Головна
ГоловнаЮриспруденціяАрбітражний процес
ЗМІСТ:
В.В. ЄФИМОВА. Арбітражного процесуального права, 2009
Це видання відповідає оновленої навчальній програмі курсу "Арбітражне процесуальне право".
Навчальний посібник засноване на системному аналізі чинного процесуального законодавства Російської Федерації з урахуванням сформованої правозастосовної, в тому числі судової, арбітражної практики, і максимально наближене до мови чинного законодавства. В основу його підготовки лягли законодавчі акти, що регулюють порядок і умови арбітражної законодавства на всіх стадіях арбітражного розгляду. У посібнику детально розкриті інститути арбітражного процесуального права, викладаються особливості арбітражної процесуальної форми, постадійне розвиток процесу, порядок оскарження прийнятих арбітражними судами актів, їх виконання, а також інші питання.
Для студентів юридичних вузів, практикуючих юристів, всіх, хто цікавиться питаннями арбітражного судочинства.
Глава 1. ФОРМИ ДОЗВОЛУ ЕКОНОМІЧНИХ СПОРОВ.АРБІТРАЖНИЕ СУДИ У РФ. Арбітражний процесуальний ПРАВО.АРБІТРАЖНИЙ ПРОЦЕС
1.1. Форми вирішення економічних суперечок
1.2. Арбітражні суди в РФ: система, структура, повноваження
1.3. Арбітражне процесуальне право: предмет, метод і система
1.4. Джерела арбітражного процесуального права
1.5. Арбітражний процес: поняття, стадії, види виробництв. Арбітражна процесуальна форма
Глава 2. ПРИНЦИПИ АРБІТРАЖНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА
2.1. Поняття принципів арбітражного процесуального права
2.2. Класифікація принципів арбітражного процесуального права
2.3. Організаційні (судоустройственние) принципи арбітражного процесуального права
2.4. Функціональні (судочинного) принципи арбітражного процесуального права
Глава 3. Підвідомчості і підсудності справ арбітражному суду
3.1. Поняття підвідомчості справ арбітражним судам.Віди підвідомчості
3.2. Основні критерії підвідомчості справ арбітражним судам
3.3. Поняття і види підсудності в арбітражному судочинстві. Родова підсудність
3.4. Територіальна підсудність та її види
Глава 4. УЧАСНИКИ АРБІТРАЖНОГО ПРОЦЕССА.ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО в арбітражному суді
4.1. Поняття суб'єктів арбітражного процесуального права та їх класифікація
4.2. Арбітражний суд як обов'язковий учасник арбітражного процесу
4.3. Особи, що у справі, їх процесуальні права і обов'язки. Арбітражна процесуальна правосуб'єктність
4.4. Сторони в арбітражному процессе.Процессуальное співучасть. Процесуальне правопреемство.Замена неналежного відповідача
4.5. Види третіх осіб в арбітражному процесі
4.6. Участь прокурора в арбітражному процесі
4.7. Участь державних органів, органів місцевого самоврядування та інших органів в арбітражному процесі
4.8. Особи, які сприяють здійсненню правосуддя
4.9. Поняття і види представительства.Ограничения права бути представником
4.10. Повноваження представника. Оформлення, підтвердження і перевірка повноважень представника
Глава 5. ДОВЕДЕННЯ І ДОКАЗИ в арбітражному процесі
5.1. Поняття доведення в арбітражному процессе.Цель і стадії
5.2. Поняття предмета доказиванія.Факти, що не підлягають доказуванню
5.3. Розподіл обов'язків по доказыванию.Доказательственные презумпції
5.4. Поняття доказів, їх класифікація
5.5. Засоби доказування
5.6. Належність та допустимість доказів, засобів доказування
5.7. Загальні правила оцінки доказів
Глава 6. СУДОВІ ВИТРАТИ. ПРОЦЕСУАЛЬНІ СТРОКИ
6.1. Судові витрати: поняття, види, значення, правила розподілу між особами, що у справі
6.2. Державне мито: поняття, порядок визначення та стягнення
