ГоловнаФінансиФінанси та кредит → 
« Попередня Наступна »
Смородінa М. І.. Фінанси та кредит, 2006 - перейти до змісту підручника

9.6.1 Фізичний і моральний знос основного капіталу


Фізичний знос основних фондів - втрата ними споживчої вартості в результаті зниження експлуатаційних якостей. Фізичний знос може статися при дії і бездіяльності.
Моральний знос виражається в зниженні вартості незалежно від фізичного зносу. Моральний знос буває першого і другого роду. Моральний знос першого роду виражається в створенні обладнання аналогічного за своїми технологічними характеристиками вже існуючого, але завдяки технічному прогресу більш дешевого. Моральний знос другого роду виражається в створенні і появі більш ефективної техніки.
Визначення величини збитку від морального старіння може бути розраховане за такою формулою:
Qy = (C1 - C2) VTy C1, C2 - собівартість одиниці продукції V - річний випуск продукції
Т - період часу з моменту створення нового обладнання до заміни ним старого
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "9.6.1 Фізичний і моральний знос основного капіталу"
 1. Глава 8.1. Процес утворення прибутку
  Прибуток це приріст власного капіталу, обумовлений збільшенням вартості активів підприємства. Основна ідея, закладена в цьому положенні, може бути проілюстрована наступним простим прикладом (припустимо, що підприємство не користується позиковими засобами) (рис. 8.1). Початковий баланс Продаж товару Фіксування прибутку Актив Власний Актив Власний Актив Власний
 2. 2.3. МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО ВПЛИВУ НА підприємницької діяльності та ЕКОНОМІКУ КРАЇНИ
  Держава для виконання своїх функцій і регулювання економіки використовує як економічні (непрямі), так і адміністративні (прямі) методи впливу на підприємницьку діяльність й економіку країни шляхом видання та коригування відповідних законодавчих актів і постанов, а також шляхом проведення певної економічної політики. Світовий досвід країн з розвиненою
 3. 7.3. НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ПОЛІТИКА НА МАКРО-і мікрорівнях, ЇЇ ЗМІСТ, ОСОБЛИВОСТІ І ЗНАЧЕННЯ
  Знання факторів та механізму їх впливу на прискорення НТП є основою для його управління. Але цього недостатньо. Для управління НТП необхідний комплексний підхід, тобто облік впливу всіх факторів. При цьому всі фактори необхідно ранжувати за силою впливу на НТП і враховувати в першу чергу ті з них, які чинять найбільш істотний вплив. Перш за все держава на основі
 4. 9.1. ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ І ЗНАЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ
  Інвестиції - відносно новий для нашої економіки термін. У бутність планової економіки використовувалося поняття «капітальні вкладення». У науковій літературі ці два поняття в останні роки трактуються по-різному. Традиційно під інвестиціями прийнято розуміти здійснення певних економічних проектів в теперішньому з розрахунком отримати доходи в майбутньому. Такий підхід до розуміння інвестицій
 5. 9.6. ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙ НА ПІДПРИЄМСТВІ
  Давно відома істина, що перш ніж приступати до реалізації якого-небудь інвестиційного проекту, необхідно зробити його економічне обгрунтування. Воно має дати відповідь про вигідність чи недоцільності реалізації інвестиційного проекту. При цьому повинні бути використані найбільш надійні та апробовані методичні підходи, що дозволить звести інвестиційний ризик до мінімуму. У бутність
 6. 11.1. СУТНІСТЬ І ЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ, ЇХ СКЛАД І СТРУКТУРА
  Основні фонди є найбільш значущою складовою частиною майна підприємства і його необоротних активів. Основні засоби - це основні фонди, виражені у вартісному вимірі. Основні засоби - це засоби праці, які неодноразово беруть участь у виробничому процесі, зберігаючи при цьому свою натуральну форму, а їх вартість переноситься на вироблену продукцію частинами в міру
 7. 1 1.4. ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНИХ ФОНДІВ
  В умовах ринкових відносин політика в галузі відтворення основних фондів грає виключно важливу роль, бо саме вона визначає кількісний і якісний стан основних фондів. Ця політика повинна здійснюватися як на макро-, так і на мікрорівні. Основне завдання відтворювальної політики на макрорівні полягає у створенні для всіх господарських суб'єктів
 8. 11.7. АМОРТИЗАЦІЯ ОСНОВНИХ ФОНДІВ
  Нараховувати амортизацію в Росії стали в XIX в., А законодавчо це було оформлено тільки в 1898 р. в Положенні про державний промисловий податок Під амортизацією в той час розуміли «суму, що служить для покриття , зменшення і навіть знецінення вартості машин, заводських будівель і пр. ». Ці суми трактувалися Положенням як відрахування з валового доходу і не підлягали обкладанню промисловим
 9. 18.1. СУТНІСТЬ, ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ, НЕОБХІДНІСТЬ ТА ЦІЛІ ОЦІНКИ
  З переходом економіки Росії на ринкові відносини став розвиватися і ринок нерухомості як складова і істотна частина загального ринку. Нерухоме майно відіграє особливу роль в економічній та соціально-культурного життя будь-якого суспільства, виступаючи в якості найважливішого економічного ресурсу і граючи роль тієї просторової середовища, в якій здійснюється будь-яка людська діяльність.
 10. 10.2. Конкурентоспроможність підприємства
  Конкурентоспроможність підприємства в міжнародному бізнесі становлять його потенційні й реалізовані здібності залучення в господарський оборот власних або залучених цінностей (акти вов), що можуть стати конкурентними перевагами. Під конкуренто спроможністю національної економіки розуміється концентроване вираження економічних, науково-технічних, виробничих, орга-
енциклопедія  асорті  печінка  майонез  запіканка