Головна
ГоловнаЮриспруденціяАрбітражний процес
ЗМІСТ:
М.К.Треушніков. Арбітражний процес, 2007
У третьому виданні підручника на основі новітнього законодавства іарбітражной практики представлена ??програма навчального курсу, висвітлюються історія виникнення та розвитку системи арбітражних судів, її правового регулювання, джерела та принципи арбітражного процесуального права. Показуються особливості арбітражної процесуальної форми, викладається постадійне розвиток процесу, порядок оскарження прийнятих арбітражними судами актів, їх виконання, а також аналізується третейське судочинство. Нормативні джерела наводяться за станом на1октября 2006 р. Для студентів, аспірантів, викладачів юридичних вузів і факультетів, суддів, адвокатів, а також для практичних працівників правових відомств і служб.
ГЛАВА 1 АРБІТРАЖНІ СУДИ, ЇХ ФУНКЦІЇ. ЗАВДАННЯ СУДОЧИНСТВА В АРБІТРАЖНИХ СУДАХ
1. Історія становлення арбітражних судів у Російської Федерації
2. Система, пристрій арбітражних судів в Росії. Статус суддів арбітражних судів
3. Функції арбітражних судів. Завдання судочинства в арбітражних судах
ГЛАВА 2 ПОНЯТТЯ АРБІТРАЖНОГО ПРОЦЕСУ
1. Арбітражний процес. Арбітражна процесуальна форма
2. Стадії арбітражного процесу
3. Види арбітражного судочинства
4. Арбітражний процес як наука і навчальна дисципліна
ГЛАВА 3 АРБІТРАЖНІ процесуальногоправовідносини
1. Поняття арбітражних правовідносин, їх відмінність від матеріальних (регулятивних) правовідносин
2. Підстави виникнення, зміни та припинення арбітражних процесуальних правовідносин
3. Суб'єкти арбітражних процесуальних правовідносин
4. Об'єкт і зміст арбітражних процесуальних правовідносин
ГЛАВА 4 ДЖЕРЕЛА АРБІТРАЖНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА
1. Поняття джерела арбітражного процесуального права
2. Законодавство про судочинство в арбітражних судах
3. Норми арбітражного процесуального законодавства
4. Судова практика
5. Дія законодавства про судочинство в арбітражних судах
ГЛАВА 5 ПРИНЦИПИ АРБІТРАЖНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА
1. Поняття, склад і значення принципів процесуального права
2. Принцип законності в арбітражному процесі
3. Організаційно-функціональні принципи арбітражного процесу
4. Функціональні принципи арбітражного процесу
ГЛАВА 6 ПІДВІДОМЧІСТЬ СПРАВ арбітражному суду
1. Поняття і критерії підвідомчості справ арбітражним судам
2. Підвідомчість справ, що виникають з цивільних правовідносин
3. Підвідомчість справ, що виникають з адміністративних та інших публічних правовідносин
4. Підвідомчість інших категорій справ
ГЛАВА 7 ПІДСУДНІСТЬ СПРАВ АРБІТРАЖНИМ СУДАМ
1. Родова підсудність
2. Територіальна підсудність
3. Передача справи з одного арбітражного суду до іншого арбітражний суд
ГЛАВА 8 ПРАВОВЕ ПОЛОЖЕННЯ ОКРЕМИХ УЧАСНИКІВ АРБІТРАЖНОГО ПРОЦЕСУ
1. Склад учасників арбітражного процесу
2. Сторони в арбітражному процесі
3. Заміна неналежного відповідача
4. Процесуальне правонаступництво
5. Участь третіх осіб в арбітражному процесі
6. Участь прокурора в арбітражному процесі.