6.3. Витрати, пов'язані з розглядом справи
Глава 7. ІБК. ПРАВО НА ПОЗОВ. Забезпечувальні заходи АРБІТРАЖНОГО СУДУ
7.1. Поняття позову. Елементи позову
7.2. Види позовів. Підстави класифікації
7.3. Право на позов. Право на пред'явлення позову
7.4. З'єднання і роз'єднання позовів
7.5. Захист відповідача проти позову. Зустрічний позов
7.6. Забезпечувальні заходи арбітражного суду: поняття, класифікація
7.7. Забезпечення позову. Зустрічне забезпечення позову
Глава 8. ПОРУШЕННЯ АРБІТРАЖНОГО СУДОЧИНСТВА
8.1. Сутність і значення стадії порушення справи в арбітражному суді
8.2. Порядок пред'явлення позову в арбітражному процессе.Ісковое заяву, його форма і содержаніе.Документи, додаються до позовної заяви
8.3. Прийняття позовної заяви до провадження арбітражного суду. Процесуально-правові наслідки недотримання порядку пред'явлення позовної заяви
8.4. Повернення позовної заяви
Глава 9. ПІДГОТОВКА справи до судового розгляду
9.1. Поняття, значення, мета і завдання стадііподготовкі справи до судового розгляду
9.2. Процесуальні дії суду при підготовці справи до судового розгляду
9.3. Процесуальні дії осіб, що у справі, при підготовці справи до судового розгляду
9.4. Поняття, значення і порядок проведення попереднього судового засідання
9.5. Призначення справи до судового розгляду
Глава 10. СУДОВИЙ РОЗГЛЯД В СУДІ ПЕРШОЇ ІНСТАНЦІЇ
10.1. Сутність і значення стадії судового розгляду економічних суперечок та інших справ в арбітражному суді першої інстанції
10.2. Частини судового розгляду: характеристика, порядок здійснення процесуальних дій
10.3. Протокол судового засідання: порядок ведення та зміст
10.4. Підстави та правові наслідки вчинення окремих процесуальних дій арбітражним судом: перерва і відкладення судового розгляду справи
10.5. Особливості зупинення провадження у справі
10.6. Закінчення провадження по справі без винесення судового рішення
10.7. Примирні процедури: поняття, види.
10.8. Розгляд справ у порядку спрощеного виробництва
Глава 11. АКТИ АРБІТРАЖНОГО СУДУ ПЕРШОЇ ІНСТАНЦІЇ
11.1. Поняття і види актів арбітражних судів
11.2. Сутність, значення, порядок винесення рішення арбітражного суду
11.3. Основні вимоги до вирішення арбітражного суду
11.4. Зміст рішення арбітражного суду
11.5. Законна сила рішення арбітражного суду
11.6. Виправлення недоліків рішення арбітражного суду
11.7. Визначення арбітражного суду, їх поняття, види, законна сила
Глава 12. ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ, ЩО ВИНИКАЮТЬ ІЗАДМІНІСТРАТІВНИХ та інших публічних правовідносин
12.1. Загальна характеристика провадження у справах, що виникають з адміністративних та інших публічних правовідносин, в арбітражному процесі
12.2. Порядок розгляду справ про оскарження нормативних правових актів (ст. ст. 191 - 196 АПК РФ)
12.3. Порядок розгляду справ про оскарження ненормативних правових актів, рішень і дій (бездіяльності) державних органів, органів місцевого самоврядування, інших органів, посадових осіб
12.4. Залучення до адміністративної відповідальності і оспорювання рішень про притягнення до адміністративної відповідальності в рамках судопроізводствав арбітражних судах
12.5. Стягнення обов'язкових платежів і санкцій: право на звернення до суду і порядок розгляду справ
Глава 13. РОЗГЛЯД СПРАВ ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ ФАКТІВ, ЯКІ МАЮТЬ ЮРИДИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ
13.1. Поняття фактів, що мають юридичне значення.
13.2. Порядок подачі заяви до арбітражного суду про встановлення фактів, що мають юридичне значення.
