ГоловнаФінансиФінансовий аналіз
ЗМІСТ:
Бальжінов А.В., Міхєєва Є.В. . АНАЛІЗ І ДІАГНОСТИКА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА, 2003
У навчальному посібнику висвітлено питання теорії економічного аналізу, детально представлений інструментарій аналітичної обробки економічної інформації. Розглядаються методичні основи комплексного аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства.
Навчальний посібник призначений для студентів економічних спеціальностей, викладачів, економістів і науковців.
Введення
Тема 1. Поняття, предмет і метод економічного аналізу
1.1.Понятие економічного аналізу
1.2.Предмет і метод науки
1.3.Історія розвитку аналізу
1.4.Економіческій аналіз як одна з функцій управління виробництвом
1.5.Задачі і принципи аналізу
1.6.Віди аналізу
1.7.Аналіз і суміжні науки
1.8.Методіка аналізу
1.9.Показателі в економічному аналізі
1.10 . Інструментарій економічного аналізу
Тема 2. Традиційні прийоми і методи економічного аналізу
2.1.Метод порівняння
2.2.Методи відносних і середніх величин
2.3.Балансовий метод
2.4.Графіческій метод
2.5.Метод угруповання
2.6.Способи приведення показників у порівнянний вид
Тема 3. Методика факторного аналізу
3.1.Понятіе факторного аналізу
3.2.Етапи факторного аналізу
3.3.Классіфікація та систематизація факторів
3.4.Віди моделей. Моделювання
Тема 4. Методи детермінованого факторного аналізу
4.1. Метод ланцюгових підстановок
4.2.Метод абсолютних різниць
4.3.Метод відносних різниць
4.4. Інтегральний метод
4.5. Метод логарифмування
Тема 5. Методи стохастичного факторного аналізу
5.1. Спосіб парної кореляції
5.2.Матрічние моделі
5.3.Математіческое програмування
5.4.Метод дослідження операцій
5.5.Теорія ігор
Тема 6. Аналіз виробництва і реалізації продукції
Аналіз виробництва і реалізації продукції
6.1. Вивчення динаміки і виконання плану по випуску та реалізації продукції.
6.2. Аналіз структури продукції
6.3. Аналіз асортименту продукції
6.4. Аналіз ритмічності випуску продукції
6.5. Аналіз якості продукції
6.6. Аналіз комплектності
Тема 7. Аналіз стану і використання основних виробничих фондів
Аналіз стану і використання основних виробничих фондів
7.1. Аналіз обсягу, динаміки і структури ОПФ
7.2. Аналіз технічного стану і руху ОПФ
7.3. Аналіз забезпеченості підприємства засобами праці
7.4. Аналіз ефективності використання ОПФ
7.5.Факторний аналіз фондовіддачі
7.6. Аналіз використання технологічного устаткування
7.7. Аналіз використання виробничої потужності підприємства
Тема 8. Аналіз використання матеріальних ресурсів підприємства
Аналіз використання матеріальних ресурсів підприємства
8.1. Аналіз матеріально-технічного забезпечення
8.2. Оцінка ефективності використання матеріальних ресурсів
8.3. Факторний аналіз матеріаломісткості продукції
8.4. Оцінка впливу матеріальних ресурсів на обсяг виробництва продукції
Тема 9. Аналіз використання трудових ресурсів та фонду оплати праці на підприємстві
Аналіз використання трудових ресурсів та фонду оплати праці на підприємстві
9.1. Аналіз забезпеченості підприємства трудовими ресурсами
9.2. Аналіз руху робочої сили
9.3. Аналіз використання фонду робочого часу
9.4. Аналіз продуктивності праці
9.5. Аналіз використання фонду заробітної плати
Тема 10. Аналіз витрат на виробництво і собівартості продукції
Аналіз витрат на виробництво і собівартості продукції
10.1. Аналіз загальної суми витрат на виробництво продукції
10.2. Аналіз витрат на карбованець виробленої продукції
10.3. Аналіз собівартості окремих виробів
10.4. Аналіз прямих матеріальних і трудових витрат
10.5. Аналіз непрямих витрат
Тема 11. Аналіз прибутку і рентабельності
Аналіз прибутку і рентабельності
11.1. Аналіз складу і динаміки балансового прибутку
11.2. Аналіз фінансових результатів від реалізації продукції (робіт і послуг)
11.3. Аналіз фінансових результатів від інших видів діяльності
11.4. Аналіз рентабельності
Тема 12. Аналіз фінансового стану підприємства
Аналіз фінансового стану підприємства
12.1. Попередній огляд економічного і фінансового стану підприємства
12.2. Аналіз платоспроможності та ліквідності балансу
12.3. Аналіз фінансової стійкості підприємства
12.4. Оцінка ділової активності
12.5. Методи діагностики ймовірності банкрутства
Програми
Список рекомендованої літератури
Фінансовий аналіз:
  1. Єршова С. А.. Аналіз і діагностика фінансово-господарської діяльності - 2007
  2. Жулега І. А.. Методологія аналізу фінансового стану підприємства: монографія - 2006
  3. Селезньова М.М., Іонова АФ .. Фінансовий аналіз. Управління фінансами: Учеб. посібник для вузів. - 2-е вид., перераб. і доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006. - 639 с. - 2006
  4. Під ред. Т.С. Новашіной. Фінансовий аналіз. Под ред. Т.С. Новашіной. - М.: Московська фінансово-промислова академія, 2005. - 2005 р.
  5. Кустова Т.Н.. Аналіз і діагностика фінансово-господарської діяльності підприємства - 2003
енциклопедія  асорті  печінка  майонез  запіканка