ГЛАВА 9 ПРЕДСТАВНИЦТВО В арбітражному процесі
1. Поняття представництва
2. Види представництва в арбітражному процесі
3. Повноваження представників в арбітражному суді
ГЛАВА 10 ІБК в арбітражному процесі
1. Позовна форма захисту права в арбітражному процесі
2. Поняття позову. Елементи й види позовів
3. Право на позов
4. Процесуальні засоби захисту відповідача проти позову
5. З'єднання і роз'єднання позовних вимог
ГЛАВА 11 ДОВЕДЕННЯ І ДОКАЗИ
1. Поняття судового доказування
2. Предмет доказування
3. Поняття і класифікація судових доказів
4. Окремі види доказів
5. Забезпечення доказів
6. Судові доручення
7. Оцінка доказів
ГЛАВА 12 забезпечувальні заходи в арбітражному процесі
1. Поняття забезпечувальних заходів і підстави їх застосування в арбітражному процесі. Види забезпечувальних заходів
2. Заміна однієї забезпечувальний захід другий і скасування заходів забезпечення позову. Попередні забезпечувальні заходи
ГЛАВА 13 АРБІТРАЖНІ ВИТРАТИ
1. Поняття і види арбітражних витрат
2. Державне мито
3. Витрати, пов'язані з розглядом справи
4. Розподіл судових витрат
ГЛАВА 14 ТЕРМІНИ в арбітражному процесі
1. Поняття і види строків в арбітражному процесі
2. Обчислення та наслідки недотримання процесуальних термінів
3. Призупинення, перерву, відновлення, продовження процесуальних строків
ГЛАВА 15 ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УЧАСНИКІВ АРБІТРАЖНОГО ПРОЦЕСУ
1. Судові повідомлення
2. Порядок направлення арбітражним судом копій судових актів
3. Наслідки неявки учасників арбітражного процесу в судове засідання
ГЛАВА 16 ПРЕД'ЯВЛЕННЯ ПОЗОВУ І ПОРУШЕННЯ СПРАВИ У АРБІТРАЖНОМУ СУДІ
1. Порядок пред'явлення позову та наслідки його порушення
2. Відгук на позовну заяву. Залишення позовної заяви без руху
ГЛАВА 17 ПІДГОТОВКА справи до судового розгляду
1. Значення стадії підготовки справи до судового розгляду
2. Процесуальні дії з підготовки справи
3. Попереднє судове засідання і призначення справи до судового розгляду
ГЛАВА 18 примирних процедур. СВІТОВЕ УГОДУ
1. Види примирних процедур. Посередництво
2. Сутність мирової угоди
3. Зміст, форма і порядок укладення мирової угоди
4. Особливості укладення мирових угод за Законом «Про неспроможність (банкрутство)»
ГЛАВА 19 СУДОВИЙ РОЗГЛЯД
1. Порядок засідання арбітражного суду
2. Частини судового засідання, їх значення і зміст
3. Призупинення провадження у справі
4. Закінчення провадження по справі без винесення рішення
5. Протокол судового засідання
ГЛАВА 20 АКТИ АРБІТРАЖНОГО СУДУ
1. Поняття і види арбітражних актів
2. Сутність і зміст рішення арбітражного суду
3. Виправлення недоліків рішення арбітражного суду
4. Визначення арбітражного суду
ГЛАВА 21 ВИРОБНИЦТВО У АРБІТРАЖНОМУ СУДІ ПЕРШОЇ ІНСТАНЦІЇ ПО СПРАВАХ, ЩО ВИНИКАЄ З АДМІНІСТРАТИВНИХ та інших публічних правовідносин
1. Загальна характеристика справ, що виникають з адміністративних та інших публічних правовідносин
2. Розгляд і вирішення справ про оскарження нормативних правових актів
3. Розгляд і вирішення справ про оскарження ненормативних правових актів, рішень і дій
4. Розгляд справ про адміністративні правопорушення
.5. Розгляд справ про притягнення до адміністративної відповідальності
6. Розгляд справ про стягнення обов'язкових платежів і санкцій
ГЛАВА 22 РОЗГЛЯД АРБІТРАЖНИМ СУДОМ СПРАВ ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ ФАКТІВ, ЯКІ МАЮТЬ ЮРИДИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ
1. Підвідомчість і підсудність арбітражним судам справ про встановлення юридичних фактів
2. Порядок порушення і розгляду справи судом
ГЛАВА 23 РОЗГЛЯД СПРАВ Про неспроможність (банкрутство) в арбітражному суді
