Головна
ГоловнаЮриспруденціяАрбітражний процес
ЗМІСТ:
Вдовіна Ю.Г.. Арбітражне процесуальне право (арбітражний процес), 2010
Арбітражне процесуальне право (арбітражний процес) - одна з найважливіших галузей вітчизняного законодавства, що визначає права та обов'язки в процесі розгляду і вирішення арбітражними судами справ у сфері підприємницької та іншої економічної діяльності.
Представлений курс лекцій призначений для студентів, що навчаються дистанційно. Він спрямований не тільки на те, щоб дати загальне уявлення про науку арбітражного процесу, але і на практичне застосування в житті одержаних знань.
1. Арбітражного процесуального права І ЙОГО ПРИНЦИПИ
1.1. Основні історичні етапи виникнення та розвитку комерційно-господарських судів
1.2. Система арбітражних судів
1.3. Предмет і метод арбітражного процесуального права
1.4. Джерела арбітражного процесуального права
1.5. Види і стадії арбітражного судочинства
1.6. Принципи арбітражного процесуального права
1.6.1. Судоустройственние (організаційно-функціональні) принципи
1.6.2. Судочинного (функціональні) принципи
Запитання для самоперевірки
Література
Навчально-методичні та наукові матеріали
2. УЧАСНИКИ АРБІТРАЖНОГО ПРОЦЕСУ
Суд як обов'язковий учасник арбітражного процесу
Особи, що у справі
2.3. Участь в арбітражному процесі прокурора, державних органів, органів місцевого самоврядування та інших суб'єктів, які захищають права, свободи та охоронювані законом інтереси інших осіб
2.4. Інші учасники арбітражного процесу
Запитання для самоперевірки
Література
Навчально-методичні та наукові матеріали
3. Підвідомчості і підсудності справ арбітражним судам
3.1. Підвідомчість справ арбітражним судам
3.2. Підсудність справ арбітражним судам
Запитання для самоперевірки
Література
Навчально-методичні та наукові матеріали
4. ДОКАЗИ І ДОВЕДЕННЯ в арбітражному процесі
4.1. Судове доказування і судові докази
4.2. Предмет доказування
4.3. Підстави звільнення від доказування
4.4. Класифікація доказів
4.4.1. Письмові докази і інші документи і матеріали
4.4.2. Речові докази
4.4.3. Висновок експерта
4.4.4. Свідчення свідків
4.4.5. Пояснення осіб, які беруть участь у справі
4.5. Оцінка доказів
Запитання для самоперевірки
Література
Навчально-методичні та наукові матеріали
5. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ТЕРМІНИ. СУДОВІ повідомлення і виклики
5.1. Поняття і значення процесуальних строків
5.2. Повідомлення учасників судового процесу
Запитання для самоперевірки
Література
Навчально-методичні та наукові матеріали
6. СУДОВІ ВИТРАТИ І СУДОВІ ШТРАФИ ??
Поняття судових витрат
Державне мито
6.3. Судові витрати
6.4. Розподіл та відшкодування судових витрат
6.5. Судові штрафи
Література
Навчально-методичні та наукові матеріали
7. Позовна ВИРОБНИЦТВО
7.1. Позов. Поняття, елементи, види
Поняття позовного провадження
Право на позов і право на пред'явлення позову
7.4. Процесуальні засоби захисту відповідача
7.5. Забезпечення позову
Запитання для самоперевірки
Література
Навчально-методичні та наукові матеріали
8. СУДОВИЙ РОЗГЛЯД. СУДОВІ АКТИ АРБІТРАЖНОГО СУДУ ПЕРШОЇ ІНСТАНЦІЇ
8.1. Процесуальний порядок розгляду справ в арбітражних судах першої інстанції
8.2. Протокол судового засідання
8.3. Відкладення і зупинення провадження у справі
8.4. Закінчення арбітражного процесу без винесення рішення
8.5. Зміст рішення арбітражного суду. Вимоги, що пред'являються до вирішення арбітражного суду
8.6. Визначення арбітражного суду
Запитання для самоперевірки
Література
Навчально-методичні та наукові матеріали
9 . ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ, ЩО ВИНИКАЮТЬ ІЗ АДМІНІСТРАТИВНИХ та інших публічних правовідносин
9.1. Загальна характеристика справ, що виникають з адміністративних та інших публічних правовідносин
9.2. Розгляд справ про оскарження нормативних правових актів
9.3. Розгляд справ про оскарження ненормативних правових актів, рішень і дій (бездіяльності) державних органів, органів місцевого самоврядування, інших органів, посадових осіб
9.4. Розгляд справ про адміністративні правопорушення
9.5. Розгляд справ про стягнення обов'язкових платежів і санкцій
Запитання для самоперевірки
ЛітератураНорматівние правові акти
Навчально-методичні та наукові матеріали
10. ПЕРЕГЛЯД СУДОВИХ АКТІВ АРБІТРАЖНОГО СУДУ
10.1. Провадження з перегляду судових актів у порядку апеляції
10.2. Виробництво у касаційній інстанції
10.3. Провадження з перегляду судових актів у порядку нагляду
10.4. Провадження з перегляду судових актів за нововиявленими обставинами
Запитання для самоперевірки
Література
Навчально-методичні та наукові матеріали
Арбітражний процес:
  1. Під ред. В. В. Яркова. Арбітражний процес - 2010 рік
  2. Відп. ред. Д.Х. Валєєв та М.Ю. Челишев. Арбітражний процес - 2010 рік
  3. В.В. ЄФИМОВА. Арбітражного процесуального права - 2009 рік
  4. М.К.Треушніков. Арбітражний процес - 2007
  5. Травкін А.А, Карабанова К.І.. АРБІТРАЖНИЙ ПРОЦЕС - 2003
  6. К.І. Карабанова. Курс лекцій з арбітражного процесу - 2002 рік