13.3. Процесуальні особливості розгляду справ про встановлення фактів, що мають юридичне значення
13.4. Рішення арбітражного суду у справі про встановлення фактів, що мають юридичне значення
Глава 14. РОЗГЛЯД СПРАВ Про неспроможність (банкрутство). ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНСТИТУТУ БАНКРОТСТВАВ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ
14.1. Поняття та ознаки неспроможності (банкрутства)
14.2. Склад учасників справи про банкрутство та арбітражного процесу у справі про банкрутство
14.3. Підвідомчість і підсудність справ про банкрутство. Особливості порушення провадження у справі
14.4. Особливості проведення підготовки у справах про банкрутство
14.5. Судові акти, що виносяться арбітражному судом за результатами розгляду справи про банкрутство, підстави і порядок їх прийняття
Глава 15. ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ПРО ВИЗНАННЯ І ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ ІНОЗЕМНИХ СУДІВ І іноземних арбітражних рішень
15.1. Визнання і приведення у виконання рішень іноземних судів та іноземних арбітражних рішень
15.2. Заява про визнання і приведення у виконання рішення іноземного суду та іноземного арбітражного рішення
15.3. Порядок розгляду заяви про визнання і приведення у виконання рішення іноземного суду та іноземного арбітражного рішення
15.4. Підстави відмови у визнанні та приведення у виконання рішення іноземного суду та іноземного арбітражного рішення
15.5. Визначення арбітражного суду у справі про визнання і приведення у виконання рішення іноземного суду та іноземного арбітражного рішення
15.6. Примусове виконання рішення іноземного суду або іноземного арбітражного рішення
Глава 16. ОСОБЛИВОСТІ РОЗГЛЯДУ СПРАВ З УЧАСТІЕМІНОСТРАННИХ ОСІБ
16.1. Поняття іноземних осіб. Визначення арбітражним судом правового статусу іноземних ліц.Процессуальние права іноземних осіб. Судовий імунітет
16.2. Компетенція арбітражних судів у Росії по деламс участю іноземних осіб. Види підсудності справ за участю іноземних осіб. Пророгаційної угода
16.3. Особливості розгляду справ за участю іноземних осіб. Судові доручення. Вимоги, що пред'являються до документів іноземного походження
Глава 17. ВИРОБНИЦТВО У АРБІТРАЖНОМУ суді апеляційної інстанції
17.1. Інститут апеляції в системі перегляду судових актів. Види апеляції
17.2. Апеляційне провадження як самостійна стадія арбітражного процесу: поняття, сутність, особливості
17.3. Право апеляційного оскарження: передумови, об'єкт і суб'єкти оскарження, строки звернення до арбітражний апеляційний суд
17.4. Форма і зміст апеляційної скарги на рішення арбітражного суду першої інстанції, які не набрали законної сили
17.5. Порядок провадження в арбітражному суді апеляційної інстанції
17.6. Підстави для зміни або скасування рішення арбітражним судом апеляційної інстанції
17.7. Сутність і зміст судового акта, прийнятого арбітражним судом апеляційної інстанції
17.8. Особливості апеляційного провадження за скаргами на визначення арбітражного суду першої інстанції
Глава 18. ВИРОБНИЦТВО У АРБІТРАЖНОМУ суді касаційної інстанції
18.1. Поняття і сутність касаційного провадження
18.2. Об'єкт касаційного провадження
18.3. Суб'єкти касаційного провадження
18.4. Порядок порушення касаційного провадження
18.5. Порядок розгляду справи в арбітражному суді касаційної інстанції
18.6. Межі розгляду справи в касаційній інстанції
18.7. Повноваження арбітражного суду касаційної інстанції
18.8. Підстави для зміни та скасування судових актоварбітражних судів першої та апеляційної інстанцій
18.9. Постанова арбітражного суду касаційної інстанції
Глава 19. Наглядового виробництва
19.1. Поняття і значення провадження в порядку нагляду
19.2. Порядок звернення в наглядову інстанцію
19.3. Збудження наглядового виробництва
19.4. Стадії наглядового виробництва
19.5. Підстави для скасування або зміни судового акта судом наглядової інстанції
19.6. Повноваження суду наглядової інстанції
19.7. Постанова суду наглядової інстанції
Глава 20. Провадження з перегляду набрали законної сили СУДОВИХ АКТІВ за нововиявленими обставинами
20.1. Сутність, підстави і предмет перегляду актів арбітражного суду за нововиявленими обставинами
20.2. Порядок і строк подання заяви про перегляд актів арбітражного суду за нововиявленими обставинами
20.3. Процесуальний порядок перегляду судових актів за нововиявленими обставинами
20.4. Судові акти, прийняті арбітражним судомпо результатами розгляду заяви про перегляд судового акта за нововиявленими обставинами
НОРМАТИВНІ ПРАВОВІ АКТИ
АКТИ СУДОВИХ ОРГАНІВ
Інформаційні листи Президії Вищого Арбітражного Суду РФ
ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА
Арбітражний процес:
  1. Під ред. В. В. Яркова. Арбітражний процес - 2010 рік
  2. Відп. ред. Д.Х. Валєєв та М.Ю. Челишев. Арбітражний процес - 2010 рік
  3. Вдовіна Ю.Г.. Арбітражне процесуальне право (арбітражний процес) - 2010 рік
  4.  М.К.Треушніков. Арбітражний процес - 2007
  5.  Травкін А.А, Карабанова К.І.. АРБІТРАЖНИЙ ПРОЦЕС - 2003
  6.  К.І. Карабанова. Курс лекцій з арбітражного процесу - 2002 рік