функціями держави. Формою власності. Економічним ладом суспільства. Місцем у світовому господарстві. 3. Функціями фінансів є: Регулююча. Мотиваційна. Розподільна.
 10. 2.3.5 Виробничі фонди
  Для здійснення господарської діяльності підприємства повинні розташовувати виробничими фондами - сукупність основних і оборотних фондів. Основні виробничі фонди - беруть участь у процесі виробництва протягом тривалого часу і поступово, частинами в міру зносу переносять свою вартість на вартість готової продукції. Основні фонди здійснюють господарський кругообіг,
енциклопедія  асорті  печінка  майонез  запіканка