1. Загальні положення
2. Підвідомчість і підсудність справ про банкрутство
3. Склад суду
4. Склад осіб, що у справі
5. Процесуальний порядок розгляду справ про банкрутство
ГЛАВА 24 спрощення виробництва
1. Умови розгляду справ у порядку спрощеного виробництва
2. Особливості спрощеного виробництва
ГЛАВА 25 ВИРОБНИЦТВО У АРБІТРАЖНОМУ суді апеляційної інстанції
1. Сутність і значення апеляційного оскарження рішень і ухвал, що не вступили в законну силу
2. Право апеляційного оскарження судових рішень, що не вступили в законну силу
3. Збудження апеляційного провадження
4. Розгляд справи в суді апеляційної інстанції
5. Повноваження суду апеляційної інстанції
6. Підстави зміну або скасування рішень арбітражного суду
7. Постанова суду апеляційної інстанції
8. Оскарження ухвал суду першої інстанції
ГЛАВА 26 ВИРОБНИЦТВО В СУДІ касаційної інстанції
1. Сутність касаційного оскарження рішень арбітражного суду, що набрали законної сили
2. Збудження касаційного провадження
3. Розгляд скарг у суді касаційної інстанції
4. Повноваження суду касаційної інстанції. Підстави до скасування рішень і постанов
5. Постанова суду касаційної інстанції
6. Оскарження ухвал
ГЛАВА 27 ВИРОБНИЦТВО з перегляду судових актів у порядку нагляду
1. Збудження наглядового виробництва у Вищому Арбітражному Суді Російської Федерації
2. Порядок розгляду заяви чи подання
3. Повноваження суду наглядової інстанції і підстави до скасування в порядку нагляду судових актів
ГЛАВА 28 Провадження з перегляду набрали законної сили СУДОВИХ АКТІВ за нововиявленими обставинами
1. Поняття нововиявлених обставин та підстави перегляду
2. Порядок подачі заяви і перегляду судового акта
ГЛАВА 29 ВИРОБНИЦТВО ПО ДЕЛАМОБ ВИКОНАННІ актів арбітражних судів
1. Поняття виконавчого провадження
2. Джерела права, що регулює виконавче провадження
3. Органи, що здійснюють виконання актів арбітражних судів
4. Учасники виконавчого провадження
5. Виконавчий лист як виконавчий документ
6. Порушення виконавчого виробництва та підстави застосування заходів примусового виконання
7. Звернення стягнення на майно боржника-організації
8. Повноваження арбітражного суду в стадії виконання судових актів
ГЛАВА 30 ДОЗВІЛ ЕКОНОМІЧНИХ СПОРІВ третейськими судами
1. Основи організації та діяльності третейських судів в Російській Федерації
2. Третейський розгляд і вирішення справ
3. Оскарження рішень третейських судів
4. Виконання рішення третейського суду
ГЛАВА 31 ВИРОБНИЦТВО В РОСІЙСЬКИХ АРБІТРАЖНИХ СУДАХ У СПРАВАХ ЗА УЧАСТЮ ІНОЗЕМНИХ ОСІБ
1. Компетенція арбітражних судів
2. Особливості розгляду справ за участю іноземних осіб арбітражними судами
3. Доручення про виконання окремих процесуальних дій
4. Визнання і приведення у виконання рішень іноземних судів та іноземних арбітражних рішень
Розділ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Розділ II ВИРОБНИЦТВО В СУДІ ПЕРШОЇ ІНСТАНЦІЇ
Розділ III ПЕРЕГЛЯД СУДОВИХ АКТІВ
Розділ IV ФУНКЦІЇ арбітражних судів, ПОВ'ЯЗАНІ З ВИКОНАННЯМ СУДОВИХ АКТІВ, вирішення спорів третейськими судами та УЧАСТЮ ІНОЗЕМНИХ ОСІБ У арбітражному процесі
ОСНОВНІ НОРМАТИВНІ АКТИ
навчальної та наукової літератури
Арбітражний процес:
  1. Під ред. В. В. Яркова. Арбітражний процес - 2010 рік
  2. Відп. ред. Д.Х. Валєєв та М.Ю. Челишев. Арбітражний процес - 2010 рік
  3. Вдовіна Ю.Г.. Арбітражне процесуальне право (арбітражний процес) - 2010 рік
  4. В.В. ЄФИМОВА. Арбітражного процесуального права - 2009 рік
  5. Травкін А.А, Карабанова К.І.. АРБІТРАЖНИЙ ПРОЦЕС - 2003
  6. К.І. Карабанова. Курс лекцій з арбітражного процесу - 2002 рік