Головна
ГоловнаЮриспруденція → 
Арбітражний процес
АРБІТРАЖНИЙ ПРОЦЕС
К.І. Карабанова Курс лекцій з арбітражного процесу 2002
У посібнику викладені основи навчального курсу з арбітражного процесу: історія арбітражного судоустрою та судочинства, поняття і принципи арбітражного процесу, підвідомчість і підсудність справ, учасники арбітражного процесу, позов, докази, судові витрати, процесуальні строки, позовну виробництво в суді першої інстанції, особливості виробництва в арбітражному суді за окремими категоріями справ, апеляційне, касаційне, наглядове виробництво, виробництво з перегляду судових актів по знову від-крившееся обставинам, провадження у справах за участю іноземних осіб, третейські суди в РФ, Міжнародний комерційний арбітраж, виконавче провадження.
Посібник включає основні джерела по кожній темі та перелік контрольних питань дл? підготовки до заліку.
Призначено дл? студентів і викладачів юридичних вузів і факультетів, а також дл? практичних працівників.
Травкін А.А, Карабанова К.І. АРБІТРАЖНИЙ ПРОЦЕС 2003
У посібнику викладені основи навчального курсу з арбітражного процесу: історія арбітражного судоустрою та судочинства, поняття і принципи арбітражного процесу, подве відомчої і підсудність справ, учасники арбітражного процесу, позов, докази, судові витрати, процесуальні строки, позовну виробництво в суді першої інстанції, апеляційне, касаційне, наглядове провадження, провадження з перегляду судових актів за нововиявленими обставинами, провадження у справах За участю іноземних осіб, третейські суди в РФ, Міжнародний комерційний арбітраж, виконавче провадження.
Призначено для студентів і викладачів юридичних вузів і факультетів, а також для практичних працівників.
М.К.Треушніков Арбітражний процес 2007
У третьому виданні підручника на основі новітнього законодавства іарбітражной практики представлена ??програма навчального курсу, висвітлюються історія виникнення та розвитку системи арбітражних судів, її правового регулювання, джерела та принципи арбітражного процесуального права. Показуються особливості арбітражної процесуальної форми, викладається постадійне розвиток процесу, порядок оскарження прийнятих арбітражними судами актів, їх виконання, а також аналізується третейське судочинство. Нормативні джерела наводяться за станом на1октября 2006 р. Для студентів, аспірантів, викладачів юридичних вузів і факультетів, суддів, адвокатів, а також для практичних працівників правових відомств і служб.
В.В. ЄФИМОВА арбітражного процесуального права 2009
Це видання відповідає оновленої навчальній програмі курсу "Арбітражне процесуальне право".
Навчальний посібник засноване на системному аналізі чинного процесуального законодавства Російської Федерації з урахуванням сформованої правозастосовної, в тому числі судової, арбітражної практики, і максимально наближене до мови чинного законодавства. В основу його підготовки лягли законодавчі акти, що регулюють порядок і умови арбітражної законодавства на всіх стадіях арбітражного розгляду. У посібнику детально розкриті інститути арбітражного процесуального права, викладаються особливості арбітражної процесуальної форми, постадійне розвиток процесу, порядок оскарження прийнятих арбітражними судами актів, їх виконання, а також інші питання.
Для студентів юридичних вузів, практикуючих юристів, всіх, хто цікавиться питаннями арбітражного судочинства.
Під ред. В. В. Яркова Арбітражний процес 2010
У підручнику на основі сучасних процесуально-правових концепцій висвітлені всі основні інститути арбітражного процесуального права, в тому числі питання міжнародного цивільного (арбітражного) процесу та третейського розгляду.
Перевага цього підручника і відмінність його від інших полягають в тому, що за своєю концепцією та повноті пропонованого матеріалу він розрахований на тих, хто хоче отримати повноцінні, глибокі і систематизовані знання, зрозуміти сучасну систему арбітражного процесуального права у взаємозв'язку з процесуальної доктриною та судовою практикою, скласти іспит на "відмінно", а потім ефективно використовувати отримані знання на практиці.
4-е видання суттєво оновлено, перероблено, доповнено новітніми матеріалами, в тому числі про розгляд справ з корпоративних спорів, за груповими позовами і про присудження компенсації за порушення права на судочинство або виконання судового акта в розумний термін.
Допущено УМЗ з освіти в галузі юриспруденції УФО на базі ГОУ вищої професійної освіти "УРГЮА" для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за напрямом "Юриспруденція" (030501 - фахівець, 030500-62 бакалавр, 030500 - 68 магістр).
Підручник корисний для практикуючих юристів - адвокатів, суддів, нотаріусів, керівників юридичних служб підприємств та партнерів юридичних фірм, - тих, хто хоче і повинен оновити, розширити і систематизувати свої знання в області арбітражного процесу.
Відп. ред. Д.Х. Валєєв та М.Ю. Челишев Арбітражний процес 2010
Пропонований підручник написаний з урахуванням останніх змін арбітражного процесуального законодавства та судової практи ки станом на 1 липня 2009 Структура підручника відповідає програмі курсу «Арбітражний процес», що викладається на юриди чеських факультетах і у вищих навчальних закладах юридичної на спрямованості.
У підручнику дається оцінка новим положенням арбітражного процесуальному законодавства, аналізуються новітні теоретичні напрацювання у сфері арбітражного процесу, наведені приклади з доль ної практики, представлено власне авторське бачення окремих питань.
Видання призначене для студентів юридичних вузів, прак тікующіх юристів, всіх, хто цікавиться питаннями арбітражного процесу.
Вдовіна Ю.Г. Арбітражне процесуальне право (арбітражний процес) 2010
Арбітражне процесуальне право (арбітражний процес) - одна з найважливіших галузей вітчизняного законодавства, визначальна права та обов'язки в процесі розгляду і вирішення арбітражними судами справ у сфері підприємницької та іншої економічної діяльності.
Представлений курс лекцій призначений для студентів, що навчаються дистанційно. Він спрямований не тільки на те, щоб дати загальне уявлення про науку арбітражного процесу, але і на практичне застосування в житті одержаних знань.